U gebruikt een verouderde browser zonder flexbox support. Hierdoor zal de website niet goed weergegeven worden. Update alstublieft uw browser of ga over op een moderne browser, zoals Chrome, Edge (Windows), Safari (Mac) of Firefox. [Internet Explorer moet minimaal versie 11 zijn]

Opleiding tot Teamcoach (modulair)

Schrijf je inDownload de brochure
 • duur6-7 maanden
 • kosten€ 3.900,-
 • diplomaPost-HBO Diploma
 • erkenningNOBCO, StiR, CPION/SPHBO
In het kort

Teamsamenwerking: agilty is de nieuwe leus

Organisaties zetten in toenemende mate in op teamsamenwerking om de steeds complexere werkzaamheden tot een goed einde te brengen. Van teams wordt verwacht dat zij over een grote mate van zelforganisatie beschikken, duurzame kwaliteit en optimaal rendement kunnen leveren, in wisselende samenstellingen en multidisciplinair kunnen samenwerken en nauwe samenwerkingsrelaties met klanten en (keten)partners kunnen aangaan. Dit alles doet een groot beroep op de flexibiliteit, het leervermogen en de kust tot samenspel van alle betrokkenen. Wendbaarheid (agility) is de nieuwe leus.
Voor medewerkers wordt het steeds belangrijker om te weten waar hun toegevoegde waarde ligt in de samenwerking met anderen. Deskundigheid is niet meer genoeg, je kwaliteiten als teamspeler kunnen van doorslaggevend belang zijn.

Steeds vaker wordt de hulp van een teamcoach ingeroepen om teams te ondersteunen in het stroomlijnen van de samenwerking, in het stimuleren van hun ontwikkeling, bij het inspelen op veranderingen en bij realiseren van performanceverbetering.

In de 10-daagse opleiding tot Teamcoach leert u hoe u een bewuste verbinding kunt maken tussen:

 • het ontwikkelen van uw competenties als teamcoach;
 • het verwerven van inzicht in actuele ontwikkelingen, vraagstukken en spanningsvelden in de organisatiecontext en de effecten ervan op teams en individuele teamleden;
 • het zelfstandig vormgeven de eigen professionele ontwikkeling als teamcoach.

In deze verbinding ontwikkelt u de werkzame kwaliteiten en handelingsperspectieven om teams professioneel te ondersteunen in hun ontwikkeling naar zelfsturing en resultaatgerichtheid. 

Het is ook mogelijk om losse modules te volgen uit de opleiding. De verschillende modules bouwen op elkaar voort.

Lees hier over:

Inhoud
Kennismaking en kaderzetting

- Visie en benaderingswijze BGL
- Theoretisch en praktisch kader
- Achtergronden en motieven deelnemers

De teamcoach als professional

- De rollen en competenties van een teamcoach
- Wie ben ik als teamcoach
- Kwaliteiten en valkuilen, talentontwikkeling

Teamontwikkeling

- Ontwikkelstadia van teams (Tuckman)
- Teams en leiderschap (Wheelan)

Teamsamenwerking

- Persoonlijkheidstypologie en teamdynamiek (Hoetink, Meiling, Weesie)
- Typologie van de denker - doener - voeler
- Persoonlijkheidstypologie en teamdynamiek

- Succesvol teamwork (Lencioni)
- Werken aan vertrouwen
- Realiseren van gezamenlijke resultaten
- Confrontaties, constructief debat (Deep democracy)
- Weerstand en emoties
- Eigenaarschap: betrokkenheid en verantwoordelijkheid

- Teamrolmanagement (Belbin)
- Teamroltypologie, samenhang met de persoonlijkheidstypologie van Hoetink e.a.
- Persoonlijke effectiviteit: reflectie op de eigen teamrollen, talenten en valkuilen
- Teamrollen in kaart: dynamiek en diversiteit in teams, teamrolmanagement en teamcasting

Agile werken en Lean coaching

- Klantgericht en klant gestuurd werken
- OGSM-methodiek om tot gezamenlijke resultaten te komen
- Meetbaar maken en borging van teamresultaten
- Omgaan met stagnaties, beïnvloedingsmodel (Keller en Price)

Teamcoaching in organisaties

- Intake, verwachtingsmanagement, contractering, opzetten, uitvoeren en evalueren van een traject, rapportage
- Interne versus externe teamcoaching
- Spanningsvelden in organisaties, krachtenveldenanalyse
- Ethische dilemma's, transparantie en vertrouwelijkheid
- Grenzen aan teamcoaching

Integratie

Onder het moto 'delen = vermenigvuldigen' verzorgen alle deelnemers een presentatie over de uitkomsten van hun teamcoaching en geven zij inzag in het ontwikkelingsproces dat zij hebben doorlopen.

