U gebruikt een verouderde browser zonder flexbox support. Hierdoor zal de website niet goed weergegeven worden. Update alstublieft uw browser of ga over op een moderne browser, zoals Chrome, Edge (Windows), Safari (Mac) of Firefox. [Internet Explorer moet minimaal versie 11 zijn]

Trainingen Teamcoaching

Schrijf je in Open Dagen
 • duur3 dagen per module
 • kosten€ 1.500,- per module
 • diplomaBGL Certificaat
 • erkenningNOBCO 18 PE-punten per module
Introductie

Succesvolle teamsamenwerking

Organisaties zetten in toenemende mate in op teamsamenwerking om de steeds complexere werkzaamheden tot een goed einde te brengen. Van teams wordt verwacht dat zij over een grote mate van zelforganisatie beschikken, duurzame kwaliteit en optimaal rendement kunnen leveren, in wisselende samenstellingen en multidisciplinair kunnen samenwerken en nauwe samenwerkingsrelaties met klanten en (keten)partners kunnen aangaan. Dit alles doet een groot beroep op de flexibiliteit, het leervermogen en de kust tot samenspel van alle betrokkenen. Wendbaarheid (agility) is de nieuwe leus.
Voor medewerkers wordt het steeds belangrijker om te weten waar hun toegevoegde waarde ligt in de samenwerking met anderen. Deskundigheid is niet meer genoeg, je kwaliteiten als teamspeler kunnen van doorslaggevend belang zijn.

Steeds vaker wordt de hulp van een teamcoach ingeroepen om teams te ondersteunen in het stroomlijnen van de samenwerking, in het stimuleren van hun ontwikkeling, bij het inspelen op veranderingen en bij realiseren van performanceverbetering.

De training teamcoaching bestaat uit drie opeenvolgende modules, waarin verschillende facetten van succesvolle teamsamenwerking centraal staan. We sluiten hierbij aan op het teamsamenwerkingsmodel van Patrick Lencioni. Tijdens de trainingsdagen leert u hoe u een bewuste verbinding kunt maken tussen:

 • het ontwikkelen van uw competenties als teamcoach;
 • het verwerven van inzicht in actuele ontwikkelingen, vraagstukken en spanningsvelden in de organisatiecontext en de effecten ervan op teams en individuele teamleden;
 • het zelfstandig vormgeven van de eigen professionele ontwikkeling als teamcoach.

In deze verbinding ontwikkelt u de werkzame kwaliteiten en handelingsperspectieven om teams professioneel te ondersteunen in hun ontwikkeling naar zelfsturing en resultaatgerichtheid. Iedere module wordt afgerond met een deelcertificaat.

De drie modules maken onderdeel uit van de 10-daagse geaccrediteerde opleiding tot Teamcoach. In het totaaltraject vormt het onder supervisie toepassen van het geleerde in de praktijk een wezenlijk onderdeel.

Lees hier over:

BGL-lidmaatschap

Volg deze training als lid van BGL en bespaar op de kosten. Want met het BGL-lidmaatschap heb je onbeperkt toegang tot alle opleidingen en trainingen voor een vaste prijs per jaar. Wil je deze training volgen? Meld je eerst aan als BGL-lid en daarna voor deze training om direct gebruik te maken van het voordeel.

Lees hier meer over het BGL-lidmaatschap of mail naar info@bgl.nl voor meer informatie.

Trainingsprogramma
Module 1: Vertrouwen en teamsamenwerking

In deze eerste module wordt het teamontwikkelingsmodel van Patrick Lencioni geïntroduceerd, waarin de frustraties en uitdagingen van succesvolle teamsamenwerking aan bod komen. We concentreren ons op het eerste niveau van succesvolle samenwerking: het werken aan vertrouwen. We gaan hier ervarings- en praktijkgericht mee aan de slag.

Om vertrouwen in teams te kunnen stimuleren, is het belangrijk om inzicht te hebben in groepsontwikkeling. Wat maakt een groep tot een team? Welke fasen moet een team doorlopen om succesvol te kunnen zijn? Waarom is het werken aan een succesvol team nooit klaar? De theorie van Tuckman over groepsontwikkeling is hierin ondersteunend.

