U gebruikt een verouderde browser zonder flexbox support. Hierdoor zal de website niet goed weergegeven worden. Update alstublieft uw browser of ga over op een moderne browser, zoals Chrome, Edge (Windows), Safari (Mac) of Firefox. [Internet Explorer moet minimaal versie 11 zijn]

Werken aan teamresultaat

Realiseren van collectieve resultaten

Volgens Lencioni is de belangrijkste frustratie van een team de neiging van individuele teamleden om zich vooral bezig te houden op het verbeteren van hun eigen positie ten koste van het team. Ego en de hang naar individuele status overheersen. Maar niet alleen individualistisch gedrag staat teamprestaties in de weg, ook het ontbreken van focus op het realiseren van zinnige doelstellingen frustreert het behalen van resultaten. Sommige teams zijn er tevreden mee om louter te bestaan. Het realiseren van specifieke resultaten is weliswaar wenselijk, maar moet vooral niet gepaard gaan met te grote inspanningen of opofferingen. Soms is de verhevenheid van de missie al voldoende reden tot tevredenheid.

Om frustraties tegen te gaan, is het belangrijk dat het team dat zich concentreert op het realiseren collectieve resultaten. Het effect hiervan is dat het team:

zich positief weet te ontwikkelen;
gefocust haar doelen blijft nastreven;
prestatiegerichte teamleden weet vast te houden;
individualistisch gedrag minimaliseert;
profiteert van teamleden die hun eigen doelen en belangen ondergeschikt maken aan het teambelang.

Resultaatgericht werken begint met het vertalen van de visie de organisatie in een gedegen strategie. De visie omvat:

het hogere doel (waarom bestaan wij?),
het gewaagde doel (waar gaan we heen?),
de kernkwaliteiten (waarom blinken we uit?),
de kernwaarden (waarvoor staan wij?).

De strategie is de schakel tussen de visie en hetgeen medewerkers werkelijk doen. Vragen die daarbij horen zijn: hoe gaan we onze visie waarmaken, hoe meten we of we op de goede weg zijn en hoe sturen we bij?

Om vrijblijvendheid en stuurloosheid te voorkomen, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat alle (teams van) medewerkers in de organisatie zich bewust zijn van hun bijdragen aan het realiseren van de strategie (en visie). Met alle betrokkenen worden dan ook heldere en concrete afspraken gemaakt over wat er van hen verwacht wordt. Deze afspraken worden uitgedrukt in kritische prestatie-indicatoren (over tevredenheid, kwaliteit, tijdigheid, capaciteit en productiviteit en rendement en kosten) en concrete acties. Uiteraard wordt de voortgang van een ieder gemonitord. Bij stagnaties wordt onderzocht welke interventies er nodig zijn om de gewenste resultaten alsnog te kunnen behalen en te kunnen borgen.

De OGSM-methodiek biedt handvatten om op een overzichtelijke manier ambitieuze doelstellingen te verbinden aan concrete activiteiten.

Tijdens module 2 van de opleiding tot Teamcoach en de  training Teamcoaching staat het Werken aan teamresultaat centraal en leert u hoe u teams kunt coachen in het effectief managen van hun prestaties. Wendbaarheid (agility) is hierin het kernbegrip.