U gebruikt een verouderde browser zonder flexbox support. Hierdoor zal de website niet goed weergegeven worden. Update alstublieft uw browser of ga over op een moderne browser, zoals Chrome, Edge (Windows), Safari (Mac) of Firefox. [Internet Explorer moet minimaal versie 11 zijn]

Veelgestelde Vragen

Hieronder staan veel gestelde vragen over BGL en onze opleidingen.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via info@bgl.nl of (023) 5556755.

Algemeen

Wie is BGL & Partners?

Wij BGL (Best Guide in Learning) & partners houden ons bezig met het ontwikkelen van mens en organisatie. Dat gebeurt door een breed scala aan diensten aan te bieden in de vorm van opleidingen en bedrijfstrainingen, het geven van organisatieadvies en het aanbieden van verschillende vormen van individuele begeleiding.

"Een logische brede insteek" vindt Petra Janzweerd, directeur- eigenaar van de organisatie. "BGL heeft als visie dat ontwikkeling en persoonlijke groei de basis vormen voor persoonlijk welbevinden en economisch succes". Beide elementen zijn in alle diensten die wij aanbieden terug te vinden.

Wat is het verschil tussen BGL en andere organisaties?

Wat ons uniek maakt is de breedte van ons bedrijf. Wij verzorgen niet alleen (beroeps) opleidingen o.a . tot Loopbaanprofessional, Coach en Trainer als ook de persoonlijk effectiviteitsopleiding NLP en opleidingen tot Kindercoach, Jongerencoach, Gezins- en Opvoedcoach, Volwassenencoach, Kinder- en therapeut en Integratieve psychotherapeut.

Dit doen wij op diverse vaste locaties in het land: Hoofddorp, Driebergen, Eindhoven en Zwolle. Verder vindt een groot deel van onze werkzaamheden plaats binnen bedrijven en instellingen in de vorm van trainingen op maat, van bijvoorbeeld omgaan met veranderingen, feedbacktrainingen, intervisie, veilig werken als ook beroepsopleidingen bijvoorbeeld tot loopbaanprofessionals.

Het kunnen trainingen zijn van een dagdeel tot trajecten die 1 tot 2 jaar duren. Wat ons verder uniek maakt is dat wij ook zorg kunnen dragen voor een ( persoonlijke) begeleiding van mens en organisatie in alle denkbare fases: Persoonlijke coaching, conflictbemiddeling, therapie, fusiebegeleiding, cultuurveranderingen, reorganisaties etc. Met name bij veranderingen binnen organisaties komen mensen in het gedrang. Daarbij kunnen wij zowel het bedrijf als het persoonlijke individu ondersteunen. Deze combinatie kom je niet veel tegen.

Tot slot hebben wij een benaderingswijze die niet alledaags is, maar prikkelt tot reflectie op de persoon zelf, de omgeving en dilemma's en vraagstukken waar men tegen aanloopt. Niet alleen persoonlijke groei maar ook oog hebben voor de groei van anderen, je daar medeverantwoordelijk voor voelen, zijn wezenlijke aspecten van de opleidingen zoals ze bij ons worden gegeven.

In al onze opleidingen en begeleiding ligt de nadruk op het werken aan oplossingen in plaats van veel tijd te besteden aan het zoeken naar het ontstaan van de problemen. Natuurlijk is het onderzoeken van de oorzaken van een probleem heel nuttig en interessant, maar wij proberen snel de focus te verplaatsten naar mogelijkheden die in iemand en/of het bedrijf aanwezig zijn.

Hoe zit het met erkenningen?

Kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons hoog in het vaandel. Ons aanbod kent verschillende kwaliteitskeurmerken en erkenningen door beroepsorganisaties. Zie https://bgl.nl/over/keurmerken/ voor een totaaloverzicht.

Al onze opleidingen hebben een erkenning. Per opleiding verschilt de soort erkenning omdat wij gekeken hebben welke erkenning het beste bij de desbetreffende opleiding past. Bij elke opleiding vind je daar nadere informatie over.

BGL heeft een Cedeo-erkenning voor zowel de maatwerkactiviteiten als de opleidingen met een open inschrijving. Tevens heeft BGL een NRTO-keurmerk. Beide keurmerken zijn een erkenning voor de kwaliteit van onze producten en professionaliteit van onze dienstverlening.

