U gebruikt een verouderde browser zonder flexbox support. Hierdoor zal de website niet goed weergegeven worden. Update alstublieft uw browser of ga over op een moderne browser, zoals Chrome, Edge (Windows), Safari (Mac) of Firefox. [Internet Explorer moet minimaal versie 11 zijn]

Training Teamcoaching module 1

Schrijf je in
 • duur3 dagen
 • kosten€ 975,-
 • diplomaBGL Certificaat
Introductie

Vertrouwen en teamsamenwerking

Als er een vraag wordt gesteld over het benoemen van buitengewoon succesvolle personen of geniale mensen, dan kan iedereen meteen een paar namen oplepelen. Gaat het over het benoemen van buitengewoon succesvolle teams, dan valt de conversatie meestal een moment stil. Na even te hebben nagedacht wordt dan vaak de naam van een of ander voetbalteam genoemd.

Hetzelfde geldt ook binnen de literatuur: een niet te overziene hoeveelheid ‘Success Stories’ over individuele grootheden zijn geschreven in vergelijking tot een klein aantal boeken, waarin ‘succesvolle teams’ centraal staan.

De vraag naar wat teams succesvol maakt in hun onderlinge samenwerking groeit. In de (dagelijkse) praktijk wordt deze vraag vaak gevoed door frustratie:

 • Waarom verloopt de samenwerking zo stroef?
 • Waarom worden afspraken niet nagekomen?
 • Waarom neemt niemand zijn verantwoordelijkheid?
 • Waarom durft niemand iets te zeggen?
 • Vertrouwen we elkaar wel?

Samenwerken is in de praktijk niet makkelijk. Samen leren werken aan de opbouw van een goed team, ook niet.

Dit vraagt om de inzet en betrokkenheid van het gehele team én ook nog eens van ieder van de individuele leden afzonderlijk. Succesvolle teams bestaan uit mensen die in contact staan met hun passie én die bereid zijn samen te werken in een team aan een gezamenlijk doel.

Alhoewel er nog weinig onderzoek naar is verricht, is men het er wel over eens dat ‘Vertrouwen’ en ‘Veiligheid’ de meest bepalende factoren zijn voor de basis van een goed samenwerkend team.

Naast deze essentiële basis vraagt succesvol teamwerk ook om:

 • authentieke communicatie,
 • het nemen van persoonlijk leiderschap,
 • het kunnen benutten en omgaan met diversiteit van de teamleden,
 • het kunnen hanteren van de teamdynamiek,
 • het kunnen aangaan van constructieve conflicten,
 • het individueel en gezamenlijk kunnen nemen van besluiten ten bate van het teamresultaat.

Lencioni heeft vanuit de praktijk (met de 5 meest genoemde frustraties) een model gemaakt om te kunnen werken aan het succesvol maken van een team met ‘vertrouwen’ en ‘wederzijds respect’ als basis. Met dit werkmodel van Lencioni als leidraad leert u in deze training hoe u een team met al zijn teamleden kunt coachen op weg naar een succesvol team.

Trainingsprogramma
Lesdag 1 Fasen in teamontwikkeling, werken aan vertrouwen

Fase van welkom en verkennen: Wat is een team? Hoe wordt een groep een team? Hoe zit het met de basis onder al het teamwerk: vertrouwen.

Inhoud: we bespreken wat een groep tot een team maakt. Waarom het werken aan een succesvol team nooit klaar is. Welke fasen er zijn in de ontwikkeling van een team naar een succesvol team en waaraan je die verschillende fases herkent?

We maken kennis met het werkmodel van Lencioni en met de basis van teamwerk; vertrouwen waarmee we ervaringsgericht aan de slag gaan.

Interventies: tools om teamfasen te bepalen. Tools om te werken aan de basis vertrouwen.

Verplichte Literatuur: Lencioni: “De 5 frustraties van teamwork”

Aanbevolen literatuur: Hugo Hoetink e.a.: “De beer is los”.

Lesdag 2 Persoonlijkheid en teamrollen

Nadere verdieping op de fase van verkennen: Wie ben ik? Wie is de ander? Wat gebeurt er in de interactie? (Karakter-/taalstijlen, teamanalyse en interventies)

Inhoud: zicht krijgen op je eigen kwaliteiten en die van de ander in de samenwerking. De betekenis van diversiteit en hoe je anderen kunt leren gebruik te maken van elkaars kwaliteiten. U leert hoe u diversiteit in kaart kunt brengen en hoe je dit kunt relateren naar het gemeenschappelijk doel.

