U gebruikt een verouderde browser zonder flexbox support. Hierdoor zal de website niet goed weergegeven worden. Update alstublieft uw browser of ga over op een moderne browser, zoals Chrome, Edge (Windows), Safari (Mac) of Firefox. [Internet Explorer moet minimaal versie 11 zijn]

Opleiding tot Teamcoach

Error: Enter Carta codeDownload de brochure Open Dagen
 • duur6-7 maanden
 • kosten€ 6.000,-
 • diplomaPost-HBO Diploma
 • erkenningNOBCO, StiR, CPION/SPHBO
In het kort

Teamsamenwerking: wendbaarheid is de nieuwe leus

Organisaties zetten in toenemende mate in op teamsamenwerking om de steeds complexere werkzaamheden tot een goed einde te brengen. Van teams wordt verwacht dat zij over een grote mate van zelforganisatie beschikken, duurzame kwaliteit en optimaal rendement kunnen leveren, in wisselende samenstellingen en multidisciplinair kunnen samenwerken en nauwe samenwerkingsrelaties met klanten en (keten)partners kunnen aangaan. Dit alles doet een groot beroep op de flexibiliteit, het leervermogen en de kust tot samenspel van alle betrokkenen. Wendbaarheid (agility) is de nieuwe leus.
Voor medewerkers wordt het steeds belangrijker om te weten waar hun toegevoegde waarde ligt in de samenwerking met anderen. Deskundigheid is niet meer genoeg, je kwaliteiten als teamspeler kunnen van doorslaggevend belang zijn.

Steeds vaker wordt de hulp van een teamcoach ingeroepen om teams te ondersteunen in het stroomlijnen van de samenwerking, in het stimuleren van hun ontwikkeling, bij het inspelen op veranderingen en bij realiseren van performanceverbetering.

In de modulair opgezette opleiding tot Teamcoach leert u hoe u een bewuste verbinding kunt maken tussen:

 • het ontwikkelen van uw competenties als teamcoach;
 • het verwerven van inzicht in actuele ontwikkelingen, vraagstukken en spanningsvelden in de organisatiecontext en de effecten ervan op teams en individuele teamleden;
 • het zelfstandig vormgeven van de eigen professionele ontwikkeling als teamcoach.

In deze verbinding ontwikkelt u de werkzame kwaliteiten en handelingsperspectieven om teams professioneel te ondersteunen in hun ontwikkeling naar zelfsturing en resultaatgerichtheid. 

Het is ook mogelijk om losse modules te volgen uit de opleiding. De verschillende modules bouwen op elkaar voort.

Na succesvolle afronding van de opleiding kunt u zich laten registreren als Erkend Teamcoach bij de STiR. Losse modules zijn elk geaccrediteerd met 18 PE-punten door de NOBCO.

BGL-lidmaatschap

Volg deze opleiding als lid van BGL en bespaar op de kosten. Want met het BGL-lidmaatschap heb je onbeperkt toegang tot alle opleidingen en trainingen voor een vaste prijs per jaar. Wil je deze opleiding volgen? Meld je eerst aan als BGL-lid en daarna voor deze opleiding om direct gebruik te maken van het voordeel.

Lees hier meer over het BGL-lidmaatschap of mail naar info@bgl.nl voor meer informatie.

Reacties van deelnemers

 • Verrijkende, spannende en leerzame interventies.
 • Geestverruimend, inspirerende, open minded en leerzaam.
 • Prettige leeromgeving om jezelf optimaal in te ontwikkelen.
 • Inhoudelijk, kwalitatief goede opleiding met veel ruimte voor reflectie.
 • Uitstekend. Goed verzorgd, fijne ELO, flexibel programma vanuit de trainers.
 • Zeer informatief en bruikbaar, een goede combinatie van theorie en praktisch oefenen.
 • Goede en vakbekwame trainers met veel praktijkervaring.
 • Na Coach Foundation en Practitioner was ook Teamcoaching een feest van nieuwe en praktische inzichten en ervaringen. Fijne mix van pragmatisme en diepgang. 

Lees hier over:

Inhoud
Module 1: Vertrouwen en teamsamenwerking

In deze eerste module wordt het teamontwikkelingsmodel van Patrick Lencioni geïntroduceerd, waarin de frustraties en uitdagingen van succesvolle teamsamenwerking aan bod komen. We concentreren ons op het eerste niveau van succesvolle samenwerking: het werken aan vertrouwen. We gaan hier ervarings- en praktijkgericht mee aan de slag.

Om vertrouwen in teams te kunnen stimuleren, is het belangrijk om inzicht te hebben in groepsontwikkeling. Wat maakt een groep tot een team? Welke fasen moet een team doorlopen om succesvol te kunnen zijn? Waarom is het werken aan een succesvol team nooit klaar? De theorie van Tuckman over groepsontwikkeling is hierin ondersteunend.