Download de opleidingsbrochure voor uitgebreidere informatie.

Bekijk literatuurlijst

Doelgroep & Toelating

Bekijk of deze opleiding geschikt voor u is.

Lees verder

De opleiding is bestemd voor professionals die het een uitdaging vinden om teams te ondersteunen in hun ontwikkelingsproces.

Om deze doelgroep optimaal te kunnen faciliteren, is het belangrijk dat u beschikt over basisvaardigheden en aantoonbare ervaring op het gebied van (team)coaching. De opleiding Coach Foundation, waarin het respectvol communiceren en het oplossingsgerichte coachen centraal staan, vormt een prima startpunt.

U kunt direct instromen in de opleiding tot Teamcoach als u door het afleggen van een assessment kunt aantonen over voldoende coachingservaring te beschikken en bekend bent met de methodiek van het oplossingsgericht werken.

Deelnemers beschikken over een HBO of academisch denk- en/of werkniveau

Download de "Studeren bij BGL" brochure

Diploma & Erkenningen

U ontvangt na voltooiing van uw opleiding een erkend diploma.

Lees verder
Diploma
 • Diploma Teamcoach BGL & partners
 • Registerdiploma SPHO In combinatie met de opleiding Coach Foundation
Erkenning

CPION/SPHBO
CPION (Centrum Post-Initieel Onderwijs) vormt het aanspreekpunt voor aanbieders die hun post-initiële opleidingen willen laten registreren als officiële Registeropleiding. De SPHBO is een landelijke dienstverlenende organisatie op het gebied van Post-HBO-opleidingen. Na afronding van de opleiding Coach Foundation en de opleiding Teamcoach komt u in aanmerking voor het PHBO-diploma en wordt u opgenomen in het PHBO-register.

StiR
De STiR is een onafhankelijke stichting die de beroepsregistraties van supervisoren, coaches en overige professioneel begeleiders beheert. StiR is daarmee een onafhankelijk keurmerk voor professioneel begeleiders in Nederland. Om de hoge kwaliteit van het keurmerk te waarborgen en de kwaliteitsnormen te onderhouden, bewaakt StiR de kwaliteit van coaching en organiseert de toetsing van individuele coaches en opleiders. BGL heeft een erkenning aangevraagd voor de opleiding tot Teamcoach. Hierdoor wordt registratie bij de StIr mogelijk. Meer informatie vindt u op www.stir.nu.

NOBCO
De NOBCO verzorgt de registratie van beroepscoaches. Naast de basisregistratie is ook mogelijk om een Europees keurmerk voor beroepscoaches aan te vragen: European Individual Accreditation (EIA). BGL heeft een accreditatie op Foundation en Practitioner niveau voor de standaardopleidingen. Voor de Opleiding tot Teamcoach PE-punten aangevraagd die u kunt gebruiken in het kader van uw EIA-accreditatie. Meer informatie vindt u terug op www.nobco.nl.

CEDEO en NRTO
BGL heeft een Cedeo-erkenning voor zowel de maatwerkactiviteiten als de opleidingen met een open inschrijving. Tevens heeft BGL een NRTO-keurmerk. Beide keurmerken zijn een erkenning voor de kwaliteit van onze producten en professionaliteit van onze dienstverlening

Lees in de opleidingsbrochure welke doorstroommogelijkheden deze opleiding biedt.

Data & Locaties
 • Startdata:
 • Lesdagen:
 • Opleidingsduur:

  10 lesdagen verspreid over 6-7 maanden

 • Lestijd:

  10.00-17.00 uur

 • Leslocatie:

  Driebergen en Hoofddorp

 • Instroomeis:

  Niveau Coach Foundation of aantoonbare coachingservaring.
  HBO denk- en werkniveau

Kosten
 • Kosten:

  Totaaltraject € 3.900,-
  Driedaagse module € 975,-

 • Inclusief:

  Totaaltraject: 10 lesdagen, supervisie, toetsing/integratie, dagarrangement

 • Bijkomende kosten:

  Verplichte literatuur € 150,00 (door student zelf te verzorgen)

 • Betalingsregeling:

  Betalen in 5 termijnen is voor het totaaltraject mogelijk. De extra kosten hiervoor bedragen € 100,-.

BGL is vrijgesteld van BTW

Schrijf je online in

Heeft u een vraag? Bekijk onze Veelgestelde Vragen pagina. Mochten er nog vragen onbeantwoord blijven, kunt u contact met ons opnemen via info@bgl.nl of via 023-555 67 55.