Waar vinden de opleidingen plaats?

Onze opleidingen worden veelal in Hoofddorp, Doorn en Eindhoven aangeboden. Zie voor een routebeschrijving: https://bgl.nl/contact/

Trainers en begeleiders

Wie zijn de trainers en begeleiders bij BGL?

Onze trainers en begeleiders zijn ervaren professionals met verschillende expertises in diverse sectoren. Zij zijn didactisch geschoold en zorgen voor diepgang en kwaliteit in hun trajecten. Via https://bgl.nl/over/ons-team/ vind je per teamlid een korte profielomschrijving

Inschrijven

Hoe schrijf ik mij in voor een opleiding?

Je kunt je inschrijven door het inschrijfformulier op onze website volledig in te vullen.

Moet ik voor een bepaalde datum inschrijven?

Wij maken geen gebruik van een sluitingsdatum. Wel hanteren wij een maximale groepsgrootte. Om teleurstelling te voorkomen is het verstandig om zodra je een keuze hebt gemaakt je zo snel mogelijk in te schrijven.

Wanneer ontvang ik een bevestiging van mijn inschrijving?

Als u zich wilt inschrijven voor een van onze opleidingen, dan kan dat door ons het deelnameformulier op onze website in te vullen. Wilt u een voorbehoud maken bijvoorbeeld i.v.m. financiering dan kunt u dit aangeven op het inschrijfformulier. Mochten wij naar aanleiding van uw aanmelding vragen hebben dan zullen wij telefonisch contact met u opnemen, zo niet dan ontvangt u van ons binnen 7 werkdagen een bevestiging van uw aanmelding.

Kan ik een plaats reserveren?

Je kunt door middel van het invullen van een inschrijfformulier een plaats reserveren. Ook kun je een voorbehoud van reservering maken van financiering.

Wat is de bedoeling van het intakeformulier?

Samen met het deelnameformulier vult u het intakeformulier in en voegt u een CV bij. Na ontvangst door ons gaan wij na of u voldoet aan de toelatingscriteria, te weten opleidingsniveau HBO/WO, of MBO plus relevante aanvullende trainingen, werkervaring en motivatie.

Mochten er naar aanleiding van uw deelnameformulier, c.v. en intakeformulier nog vragen bij ons zijn, dan zullen wij, telefonisch, contact met u opnemen. Is alles voor ons akkoord, dan ontvangt u binnen 7 werkdagen een bevestiging van ons.

Wanneer ontvang ik een definitieve bevestiging?

Binnen 7 werkdagen na ontvangst van uw inschrijfformulier ontvangt u een definitieve bevestiging

Is het mogelijk om van tevoren kennis te maken met het voltallige team van trainers en begeleiders?

Dit is technisch niet mogelijk omdat je per opleiding te maken krijgt met verschillende trainers en begeleiders . Het totale BGL-team bestaat uit ca. 80 trainers en begeleiders.

Kan ik een lesdag bijwonen?

Nee, dit is niet mogelijk. Tijdens een lesdag krijg je een indruk maar geen totaalbeeld van de opleiding. Wel is het mogelijk tijdens onze Open Dagen sfeert te proeven en uitvoerig vragen te stellen over een bepaalde opleiding.

Kan de opleiding ook binnen ons bedrijf gegeven worden?

Wij kunnen elke opleiding ook op locatie geven,indien gewenst kunnen wij de opleiding op maat aanpassen. Heb je hiervoor belangstelling, dan kan je het beste contact opnemen met Petra Janzweerd petra.janzweerd@bgl.nl.

Is bij inschrijving de diplomering ook verzekerd?

Nee, zeker niet. De certificering hangt af van je vorderingen en toetsresultaten. Onvoldoende resultaat kan te maken hebben met verschillende factoren o.a. je kennis, je aanwezigheid, je mate van zelfreflectie, je attitude, je prestatie tijdens de lessen en bij de praktijkopdrachten.

Kan ik toetsen herkansen?

In principe kan dit maar dit is afhankelijk van de reden van zakken. Het 'overdoen' is één keer kosteloos, bij een tweede keer brengen wij kosten in rekening. De hoogte daarvan is afhankelijk van aard van het examen cq eindopdracht.

