U gebruikt een verouderde browser zonder flexbox support. Hierdoor zal de website niet goed weergegeven worden. Update alstublieft uw browser of ga over op een moderne browser, zoals Chrome, Edge (Windows), Safari (Mac) of Firefox. [Internet Explorer moet minimaal versie 11 zijn]

Keurmerken & erkenningen

Kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons hoog in het vaandel. Daarom zijn we in het bezit van 19 kwaliteits-keurmerken en erkenningen door beroepsorganisaties, zowel op het niveau van de hele organisatie als per opleiding. Je treft ze hieronder.

NRTO

NRTO is een overkoepelende branchevereniging voor particuliere trainings- en opleidingsbureaus in Nederland. Het NRTO keurmerk is een erkenning voor de kwaliteit van onze producten en professionaliteit van onze dienstverlening.
Wij hanteren de Algemene voorwaarden consumenten (open inschrijvingen) en beroep en bedrijf (maatwerktrajecten) en onderschrijven de Gedragscode van de NRTO.

https://www.nrto.nl/kwaliteit/algemene-voorwaarden/
Klik op NRTO-link voor de gedragscode

De Geschillencommissie

De leden van de NRTO zijn aangesloten bij de Stichting Geschillen Consumentenzaken. De Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen is ingesteld om geschillen tussen de afnemer en aanbieder te beslechten voor zover de geschillen betrekking hebben op de door de aanbieder te leveren of geleverde diensten en/of zaken.

De klachtenprocedure is opgenomen in de brochure "Studeren bij BGL". Deze is opgenomen onder alle opleidingen.

Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO)

BGL is ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Inschrijving in het CRKBO-register is een vereiste voor alle aanbieders van (korte) beroepsopleidingen die in aanmerking willen komen voor een BTW-vrijstelling beroepsonderwijs.

SNRO

De SNRO is een onafhankelijk instituut voor kwaliteitswaarborg van beroepsopleidingen en opleidingsinstituten op het terrein van de integrale en complementaire gezondheidszorg.

BGL heeft een SNRO Systeemaccreditatie gekregen voor de Brede Coach opleiding en de daaropvolgende therapeutische verdiepingen.

CPION

CPION vormt het aanspreekpunt voor aanbieders die hun post-initiële opleidingen willen laten registreren als officiële Registeropleiding. De SPHBO is een landelijke dienstverlenende organisatie op het gebied van Post-HBO-opleidingen. Verschillende opleidingen van BGL hebben Post-HBO registratie.

European Mentoring & Coaching Council (EMCC)

De European Mentoring & Coaching Council (EMCC) heeft tot doel een good coaching practice in heel Europa te bevorderen. In dat kader zorgt de EMCC voor twee Europese kwaliteitskeurmerken: European Individual Accreditation (EIA) voor coaches en European Quality Award (EQA) voor opleidingen voor coaches.

BGL biedt EMCC geaccrediteerde Coachopleidingen aan op Foundation en Practitioner niveau.

NOBCO

De NOBCO is een beroepsorganisatie voor coaching in Nederland en verzorgt de EMMC accreditatie in Nederland. U kunt zich na het volgen van de geaccrediteerde coachopleidingen onder voorwaarden aansluiten bij de NOBCO.

Stichting Registratie (StiR)

Stichting Registratie, StiR, is een onafhankelijke stichting die de beroepsregistraties en registers beheert van supervisoren, coaches en overige professioneel begeleiders. StiR is daarmee een onafhankelijk keurmerk voor professionele begeleiders en opleiders in Nederland.

De Post-HBO Registeropleiding Coach is erkend door de StiR.

Noloc

De Noloc is een beroepsorganisatie voor Loopbaanprofessionals. De Post-HBO Registeropleiding Loopbaanprofessional is geaccrediteerd door de Noloc. De precieze eisen voor certificering als Noloc Erkend (CMI Register) Loopbaanprofessional vindt u op www.noloc.nl

NOBTRA

De NOBTRA zet zich in voor de kwaliteitstoetsing en -ontwikkeling van beroepstrainers en trainersopleidingen.

De Post-HBO Registeropleiding Trainer is erkend door de NOBTRA.

Core NLP

De NLP opleidingen van het samenwerkingsverband BGL/Cherub/Vrije Oogst zijn internationaal gecertificeerd door de Fellowship Core NLP. een non-profit platform waar het pure NLP-gedachtegoed wordt omarmd, gedeeld en verspreid.

Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG)

De Nederlandse Federatie Gezondheidszorg, NFG, is een onafhankelijke belangenbehartiging organisatie voor professionals werkzaam in het complementaire psychosociale veld.

Een diploma van één van de door de SNRO-erkende therapeutische opleidingen van BGL is een belangrijke voorwaarde voor registratie als therapeutlid.

Collectief Alternatieve Therapeuten (CAT)

Het CAT is een beroepsorganisatie voor complementaire therapeuten.

De door de SNRO erkende Coach/Counselor opleiding kan afhankelijk van je vooropleiding genoeg zijn voor een registratie als CAT-therapeut.
Vergoedbare CAT-therapeuten volgen tenminste de door SNRO geaccrediteerde therapeutische-opleiding en voldoen aan de Plato-norm voor PsBK.

Vereniging van Integraal Therapeuten (VIT)

De Vereniging van Integraal Therapeuten, VIT, is een beroepsvereniging voor therapeuten die werkzaam zijn in de geestelijke gezondheidszorg.

Een diploma van één van de door de SNRO-erkende therapeutische opleidingen van BGL is een belangrijke voorwaarde voor registratie als therapeutlid.

NVPA

Het NVPA is een beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten die werken binnen de geestelijke gezondheidszorg.

Een diploma van één van de door de SNRO-erkende therapeutische opleidingen van BGL is een belangrijke voorwaarde voor registratie als therapeutlid.

NBvH

De NBvH is de grootste beroepsvereniging van hypnotherapeuten in Nederland. De opleiding Integratieve Psychotherapie is erkend door de NBvH en een belangrijke voorwaarde voor registratie als therapeutlid.

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)

Het Stichting Kwaliteitsregister Jeugd, SKJ, is het beroepsregister voor professionals in de jeugdsector.
3- daagse training Pubercoach en Kindercoach zijn geaccrediteerd.

Registerplein

Registerplein is een kwaliteitskeurmerk voor sociaal professionals. Een aantal opleidingen zijn geaccrediteerde bij- en nascholingen.