Vertrouwen in een team groeit als teamleden elkaar beter leren kennen. Hierbij horen kernvragen als: Wie ben ik? Wie is de ander? Wat gebeurt er in de interactie? Hiertoe zetten we onder meer het model van de denker-doener-voeler in van Hoetink e.a, Het model geeft inzicht in persoonlijkheidstypologie en teamdynamiek.

De theorie over teamrolmanagement van Belbin biedt belangrijke aanknopingspunten om zicht te krijgen op aanwezige kwaliteiten en het benutten van diversiteit in het team in het kader van een gemeenschappelijk doel. Ook is er in dit aandacht voor 'allawoble weaknesses (valkuilen)', teamrolarrogantie, teamrolresonantie.

Verder is er in dit kader aandacht voor het model van Bateson en Dilts om persoonlijke - en organisatiedynamiek te duiden.

Naast het opdoen van kennis en vaardigheden is een belangrijke plaats ingeruimd voor het ontwikkelen van een professionele coachhouding centraal. Hiertoe is zelfanalyse en reflectie op eigen thema’s en handelen onontbeerlijk.

Module 2: Werken aan teamresultaat

Een goed functionerend team heeft heldere doelstellingen en streeft naar het realiseren van concrete resultaten. Teamleden nemen daarbij elk hun verantwoordelijkheid voor hun deel van het teamresultaat en ondersteunen elkaar waar nodig. Successen worden gevierd.

In deze tweede module staat het werken aan gezamenlijke resultaten centraal, het bovenste niveau uit het teamontwikkelingsmodel van Lencioni over Succesvol samenwerken. Wendbaarheid speelt hierin een centrale rol. We besteden aandacht aan:
• wendbaarheid in de organisatie gericht op de wens van de klant. Hoe coach je een managementteam in dit proces zowel op de onder- als bovenstroom
oftewel de harde kant (organisatie en structuur) en zachte elementen (mensen)?
• wendbaarheid in de teams door als teamcoach de zelforganisatie en empowerment van het team te faciliteren.
• wendbaarheid van jezelf als teamcoach in relatie tot de opdrachtgever en teams. Denk aan bepalen van je eigen waarden, het houden van een goede pitch
en het op het juiste niveau kunnen insteken op een vraag.

Veel organisaties hebben de weg naar Agile werken ingeslagen omdat de oude structuren niet meer werken. Hierdoor is de kans groot dat je als teamcoach een organisatie treft die zo werkt. Deze module geeft je handvatten om daar als teamcoach op aan te sluiten.

Module 3: Constructieve dialoog en eigenaarschap

In de derde module richten we ons op de niveaus van constructieve conflicten, betrokkenheid en verantwoordelijkheid uit het teamontwikkelingsmodel van Lencioni.

Conflicttransformatie begint met het je kwetsbaar durven opstellen en het uitdragen van je standpunt door oprecht nieuwsgierig te zijn naar de standpunten van de ander, zonder oordeel en met ruimte voor de ander. Hierdoor wordt het mogelijk om vanuit commitment samen te werken aan teamresultaat.

Je leert om in gesprek te gaan als het spannend wordt. In de eerste plaats met jezelf als teamcoach. Hoe gebruik je je eigen lichaam als instrument. Welke interventies kun je hierbij inzetten? Hoe maak je onderscheid tussen je eigen emoties en die van een ander?
Ook leer je hoe je teams kunt ondersteunen in het voeren een ideologisch debat. Door teamleden authentiek te leren communiceren, kunnen ze komen tot het nemen van gedragen besluiten. We maken daarbij onder meer gebruik van inzichten en vaardigheden uit de methode Deep Democracy van Greg en Myrna Lewis. Hoe maak je optimaal gebruik van de wijsheid van een groep? Hoe kun je mensen eigenaarschap laten nemen? Hoe stimuleer je onderlinge betrokkenheid? Hoe creëer je ruimte voor gedragen besluiten?

