U gebruikt een verouderde browser zonder flexbox support. Hierdoor zal de website niet goed weergegeven worden. Update alstublieft uw browser of ga over op een moderne browser, zoals Chrome, Edge (Windows), Safari (Mac) of Firefox. [Internet Explorer moet minimaal versie 11 zijn]

Teamontwikkeling Lencioni

Frustraties en succesfactoren van teamwork

Het teamontwikkelingsmodel van Patrick Lencioni geeft handvatten om teamdynamiek te doorgronden en teamsamenwerking te stimuleren. Hij onderscheidt vijf gedragingen die teamsamenwerking stimuleren of juist enorm frustreren. Deze zijn zichtbaar gemaakt in het onderstaande model:

De piramide van Lencioni is opgedeeld in vijf lagen, te beginnen onderaan het model. Kenmerkend voor een piramide is dat eerst alle onderliggende lagen voldoende gesteund moeten worden voordat er omhoog gebouwd kan worden. De onderste laag van de piramide is het grootst en is dus ook het belangrijkst. Echter, om een team effectief te laten functioneren is het zaak dat aan alle niveaus en eisen gehoor wordt gegeven.

(Gebrek aan) vertrouwen

Hebben teamleden een band met elkaar? Is er empathie en wederzijds begrip?
Durven teamleden zich kwetsbaar op te stellen?
Mag er echt iets geleerd worden?
Is er ruimte om fouten te maken en hulp te vragen?

(Angst voor) confrontaties

Worden tegenstellingen niet weggepoetst en glad gestreken?
Mogen er verschillen zijn? Is er ruimte voor discussie?
Kan wat gezegd moet worden, gezegd worden, zonder oordelen?
Worden confrontaties gezien als snelweg naar persoonlijke groei?

(Ontbreken van) betrokkenheid

Hoe is de onderlinge betrokkenheid en die met de organisatie als geheel?
Worden genomen besluiten ook echt gedragen en is ja zeggen ook ja doen?
Wordt er actief meegedaan in discussies om tot betere prestaties te komen?

(Vermijden van) verantwoordelijkheid

Spreken de teamleden elkaar onderling aan op prestaties of gedrag?
Pakt iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid?
Wordt er onderling steun geboden?

(Onvoldoende aandacht voor) resultaten

Zijn de teamleden gericht op het gezamenlijk resultaat?
Is het team trots op behaalde resultaten?
Worden successen gezamenlijk gevierd?
Straalt het succes van één medewerker af op het gehele team en vice versa?

Patrick Lencioni, De 5 frustraties van teamwork, 2009

De driedaagse training Teamcoaching en de modulair te volgen opleiding tot Teamcoach bieden je gelegenheid tot verdere verdieping en praktisch toepassing.