U gebruikt een verouderde browser zonder flexbox support. Hierdoor zal de website niet goed weergegeven worden. Update alstublieft uw browser of ga over op een moderne browser, zoals Chrome, Edge (Windows), Safari (Mac) of Firefox. [Internet Explorer moet minimaal versie 11 zijn]

Veelgestelde Vragen

Hieronder vind je de vragen die we regelmatig ontvangen van mede-cursisten. Jouw vraag staat er vast ook tussen. Zo niet? Neem dan contact met ons op.

Algemeen

Wie zijn wij?

BGL & partners ondersteunt mensen en organisaties bij hun ontwikkeling. Op laagdrempelige wijze bieden we kwalitatief hoogwaardige opleidingen, bedrijfstrainingen en integrale advies- en ontwikkeltrajecten.

Onze aanpak is praktijkgericht en ervaringsgericht. Theoretische en methodische kennis wordt direct gekoppeld aan de praktijk van het zelf doen en zelf ervaren. De rode draad binnen onze activiteiten wordt gevormd door zelfonderzoek. Inzicht in de eigen natuurlijke reactiepatronen is immers wezenlijk voor het ontwikkelen van een adequate professionele grondhouding. Het welbevinden en de betrokkenheid van onze klanten vormen de basis voor een optimaal leerklimaat.

Al meer dan 30 jaar volgen wij maatschappelijke ontwikkelingen op de voet. De maatschappij verandert, en daarmee ook de ontwikkelbehoeften van mensen en organisaties. Ons aanbod groeit mee met actuele wensen en behoeften van mensen die zich willen ontplooien en organisaties die zich willen verbeteren. Met onze jarenlange ervaring en een stevige dosis realiteitszin weten we precies waar behoefte aan is. Met als resultaat een breed aanbod van opleidingen, bedrijfstrainingen en vormen van individuele begeleiding.

Wat kenmerkt BGL?

BGL kenmerkt zich door de volgende klantwaarden

Duurzaam veranderen: leren door te reflecteren en leren door te doen
In onze opleidingen, trainingen en masterclasses hanteren we een integrale benadering van vraagstukken. Hierbij combineren we het verruimen van kennis met het ervaringsgericht trainen van praktische vaardigheid en het werken aan persoonlijke ontwikkeling. Geen tips en trucs, maar duurzame verandering.

Positieve veranderingsbenadering gecombineerd met een systeemgerichte aanpak
Op samenhangende wijze worden denkbeelden en methodieken afkomstig uit verschillende disciplines bij elkaar gebracht. Belangrijke pijlers zijn het Oplossingsgericht werken, het systeemgericht werken en NLP.

Dynamisch innovatieve aanpak
BGL verzorgt al ruim 25 jaar allerhande activiteiten op het gebied van organisatie-, team- en persoonlijke ontwikkeling voor bedrijven in allerlei sectoren. Daarbij betreden wij graag ongebaande paden en is het een uitdaging om zaken net even anders te benaderen. Hoewel verrassend vernieuwend, is onze aanpak ook herkenbaar vertrouwd. Onze visie, kernwaarden en leidende principes vormen de basis van ons handelen en zorgen ervoor dat vernieuwingen, leiden tot duurzame veranderingen.

Gewaarborgde kwaliteit
BGL heeft een Cedeo-erkenning voor zowel de maatwerkactiviteiten als de opleidingen met een open inschrijving. Tevens heeft BGL een NRTO-keurmerk. Beide keurmerken zijn een erkenning voor de kwaliteit van onze producten en professionaliteit van onze dienstverlening. Ook ons opleidingsaanbod kent verschillende kwaliteitskeurmerken en erkenningen door beroepsorganisaties die relevant zijn voor de betreffende doelgroep.
Onze trainers en coaches zijn ervaren professionals met verschillende expertises in diverse sectoren. Zij zijn didactisch geschoold en zorgen voor diepgang en kwaliteit in hun trajecten

Een werkwijze gericht op samenwerking in wisselwerking
Succes realiseer je met elkaar. In gedeelde verantwoordelijkheid en met respect voor de eigenheid van ieder individu wordt gewerkt aan resultaten. Daarbij worden ieders inbreng en kwaliteiten benut.

Hoe zit het met erkenningen?

Kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons hoog in het vaandel. Ons aanbod kent verschillende kwaliteitskeurmerken en erkenningen door beroepsorganisaties. Zie https://bgl.nl/over/keurmerken/ voor een totaaloverzicht.

Al onze opleidingen hebben een erkenning. Per opleiding verschilt de soort erkenning omdat wij gekeken hebben welke erkenning het beste bij de desbetreffende opleiding past. Bij elke opleiding vind je daar nadere informatie over.

BGL heeft een Cedeo-erkenning voor zowel de maatwerkactiviteiten als de opleidingen met een open inschrijving. Tevens heeft BGL een NRTO-keurmerk. Beide keurmerken zijn een erkenning voor de kwaliteit van onze producten en professionaliteit van onze dienstverlening.

Waar vinden de opleidingen plaats?

Onze opleidingen worden veelal in Hoofddorp, Doorn en Eindhoven aangeboden. Zie voor een routebeschrijving: https://bgl.nl/contact/
De NLP-opleidingen vinden plaats in Vorden en Venetië.

Trainers en begeleiders

Wie zijn de trainers en begeleiders bij BGL?

Onze trainers en begeleiders zijn ervaren professionals met verschillende expertises in diverse sectoren. Zij zijn didactisch geschoold en zorgen voor diepgang en kwaliteit in hun trajecten. Via https://bgl.nl/over/ons-team/ vind je per teamlid een profielomschrijving

Is het mogelijk om van tevoren kennis te maken met de trainers/begeleiders?

Dit is helaas niet mogelijk omdat je per opleiding te maken krijgt met verschillende trainers en begeleiders. Het totale BGL-team bestaat uit wel 80 trainers en begeleiders.

Studiekeuze

Hoe weet ik of de opleiding bij mij past?

Op de Open Dagen kun je kennismaken met ons en onze opleidingen, is er gelegenheid om sfeer te proeven, een ervaringssessies mee te maken en kunt je terecht met je vragen. We organiseren drie maal per jaar een Open Dag op meerdere locaties. Via onze homepage kun je je aanmelden en vind je een programmaoverzicht.

Lijkt de opleiding aan te sluiten bij jouw verwachtingen, dan kunt je je online aanmelden. Na ontvangst van je aanmelding onderzoeken wij of je voldoet aan de toelatingscriteria. Eventueel wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek om nader te onderzoeken of de opleiding een passende keuze is.
Heb je zelf nog twijfels dan kun je op het inschrijfformulier een voorbehoud maken en aangeven dat je behoefte hebt aan een persoonlijk gesprek.

Kan ik een lesdag bijwonen?

Nee, dit is niet mogelijk. Tijdens een lesdag krijg je een indruk maar geen totaalbeeld van de opleiding. Wel is het mogelijk tijdens onze Open Dagen de sfeer te proeven en uitvoerig vragen te stellen over een bepaalde opleiding.

Inschrijven

Hoe schrijf ik mij in voor een opleiding?

Je kunt je inschrijven door het inschrijfformulier op onze website volledig in te vullen.

Moet ik voor een bepaalde datum inschrijven?

Wij maken geen gebruik van een sluitingsdatum. Wel hanteren wij een maximale groepsgrootte. Om teleurstelling te voorkomen is het verstandig om zodra je een keuze hebt gemaakt je zo snel mogelijk in te schrijven.

Wanneer ontvang ik een bevestiging van mijn inschrijving?

Als je je wilt inschrijven voor een van onze opleidingen, dan kan dat door ons het deelnameformulier op onze website in te vullen. Wil je een voorbehoud maken bijvoorbeeld i.v.m. financiering dan kun je dit aangeven op het inschrijfformulier. Mochten wij naar aanleiding van je aanmelding vragen hebben dan zullen wij telefonisch contact met je opnemen. Zo niet, dan ontvang je van ons binnen 7 werkdagen een bevestiging van jouw aanmelding.

Kan ik een plaats reserveren?

Je kunt door middel van het invullen van een inschrijfformulier een plaats reserveren. Ook kun je een voorbehoud van reservering maken van financiering.

Wanneer ontvang ik een definitieve bevestiging?

Binnen 7 werkdagen na ontvangst van jouw inschrijfformulier ontvang je een definitieve bevestiging

Kan de opleiding ook binnen ons bedrijf gegeven worden?