Literatuur

Verplichte literatuur

Module 1, 2, 3
Lencioni, P., De 5 frustraties van teamwork, Business Contact, 2009. ISBN 9789047001966. € 20,00

Module 2
Eck, M. van, E. Leenhouts, Businessplan op 1 A4, Business Contact, 2015. ISBN 9789047008408. € 11,65
Gerrits, T., R. de Groot, J. Groeneman, Best Practice - Agile, Van Haren, 2017. ISBN 9789401801829. € 21,91

Module 3
Frederik, R.J., Omarm je emoties, Boom, 2014. ISBN 9789461059802. € 29,50
Kramer, J., Deep democracy. Thema, 2019. ISBN 9789462763685. € 31,50
Kloppenburg, M., Hoera een conflict. Academic Service, 2012. ISBN 9789052619880. € 37,95

Waarom Teamcoaching bij BGL?

Kleine groepen van maximaal 12 personen.

Iedere lesbijeenkomst wordt begeleidt door een trainersduo, wat zorgt voor diepgang en kwaliteit in de begeleiding.

Complementair trainersteam met veel praktijkervaring.

Praktijkgerichte en ervaringsgerichte aanpak, waarbij theoretische en methodische kennis direct wordt gekoppeld aan de praktijk van het zelf doen en ervaren.

Zelfonderzoek vormt de rode draad voor het ontwikkelen van een adequate professionele grondhouding als teamcoach.

Onder het moto 'slimmer en leuker' zorgen we voor een inspirerend en afwisselend leerprogramma dat ruimte biedt om plezierig van en met elkaar te leren.

Na succesvolle afsluiting van he totaaltraject is aansluiting als Teamcoach bij de STiR is mogelijk, Voor losse modules ontvangt u18 PE-punten per module bij de NOBCO.

BGL is een geaccrediteerde organisatie die meer dan 30 jaar een breed scala aan geaccrediteerde opleidingen op het gebied van (team)coaching verzorgt.

Praktische Informatie
 • Duur:

  3 dagen per module

 • Lestijd:

  10.00-17.00 uur

 • Leslocatie:

  Blended Learning: e-learning en klassikaal onderwijs
  Leslocatie: Soesterberg

 • Prijs:

  € 1.500,- per module, inclusief dagarrangement

 • Trainer(s):

  Yvonne Veenendaal, José Houweling, Jolanda Paardekooper

 • Erkenning:

  NOBCO 18 PE-punten per module

 • Bijzonderheden:

  Blended Learning: e-learning en klassikaal onderwijs

BGL is vrijgesteld van BTW

Programma op maat

U kunt onze trainingen ook op maat volgen. De maatwerktrainingen worden exclusief toegespitst op uw organisatie of werksituatie.

Lees verder

Desgewenst kunnen wij deze training ook in-company aanbieden voor een groep van maximaal 12 deelnemers. Dat kan bij u op de locatie, maar ook op een externe locatie.

Behalve de eerder beschreven trainingsdagen, kunnen we ook andere thema’s in het programma verwerken. In een intakegesprek brengen wij uw vraagstukken, doelen en wensen in kaart en vertalen dat naar een op uw situatie toegesneden programma. Denk bijvoorbeeld aan een combinatie van teamcoaching en leiderschapscoaching.

Voor meer informatie en/of een offerte kunt u mailen naar info@bgl.nl

Lesoverzicht

Toelichting

 • Een overzicht van de verschillende startdata en leslocaties staat aan de linkerkant van de pagina weergegeven.
 • Voor de uitgebreidere planning kunt u de gewenste startdatum aanklikken, te vinden onder het kopje planning.

Teamcoaching 1: Vertrouwen en teamsamenwerking

Bekijk de lessen, tijden & locaties

Teamcoaching 2: Werken aan teamresultaat

Bekijk de lessen, tijden & locaties

Teamcoaching 3: Constructieve dialoog en eigenaarschap

Bekijk de lessen, tijden & locaties

Alle data wijzigingen voorbehouden. Start onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen.

Schrijf je online in

Heeft u een vraag? Bekijk onze Veelgestelde Vragen pagina. Mochten er nog vragen onbeantwoord blijven, kunt u contact met ons opnemen via info@bgl.nl of via 023-555 67 55.