Vertrouwen in een team groeit als teamleden elkaar beter leren kennen. Hierbij horen kernvragen als: Wie ben ik? Wie is de ander? Wat gebeurt er in de interactie? Hiertoe zetten we onder meer het model van de denker-doener-voeler in van Hoetink e.a, Het model geeft inzicht in persoonlijkheidstypologie en teamdynamiek.

De theorie over teamrolmanagement van Belbin biedt belangrijke aanknopingspunten om zicht te krijgen op aanwezige kwaliteiten en het benutten van diversiteit in het team in het kader van een gemeenschappelijk doel. Ook is er in dit aandacht voor 'allowable weaknesses (valkuilen)', teamrolarrogantie, teamrolresonantie.

Verder is er in dit kader aandacht voor het model van Bateson en Dilts om persoonlijke - en organisatiedynamiek te duiden.

Naast het opdoen van kennis en vaardigheden is een belangrijke plaats ingeruimd voor het ontwikkelen van een professionele coachhouding centraal. Hiertoe is zelfanalyse en reflectie op eigen thema’s en handelen onontbeerlijk.

Module 2: Werken aan teamresultaat

Een goed functionerend team heeft heldere doelstellingen en streeft naar het realiseren van concrete resultaten. Teamleden nemen daarbij elk hun verantwoordelijkheid voor hun deel van het teamresultaat en ondersteunen elkaar waar nodig. Successen worden gevierd.

In deze tweede module staat het werken aan gezamenlijke resultaten centraal, het bovenste niveau uit het teamontwikkelingsmodel van Lencioni over Succesvol samenwerken. Wendbaarheid speelt hierin een centrale rol. We besteden aandacht aan:
• wendbaarheid in de organisatie gericht op de wens van de klant. Hoe coach je een managementteam in dit proces zowel de onder- als bovenstroom
oftewel de harde kant (organisatie en structuur) en zachte elementen (mensen)?
• wendbaarheid in de teams door als teamcoach de zelforganisatie en empowerment van het team te faciliteren.
• wendbaarheid van jezelf als teamcoach in relatie tot de opdrachtgever en teams. Denk aan bepalen van je eigen waarden, het houden van een goede pitch
en het op het juiste niveau kunnen insteken op een vraag.

Veel organisaties hebben de weg naar Agile werken ingeslagen omdat de oude structuren niet meer werken. Hierdoor is de kans groot dat je als teamcoach een organisatie treft die zo werkt. Deze module geeft je handvatten om daar als teamcoach op aan te sluiten.

Module 3: Constructieve dialoog en eigenaarschap

In de derde module richten we ons op de niveaus van constructieve conflicten, betrokkenheid en verantwoordelijkheid uit het teamontwikkelingsmodel van Lencioni.

Conflicttransformatie begint met het je kwetsbaar durven opstellen en het uitdragen van je standpunt door oprecht nieuwsgierig te zijn naar de standpunten van de ander, zonder oordeel en met ruimte voor de ander. Hierdoor wordt het mogelijk om vanuit commitment samen te werken aan teamresultaat.

Je leert om in gesprek te gaan als het spannend wordt. In de eerste plaats met jezelf als teamcoach. Hoe gebruik je je eigen lichaam als instrument. Welke interventies kun je hierbij inzetten? Hoe maak je onderscheid tussen je eigen emoties en die van een ander?
Ook leer je hoe je teams kunt ondersteunen in het voeren een ideologisch debat. Door teamleden authentiek te leren communiceren, kunnen ze komen tot het nemen van gedragen besluiten. We maken daarbij onder meer gebruik van inzichten en vaardigheden uit de methode Deep Democracy van Greg en Myrna Lewis. Hoe maak je optimaal gebruik van de wijsheid van een groep? Hoe kun je mensen eigenaarschap laten nemen? Hoe stimuleer je onderlinge betrokkenheid? Hoe creëer je ruimte voor gedragen besluiten?

Integratie

Onder het moto 'delen = vermenigvuldigen' verzorgen alle deelnemers een presentatie over de uitkomsten van hun teamcoaching en geven zij inzage in het ontwikkelingsproces dat zij hebben doorlopen.

Praktijk en supervisie

Als u ervoor kiest het totaaltraject te volgen, gaat u actief aan de slag met het geleerde in de praktijk. Tijdens de praktijktrajecten met teams zult u vragen tegenkomen die enerzijds betrekking hebben op het coachingsproces van het team en anderzijds op uw eigen functioneren. In de supervisie werkt u deze vragen uit onder leiding van een ervaren teamcoach. Dit vraagt om bereidheid tot actief experimenteren, reflectie en zelfonderzoek.

Waarom Teamcoaching bij BGL

Kleine groepen van maximaal 12 personen.

Iedere lesbijeenkomst wordt begeleidt door een trainersduo, wat zorgt voor diepgang en kwaliteit in de begeleiding.