Wordt er geld teruggestort indien de opleiding tegenvalt of als je om een andere reden wilt stoppen?

Nee. er vindt bij vrijwillig stoppen met de opleiding geen restitutie plaats. Je hebt als potentiële student diverse mogelijkheden om je te informeren over de opleiding o.a. via de website en tijdens Open Dagen. Je wordt pas definitief tot de opleiding toegelaten als je intakeformulier en CV geen verdere vragen oproepen. Is dit wel het geval, dan vindt er een vervolggesprek plaats, waarin besloten wordt of de opleiding een geschikte keuze voor je is.

Kosten, betaling, BTW

Zijn de kosten fiscaal aftrekbaar?

Onder enkele voorwaarden zijn de studiekosten of andere scholingsuitgaven voor particulieren aftrekbaar:
- Jij hebt of je fiscale partner heeft de uitgaven voor je studie gedaan.
- De opleiding is gericht op jouw (toekomstige) beroep of werk
- De uitgaven waren hoger dan de drempel van € 500,-- en lager dan het vastgestelde maximum aftrekbedrag (meestal € 15.000)

De volgende kosten mag je meetellen:
- Lesgeld, kosten voor studieboeken.

De volgende kosten mag je niet meetellen:
- Uitgaven levensonderhoud, reis- en verblijfskosten.

Voor meer informatie neemt je contact op met de Belastingdienst.

Zijn de prijzen inclusief of exclusief BTW?

Opleidingen zijn vrijgesteld van BTW (0%)

Is het lesgeld inclusief lunch?

Het lesgeld is inclusief koffie, thee en lunch.

Kan ik lunchwensen opgeven?

Als je specifieke dieet of lunchwensen hebt, kunnen wij zoveel als mogelijk daar rekening mee houden. Dit graag melden via een e-mail naar info@bgl.nl. Hierin duidelijk je lesgroep en lesplaats vermelden en je wensen.

Kan ik in termijnen betalen?

Je kunt op het inschrijfformulier je betalingswijze aangeven. Dit kan in één of 5 termijnen. Wij brengen voor het betalen in termijnen een bedrag van € 100,- in rekening. Al onze betalingen door particulieren kunnen alleen plaatsvinden door het afgeven van een automatische machtiging. Wij zorgen dan dat het studiegeld conform de gemaakte afspraken van de door jou aangegeven rekening wordt geïncasseerd.

Wat moet ik doen als mijn organisatie de opleiding gaat betalen?

Op het inschrijfformulier kun je aangeven wie er zorgt draagt voor de betaling van je studiegeld. Hou er rekening mee dat er van de werkgever een contactpersoon wordt vermeld. Als een werkgever geen automatische machtiging tot afschrijving van het studiegeld wil afgeven, dient het totale bedrag ineens uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de opleiding betaald te zijn.

Wat moet ik doen als ik een verandering in de betalingswijze wil doorvoeren?
- Alle veranderingen betreffende de betalingswijze kun je uitsluitend schriftelijk doen aan info@bgl.nl.

Lesdagen

Wat zijn de lestijden?

De lesdagen zijn van 10.00-17.00 of 14.00-21.00 uur. De lunch is rond 13.00 en gedurende de dag zijn er diverse korte (koffie) pauzes. Voor de avonden is dit van 19.00-22.00 en is er een (koffie)pauze.

Zijn er lesdagen tijdens de vakanties?

In de vakantieperiodes in juli/augustus en rond de kerst zijn er geen lesdagen gepland. Door de grote vakantiespreiding in Nederland en verschillende woonplaatsen van onze studenten, is het voor ons praktisch onmogelijk met andere vakanties rekening te houden.

Wanneer ontvang ik een lesrooster?

De lesdagen/avonden zijn ruim van tevoren bekend en staan ook op onze site vermeld onder "Data & Locaties". Bij hoge uitzondering wordt er in deze data iets gewijzigd.

Een lesrooster met een kort overzicht van de lesinhoud ontvang je op de eerste lesdag.

Hoeveel deelnemers zitten er in een groep?

Wij werken met kleine studiegroepen. Een opleidingsgroep bestaat uit 8-14 deelnemers.