We gaan verder met oefenen met het werken aan vertrouwen tussen de teamleden met de teamrollen van Belbin en de typologie: denken, voelen, doen.

Interventies: Belbin en Kernkwaliteiten

Verplichte literatuur: Lencioni: “De 5 frustraties van teamwork”

Aanbevolen literatuur: Margreeth Kloppenburg e.a.: “Leve het verschil”, Daniel Ofman: “Hé, ik daar …?!’’

Lesdag 3 Omgaan met weerstand en emtoies

Fase van autonomie: uitspreken, aanspreken, boosheid en andere ongemakkelijke emoties en begrenzen van ongewenst gedrag van teamleden in relatie tot het teamresultaat.

Inhoud: u leert hoe u kunt omgaan met uw eigen spanning en de spanningen in een team, met weerstand en emoties. Waar liggen valkuilen en hoe (h)erken je die? Hoe breng je die vervolgens in de communicatie en wel in het licht van het gezamenlijk vastgestelde teamresultaat/doel.

Interventies: Belbin, Roos van Leary en Geweldloze communicatie.

Verplichte literatuur: Lencioni: “De 5 frustraties van teamwork”

Aanbevolen literatuur: Margreeth Kloppenburg e.a.: “Hoera, een conflict”, Marshall B. Rosenberg: “Geweldloze communicatie’’, Bert van Dijk: “Beïnvloed anderen, begin bij jezelf”.

Opmerking: Oefenen

In alle lesdagen zal er volop gelegenheid zijn om te oefenen met het coachen van een team. U kunt oefenen met gerichte vragen, met het inzetten van tools, met gedeeltelijk een proces begeleiden. De keuze waar u mee wilt oefenen is aan u.

Studiebelasting

Totaal 27 uur = 3 lesdagen (18 contacturen) en 9 uur zelfstudie ( literatuur, websites en/of handouts, tussentijdse huiswerkopdrachten.)

Aan het eind van de laatste lesdag ontvangt u een certificaat.

Praktische Informatie
 • Startdata:
 • Lesdagen:
 • Duur:

  3 dagen

 • Lestijd:

  10.00-17.00 uur

 • Prijs:

  € 975,- inclusief dagarrangement

 • Trainer(s):

  Yvonne Veenendaal, José Houweling

 • Erkenning:

  NFG (6 PE-punten)

BGL is vrijgesteld van BTW

Programma op maat

U kunt onze trainingen ook op maat volgen. De maatwerktrainingen worden exclusief toegespitst op uw organisatie of werksituatie.

Lees verder

Desgewenst kunnen wij deze training ook in-company aanbieden voor een groep van maximaal 12 deelnemers. Dat kan bij u op de locatie, maar ook bij BGL in Hoofddorp en Driebergen.

Behalve de eerder beschreven trainingsdagen, kunnen we ook andere thema’s in het programma verwerken. In een intakegesprek brengen wij uw vraagstukken, doelen en wensen in kaart en vertalen dat naar een op uw situatie toegesneden programma. Denk bijvoorbeeld aan een combinatie van teamcoaching en leiderschapscoaching.

Kostenplaatje

De kosten voor een op uw situatie toegesneden 3-daagse trainingsprogramma bij u op de locatie bedragen € 2.000,- per dag, (maximaal 12 deelnemers.) Dit bedrag is exclusief de reiskosten van de trainer (€ 0,30 p/km) naar de door u gewenste locatie.

Indien u de training bij BGL op de locatie wilt laten plaatsvinden, worden kosten voor de huur van de ruimte en dagarrangementen doorberekend.

Huur trainingszaal plus oefenruimtes bij BGL: € 150,00 per dag.
Kosten dagarrangement € 20,00 per persoon per dag.
Alle professionaliseringstrajecten zijn vrij van BTW.

Schrijf je online in

Heeft u een vraag? Bekijk onze Veelgestelde Vragen pagina. Mochten er nog vragen onbeantwoord blijven, kunt u contact met ons opnemen via info@bgl.nl of via 023-555 67 55.