Complementair trainersteam met veel praktijkervaring.

Praktijkgerichte en ervaringsgerichte aanpak, waarbij theoretische en methodische kennis direct wordt gekoppeld aan de praktijk van het zelf doen en ervaren.

Zelfonderzoek vormt de rode draad voor het ontwikkelen van een adequate professionele grondhouding als teamcoach.

Onder het moto 'slimmer en leuker' zorgen we voor een inspirerend en afwisselend leerprogramma dat ruimte biedt om plezierig van en met elkaar te leren.

Erkende opleiding. Aansluiting als Teamcoach bij de STiR is mogelijk, 18 PE-punten per module bij de NOBCO.

BGL is een geaccrediteerde organisatie die meer dan 30 jaar een breed scala aan geaccrediteerde opleidingen op het gebied van (team)coaching verzorgt.

Download de opleidingsbrochure voor uitgebreidere informatie.

Bekijk literatuurlijst

Doelgroep & Toelating

Bekijk of deze opleiding geschikt voor u is.

Lees verder

De opleiding is bestemd voor professionals die het een uitdaging vinden om teams te ondersteunen in hun ontwikkelingsproces.

Om deze doelgroep optimaal te kunnen faciliteren, is het belangrijk dat u beschikt over basisvaardigheden en aantoonbare ervaring op het gebied van (team)coaching. Indien voldoende basisniveau aanwezig is, kunt u instromen en ontvangt u bij succesvolle afronding van de opleiding het instituutsdiploma Teamcoaching.

Om voor het Post-HBO diploma Coach  in aanmerking te kunnen komen, moet u tevens beschikken over het diploma Coach Foundation of door het afleggen van een assessment kunnen aantonen aan de eindtermen Coach Foundation te voldoen. De methodiek van het oplossingsgericht coachen vormt hierin een belangrijk onderdeel.

Deelnemers beschikken over een HBO of academisch denk- en/of werkniveau.

Download de "Studeren bij BGL" brochure

Diploma & Erkenningen

U ontvangt na voltooiing van uw opleiding een erkend diploma.

Lees verder
Diploma
 • Diploma Teamcoach BGL & partners
 • Registerdiploma SPHO In combinatie met de opleiding Coach Foundation
Erkenning

CPION/SPHBO
CPION (Centrum Post-Initieel Onderwijs) vormt het aanspreekpunt voor aanbieders die hun post-initiële opleidingen willen laten registreren als officiële Registeropleiding. De SPHBO is een landelijke dienstverlenende organisatie op het gebied van Post-HBO-opleidingen. Na afronding van de opleiding Coach Foundation en de opleiding Teamcoach komt u in aanmerking voor het PHBO-diploma en wordt u opgenomen in het PHBO-register.

StiR
De STiR is een onafhankelijke stichting die de beroepsregistraties van supervisoren, coaches en overige professioneel begeleiders beheert. StiR is daarmee een onafhankelijk keurmerk voor professioneel begeleiders in Nederland. Om de hoge kwaliteit van het keurmerk te waarborgen en de kwaliteitsnormen te onderhouden, bewaakt StiR de kwaliteit van coaching en organiseert de toetsing van individuele coaches en opleiders. BGL heeft een erkenning voor de opleiding tot Teamcoach. Hierdoor wordt registratie als teamcoach bij de StIr mogelijk. Meer informatie vindt u op www.stir.nu.

NOBCO
De NOBCO verzorgt de registratie van beroepscoaches. Naast de basisregistratie is ook mogelijk om een Europees keurmerk voor beroepscoaches aan te vragen: European Individual Accreditation (EIA). BGL heeft een accreditatie op Foundation en Practitioner niveau voor de standaardopleidingen. Voor de Opleiding tot Teamcoach PE-punten aangevraagd die u kunt gebruiken in het kader van uw EIA-accreditatie. Meer informatie vindt u terug op www.nobco.nl.

CEDEO en NRTO
BGL heeft een Cedeo-erkenning voor zowel de maatwerkactiviteiten als de opleidingen met een open inschrijving. Tevens heeft BGL een NRTO-keurmerk. Beide keurmerken zijn een erkenning voor de kwaliteit van onze producten en professionaliteit van onze dienstverlening

Lees in de opleidingsbrochure welke doorstroommogelijkheden deze opleiding biedt.

Heb je een vraag? Vul hier het contactformulier in

Lesopmerkingen

De trainingen zijn ook als losse modules te volgen.
Link: https://bgl.nl/training/training-teamcoaching/

Lesoverzicht

Error: Geen Carta code ingevuld.

Alle data wijzigingen voorbehouden. Start onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen.

Error: Enter Carta code

Heeft u een vraag? Bekijk onze Veelgestelde Vragen pagina. Mochten er nog vragen onbeantwoord blijven, kunt u contact met ons opnemen via info@bgl.nl of via 023-555 67 55.