Als ik een bijeenkomst mis, kan ik die dan inhalen?

Bij de meeste opleidingen geldt een 90% aanwezigheidsverplichting.

Voor zover er tegelijkertijd of nagenoeg tegelijk een andere opleiding loopt, is inhalen mogelijk. Geef dit echter zo spoedig mogelijk aan bij de trainer van een lesdag. Mocht je je niet afmelden of pas na de lesdag, dan bestaat de kans dat je de gemiste lesdag niet meer op korte termijn kunt inhalen.

Er bestaat dan de mogelijkheid om de lesdag in een volgende cursusperiode in te halen.

Zijn hier kosten aangebonden?

Bij een vroegtijdige melding zijn hier geen kosten aan verbonden. Meld je dit op of na de cursusdag dan houden wij ons het recht voor hier handelings- en dagarrangementskosten van € 75,- in rekening te brengen.

Kan ik (een gedeelte van) mijn opleiding verzetten?

In uitzonderlijke gevallen kunnen wij op jouw verzoek een (tijdelijke) studiestop inlassen (bijvoorbeeld bij zwangerschap, ziekte). In een later stadium kan de opleiding weer opgepakt worden. Gebeurt dit binnen één jaar na de datum van stoppen en ga je verder waar je gestopt bent, dan zijn hier geen kosten aan verbonden. Opschorten van de studie betekent niet opschorten van de betaling, deze behoort gewoon in het cursusjaar waarin je de opleiding bent gestart te worden voldaan. Bij een herstart na één jaar, houden wij ons het recht voor, eventuele prijsverhogingen in rekening te brengen.

Wat is de studiebelasting van een opleiding?

De studiebelasting verschilt per opleidingen is mede afhankelijk van je vooropleiding.

In het algemeen moet je rekenen op een gemiddelde studiebelasting van 10 tot 15 uur per week. Hierin is de lesdag van eens in de twee weken meegenomen. Verder is er in bijna alle opleiding sprake van studie/intervisie groepen die gemiddeld 8 keer tijdens de opleiding bij elkaar komen en er zijn de verschillende opdrachten die gemaakt moeten worden.

Bij elke opleiding geven wij dit afzonderlijk aan.

Wordt er veel gewerkt met praktijksimulatie en oefenen met de vaardigheden?

De meeste lessen zijn opgebouwd uit de onderdelen theorie en oefenen met de aangereikte theorie. De verhouding theorie en oefenen is afhankelijk van de lesinhoud. Wij streven naar een gemiddelde verdeling van 40% theorie en 60% oefenen met de theorie.

Verder word je geacht met de stof theorie in je oefengroep aan de slag te gaan.

Hoe is de begeleiding tijdens het studiejaar?

Bij alle opleidingen krijg je aan het begin van de opleiding een mentor/studiebegeleider toegewezen. Hij/zij is jouw hulp tijdens je opleiding, je stuurt je verslagen daar heen en krijgt hier een reactie op. Voor de meeste vragen kan je bij hem/haar terecht.

Verder beschikken wij over een professionele back-office waar je met al je vragen terecht kunt.

Start van de opleiding

Gaat de opleiding altijd van start?

Bij elke opleiding hanteren wij een minimaal aantal deelnemers van 10. Bij hoge uitzondering kunnen wij hier van afwijken.

Uiterlijk 2 weken voor aanvang van de opleiding nemen wij een beslissing of de opleiding doorgaat of eventueel uitgesteld wordt en ontvang je hierover bericht via de coördinator. Op het totaal van 60 tot 70 opleidingsgroepen per jaar gebeurt het gemiddeld een tot twee keer per jaar dat een opleiding niet doorgaat of uitgesteld wordt.

Wanneer hoor ik waar mijn opleiding wordt gegeven?

Uiterlijk 2 weken voor de start van de opleiding krijg je bericht op welke locatie in de door jou aangegeven opleidingsplaats, de opleiding wordt gegeven.

Hoe kom ik aan een routebeschrijving?

De routebeschrijving wordt met de bevestiging van de locatie meegezonden. Verder kun je ze vinden op de contactpagina.

Kan ik goed parkeren bij de locatie?