Wij kunnen elk van onze standaardopleidingen en training ook op locatie geven. Neem contact op via 023-555 67 55 om je wensen te bespreken.

Wordt er geld teruggestort als je wilt stoppen met de opleiding?

Nee. er vindt bij vrijwillig stoppen met de opleiding geen restitutie plaats. Je hebt als potentiële student diverse mogelijkheden om je te informeren over de opleiding o.a. via de website en tijdens Open Dagen. Je wordt pas definitief tot de opleiding toegelaten als je inschrijfformulier en CV geen verdere vragen oproepen. Is dit wel het geval, dan vindt er een vervolggesprek plaats, waarin we samen met je onderzoeken of de opleiding een geschikte keuze voor je is.

Kosten, betaling, BTW

Zijn de kosten fiscaal aftrekbaar?

Kijk op de site van de Belastingdienst naar de specifieke voorwaarden. Vanaf 2021 bestaat er ter vervanging van de aftrek scholingsuitgaven een nieuwe regeling voor scholingsvouchers. Deze zijn vooral bestemd voor doelgroepen die kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt en uit zichzelf minder geneigd zijn om scholing te volgen.

Zijn de prijzen inclusief of exclusief BTW?

Onze opleidingen zijn vrijgesteld van BTW (0%)

Is het lesgeld inclusief lunch?

Het lesgeld is inclusief koffie, thee en lunch.

Kan ik lunchwensen opgeven?

Als je specifieke dieet of lunchwensen hebt, kunnen wij zoveel als mogelijk daar rekening mee houden. Dit graag melden via een e-mail naar info@bgl.nl. Hierin duidelijk je lesgroep en lesplaats vermelden en je wensen.

Kan ik in termijnen betalen?

Je kunt op het inschrijfformulier je betalingswijze aangeven. Dit kan in meerdere termijnen. Wij brengen voor het betalen in termijnen een bedrag kosten in rekening. Alle betalingen van particulieren kunnen alleen plaatsvinden met een automatische machtiging. Wij zorgen dan dat het studiegeld conform de gemaakte afspraken van de door jou aangegeven rekening wordt geïncasseerd.

Wat moet ik doen als mijn organisatie de opleiding gaat betalen?

Op het inschrijfformulier kun je aangeven wie er zorgt draagt voor de betaling van je studiegeld. Hou er rekening mee dat er van de werkgever een contactpersoon wordt vermeld. Als een werkgever geen automatische machtiging tot afschrijving van het studiegeld wil afgeven, dient het totale bedrag ineens uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de opleiding betaald te zijn.

Alle veranderingen betreffende de betalingswijze kun je uitsluitend schriftelijk doen aan info@bgl.nl.

Lesprogramma

Wat zijn de lestijden?

De lesdagen zijn over het algemeen van 10.00-17.00 of 13.00-20.00 uur.
De lunch is rond 13.00 en gedurende de dag zijn er diverse korte (koffie) pauzes.
Bij een avondprogramma wordt rond 17.00 uur een maaltijd aangeboden.

Zijn er lesdagen tijdens de vakanties?

In de vakantieperiodes in juli/augustus en rond de kerst zijn er geen lesdagen gepland. Door de grote vakantiespreiding in Nederland en verschillende woonplaatsen van onze studenten, is het voor ons praktisch onmogelijk met alle andere vakanties rekening te houden.

Wanneer ontvang ik een lesrooster?

De lesdagen/-avonden zijn ruim van tevoren bekend en staan ook op onze site vermeld onder "Data & Locaties". Bij hoge uitzondering wordt er in deze data iets gewijzigd.

Een lesrooster met een kort overzicht van de lesinhoud kun je terugvinden in de leeromgeving.

Hoeveel deelnemers zitten er in een groep?

Wij werken met kleine studiegroepen. Een opleidingsgroep bestaat uit 8-14 deelnemers.

Kan ik gemiste bijeenkomsten inhalen?

Bij de meeste opleidingen geldt een 90% aanwezigheidsverplichting. Voor zover er tegelijkertijd of nagenoeg tegelijk een andere opleiding loopt, is inhalen mogelijk. Je kunt je via de leeromgeving afmelden bij je eigen lesgroep en aanmelden voor een andere lesgroep. Zijn er geen directe inhaalmogelijkheden overleg dan met de dagtrainer hoe je de gemiste lesdag het beste kunt compenseren.

