U gebruikt een verouderde browser zonder flexbox support. Hierdoor zal de website niet goed weergegeven worden. Update alstublieft uw browser of ga over op een moderne browser, zoals Chrome, Edge (Windows), Safari (Mac) of Firefox. [Internet Explorer moet minimaal versie 11 zijn]

Profiteer nog van scholingsaftrek in 2018

Afschaffing fiscale aftrek van scholingsuitgaven uitgesteld tot 2019

Je kunt je kosten voor een opleiding die gericht is op een (toekomstig) beroep en waarvoor geen recht bestaat op studiefinanciering, dit jaar nog in aftrek brengen bij de belasting. Studiekosten zijn bv. lesgeld, studieboeken, examengeld, leermiddelen die de onderwijsinstelling verplicht stelt (met uitzondering van computerapparatuur als laptops en tablets).
Kijk voor meer informatie op de site van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl).

Het belastingvoordeel kan flink oplopen. Het vastgestelde maximum bedraagt € 15.000,-. Er geldt een drempel van € 250,-.

Een voorbeeld:
Je gaat de opleiding tot Kindercoach volgen. Kosten € 4.850,- plus € 150,- boekengeld.
Je belastingvoordeel ligt tussen ca. € 1.700,- en € 2.500,- afhankelijk van de belastingschijf die voor jouw situatie geldt.
Let op: het belastingvoordeel geldt voor het bedrag dat je in 2018 betaalt.

Ter vervanging van de aftrek scholingsuitgaven komt er in 2019 een regeling voor scholingsvouchers. Zoals het er nu uitziet, zijn deze vouchers vooral bestemd voor doelgroepen die kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt en uit zichzelf minder snel geneigd zijn om scholing te volgen.