Wij streven ernaar om locaties te selecteren die goed bereikbaar zijn en over voldoende (gratis) parkeerplaatsen beschikken. Voor een enkele locatie dien je rekening te houden met parkeerkosten. Informatie hierover staat op de routebeschrijving.

Zijn de locaties goed bereikbaar met het Openbaar Vervoer?

Onze basislocaties zijn goed bereikbaar, zowel met het eigen vervoer als met het openbaar vervoer.

Ik zit in een rolstoel, kan ik de opleiding volgen?

Indien je dit meldt tijdens je inschrijving kunnen wij hiermee rekening houden met het inplannen van de locatie in de desbetreffende plaats. Niet alle locaties zijn op de begaande grond en/of beschikken over een lift.

Studieadvies

Ik wil graag een opleiding volgen. Hoe weet ik of deze bij mij past?

De beste kennismaking met BGL & partners en het curriculum is door een voorlichtings/orientatiebijeenkomst bij te wonen, waarin nadere informatie wordt gegeven over de inhoud en opzet van de opleiding en waar u terecht kunt met uw vragen. Wij houden er zo' n 6 per jaar. Op onze homepagina vindt u de data bij Open Dagen. Verder kunt u op onze site uitvoerige informatie vinden en o.a. bij veel gestelde vragen vele antwoorden vinden. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met ons via info@bgl.nl of 023-5556755

Lijkt de opleiding aan te sluiten bij uw verwachtingen, dan kunt zich via een deelnameformulier aanmelden. Samen het deelnameformulier vult u het intakeformulier in en voegt u een CV bij. Na ontvangst door ons gaan wij na of u voldoet aan de toelatingscriteria, te weten opleidingsniveau HBO/WO, of MBO plus relevante aanvullende trainingen, werkervaring en motivatie. Mocht er naar aanleiding van uw deelnameformulier, c.v. en intakeformulier nog vragen bij ons zijn, dan zullen wij, telefonisch, contact met u opnemen. Is alles voor ons akkoord dan ontvangt u binnen 7 werkdagen een bevestiging van uw inschrijving. U kunt zelf op uw inschrijfformulier een voorbehoud maken bijvoorbeeld van financiering. Wij reserveren dan wel een plaats voor u in de opleiding. Als het aantal aanmeldingen het maximum bereikt, zullen wij, in zo'n geval, contact opnemen of u uw voorlopige inschrijving al definitief kan/wil maken.

Ik wil graag meer inhoudelijke informatie over een opleiding.

De beste kennismaking met BGL & partners en het curriculum is door een voorlichtings/oriëntatiebijeenkomst bij te wonen, waarin nadere informatie wordt gegeven over de inhoud en opzet van de opleiding en waar u terecht kunt met uw vragen. Wij houden er zo' n 6 per jaar. Op onze homepagina vindt u de data bij oriëntatiebijeenkomsten. Verder kunt u op onze site uitvoerige informatie vinden en o.a. bij veel gestelde vragen vele antwoorden vinden. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met ons via info@bgl.nl of 023-5556755.

Studiemateriaal

Kan ik studiemateriaal vooraf inzien?

Tijdens de oriëntatie/voorlichtingsbijeenkomsten heb je gelegenheid tot het in kijken van het studiemateriaal.

Wat moet ik zelf aanschaffen?

BGL verzorgt voor alle opleidingen een uitvoerige TOOLKIT. Hierin vind je (achtergrond) informatie welke tijdens de les wordt behandeld en materiaal welke niet tijdens de lesdagen wordt behandeld maar wel relevant is voor de desbetreffende opleiding. Aanvullende materialen worden zo nodig door de trainer/docent tijdens de opleiding uitgereikt. Voor elke opleiding is er een boekenlijst ontwikkeld. Hierop vind je verplichte en aanvullende boeken. De verplichte boeken dien je zelf aan te schaffen. De aanvullende boeken zijn facultatief.

Wanneer ontvang ik het studiemateriaal?

Op de eerste lesdag ontvang je de TOOLKIT. Aanvullende materialen worden zo nodig door de trainer/docent tijdens de opleiding uitgereikt.

Boeken?

Voor elke opleiding is een boekenlijst ontwikkeld. Hierop vind je verplichte en aanvullende boeken. De verplichte boeken dien je zelf aan te schaffen. De aanvullende boeken zijn facultatief.