Zijn hier kosten aangebonden?

Bij een vroegtijdige melding zijn hier geen kosten aan verbonden. Meld je dit op of na de cursusdag, dan houden wij ons het recht voor hier handelings- en dagarrangementskosten van € 75,- in rekening te brengen.

Kan ik (een gedeelte van) mijn opleiding verzetten?

In uitzonderlijke gevallen kunnen wij op jouw verzoek een (tijdelijke) studiestop inlassen (bijvoorbeeld bij zwangerschap, ziekte). Je kunt je opleiding in een later stadium, uiterlijk 1 jaar na stoppen weer oppakken. Voor instroom vindt in de meeste gevallen een gesprek plaats, waarin gekeken wordt wat nodig is om een goede instroom te waarborgen. De kosten hiervoor bedragen € 100,00.

Met het opschorten van de studie loopt de betalingsverplichting door.

Wat is de studiebelasting van een opleiding?

De studiebelasting verschilt per opleiding. In het algemeen moet je rekenen op een gemiddelde studiebelasting van 10 tot 15 uur per week. Hierin is de lesdag van eens in de twee weken meegenomen. Verder is er in bijna alle opleiding sprake van oefen-/intervisiegroepen die tijdens de opleiding een aantal malen bij elkaar komen. Ook zijn er verschillende opdrachten die gemaakt moeten worden.

Is de opleiding praktisch ingericht?

De meeste lessen zijn opgebouwd uit de onderdelen theorie en oefenen met de aangereikte lesstof. De verhouding theorie en oefenen is afhankelijk van de lesinhoud. Wij streven naar een gemiddelde verdeling van 30% theorie en 70% oefenen met de theorie. Verder word je geacht met de lesstof in je oefengroep aan de slag te gaan.

Hoe is de begeleiding tijdens het studiejaar?

Bij alle opleidingen krijg je aan het begin van de opleiding een supervisor toegewezen, die je ondersteunt in je leerproces. In de opleiding Coach/Counselor en Therapeutische verdieping krijg je ook ondersteuning van een leertherapeut bij het ontwikkelen van een professionele grondhouding.

Verder beschikken wij over een professionele back-office waar je met al je praktische vragen terecht kunt.

Hoe is het studiemateriaal geregeld?

Voor aanvang van de opleiding krijg je toegang tot de leeromgeving. Hierin vind je onder andere een studiewijzer, informatie over de lessen, hand-outs en opdrachten. We werken zoveel mogelijk paperless. Materialen worden enkel digitaal verstrekt.
De verplichte literatuur dien je zelf aan te schaffen. Een recente literatuurlijst vind je op onze website bij de betreffende opleiding.

Kan ik toetsen herkansen?

In principe kun je één keer kosteloos herkansen. Bij een tweede keer brengen wij kosten in rekening. De hoogte daarvan is afhankelijk van aard van het examen cq eindopdracht.

Geven jullie diplomagarantie?

Certificering hangt af van je vorderingen en toetsresultaten. Onvoldoende resultaat kan te maken hebben met verschillende factoren o.a. je kennis, je aanwezigheid, je attitude, je prestatie tijdens de lessen en bij de praktijkopdrachten.

Start van de opleiding

Gaat de opleiding altijd van start?

Alle opleidingen en trainingen gaan altijd van start. Het kan zijn dat een groep volzit, dus het is wel zaak om je tijdig aan te melden.

Hoe kom ik aan een routebeschrijving?

De routebeschrijving naar de verschillende locaties vind je op onze contactpagina.

Kan ik goed parkeren bij de locatie?

Wij streven ernaar om locaties te selecteren die goed bereikbaar zijn en over voldoende (gratis) parkeerplaatsen beschikken. Voor een enkele locatie dien je rekening te houden met parkeerkosten. Informatie hierover staat op de routebeschrijving.

Zijn de locaties goed bereikbaar met het openbaar vervoer?

Onze basislocaties zijn goed bereikbaar, zowel met het eigen vervoer als met het openbaar vervoer.

Zijn de locaties rolstoeltoegankelijk?

Indien je dit meldt tijdens je inschrijving kunnen wij hiermee rekening houden met het inplannen van de locatie in de desbetreffende plaats. Niet alle locaties zijn op de begaande grond en/of beschikken over een lift.