U gebruikt een verouderde browser zonder flexbox support. Hierdoor zal de website niet goed weergegeven worden. Update alstublieft uw browser of ga over op een moderne browser, zoals Chrome, Edge (Windows), Safari (Mac) of Firefox. [Internet Explorer moet minimaal versie 11 zijn]

Opdrachtgevers

Voor onder meer deze opdrachtgevers verzorg(d)en wij trajecten op maat:

VO-Academie

VO-managementcoach is een project van de VO-academie waarbij ervaren schoolleiders en bestuurders uit het voortgezet onderwijs op een informele, ervaringsgerichte manier door BGL worden opgeleid tot gecertificeerd coach. Schoolleiders met een coachvraag kunnen kosteloos gebruik maken van een van de gecertificeerde VO-managementcoaches. Inmiddels is een platform ontstaan van ca. 200 managementcoaches. Vanaf september 2023starten wij met VO-managementcoach tranche 9.

Training voor de Regionale Coördinatoren waarbij ondersteuning is geboden bij het ontwikkelen van inspirerende netwerkbijeenkomsten voor schoolleiders ter bevordering van hun verdere professionalisering.

Veel VO-managementcoaches hebben ervoor gekozen om op persoonlijke titel hun coachingscompetenties verder te verdiepen in de vervolgopleiding Coach Practitioners voor schoolleiders uit het VO.

Erasmus MC

Opleidingstrajecten voor interne coaches. In het leer-werktraject zijn de interne coaches zodanig toegerust dat zij medewerkers adequaat kunnen ondersteunen in hun professionaliseringsproces en daarmee aan de kwaliteit van de dienstverlening.

Franciscus Gasthuis & Vlietland

Opleidingstraject voor interne coaches. In het leer-werktraject zijn de interne coaches zodanig toegerust dat zij medewerkers adequaat kunnen ondersteunen in hun professionaliseringsproces en daarmee aan de kwaliteit van de dienstverlening.

Ministerie van Defensie

Incompany Leergang Loopbaanbegeleiding op HBO-niveau en MBO+-niveau, waarin de professionaliteit van de loopbaanbegeleiders binnen Defensie wordt gekaderd, uitgelijnd en kwalitatief geborgd.

Sectorinstituut Transport en Logistiek

Training Jongerencoaching voor de Adviseurs Werk, waarin hen handvatten werden geboden om optimaal invulling te kunnen geven aan de schakelfunctie tussen de leerlingen en hun ouders, het leerbedrijf en de BBL opleiding.

Workshops voor STL en samenwerkingspartners als het Scheepvaart en Transport College, ROC Tilburg, Transportbedrijf Speedliner.

UWV Loopbaancentra

Training Vitaliteitscoaching voor medewerkers van de loopbaancentra van het UWV. Aandachtspunten: bewustwording en zelfonderzoek, vitaliteitsherstel vanuit geest en lichaam. Doel: aanreiken van interventies waarmee de loopbaanbegeleiders hun cliënten (en zichzelf) kunnen ondersteunen in hun loopbaanontwikkeling in verschillende levensfasen.

Strukton

Enerverend trainingsprogramma voor Strukton Rail Randstart Noord om het veiligheidsbewustzijn van medewerkers te vergroten met als hoofdthema: Veilig werken is meer dan alleen het volgen van regels!

Aandachtspunten:
- Individuele veiligheid en verantwoordelijkheid.
- Veilig werken doe je samen: aanspreken op regels en gedrag.
- Het nut van schijnbare nutteloze regels.

Humanitas DMH

Diverse ontwikkeltrajecten:
- een opleidingstraject voor de interne coaches. In het leer-werktraject zijn de interne coaches zodanig toegerust dat zij medewerkers adequaat kunnen ondersteunen in hun professionaliseringsproces en daarmee aan de kwaliteit van de dienstverlening.
- een gecombineerd programma voor cliëntcoaches bestaande uit trainingsdagen om de coachingsvaardigheden te verdiepen en begeleide intervisiebijeenkomsten om te reflecteren op het eigen handelen in de praktijk.
- Humantas DMH maakt ook gebruik van externe coaches. Regelmatig worden onze coaches ingezet voor indivuele coachingstrajecten.

Woningcorporatie Ymere

Training NLP-vaardigheden voor gebiedsregisseurs en woonconsulenten, waarin zij hun competenties op het gebied van communicatie, samenwerking en profilering verder hebben ontwikkeld.

Zorgcombinatie Noorderboog

Hoog intensieve basistraining "Omgaan met agressie, geweld en emoties" voor medewerkers van het ziekenhuis en verzorgingshuizen in het kader van Veilige Zorg.

Train de Trainer voor een aantal geselecteerde medewerkers om zelfstandig agressietrainingen te kunnen verzorgen binnen de eigen organisatie voor laag risicogroepen.

Opleidingen NLP Practitioner en NLP Master Practitioner op maat voor afdelingshoofden en teamleiders in het kader van Beleveningsgerichte Zorg.

Trainingen in het kader van teamontwikkeling en klantgericht handelen voor diverse afdelingen.

Gemeente Den Haag, Dienst SZW

Incompany traject teamcoaching en leiderschapscoaching voor interne coaches.

Gemeente Veenendaal

Trajecten voor het management en de medewerkers van de Gemeente Veenendaal:
- Opleiding tot NLP Practitioner en een vervolgtraining voor directie, afdelingsleiders en teamleiders van de sector Maatschappelijke Ontwikkelingen.
- Post-HBO Opleiding tot Loopbaanadviseur op maat voor de klantmanagers van de afdeling Werk en Inkomen.
- Traject Begeleide intervisie voor de klantmanagers van de afdeling Werk en Inkomen.
- Communicatietraining voor de inkomensmedewerkers van de afdeling Werk en Inkomen.
- Communicatietraining voor de uitkeringsmedewerkers en administratieve ondersteuning.

ROC Mondriaan

Trainingsprogramma voor de loopbaanadviseurs en trajectbegeleiders van het Modriaan Loopbaancentrum, waarin zij handvatten kregen aangereikt om hun taak als startcoach succesvol te kunnen vervullen. In het programma is aandacht besteed aan de competentieontwikkeling op het gebied van jongerencoaching en tevens is gewerkt aan de versterking van de teamsamenwerking.

ROC Aventus

Ontwikkeltrajecten voor meerdere sectoren, waarin het stimuleren van succesvolle teamsamenwerking centraal stond. In het verlengde hiervan vond individuele coaching (on the job) plaats van sectieleiders en coördinatoren.

Overige activiteiten: training stimuleren open aanspreekcultuur, training effectief vergaderen, conflictcoaching.

HWC - CSB

Opleidingstraject voor de interne coaches van het Herman Wesseling College en de Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert. In het leer-werktraject zijn de interne coaches zodanig toegerust dat zij medewerkers adequaat kunnen ondersteunen in hun professionaliseringsproces en daarmee aan de kwaliteit van de dienstverlening.

In de vervolgopleiding Coach Practitioner verdiepten zij hun coachingsvaardigheden.

Comenius College

Teamcoaching ten behoeve van secties en individuele coaching van sectieleden in het kader van verdere professionalisering.

Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur (KSE)

Teamcoaching en teamontwikkeling voor diverse secties in het kader van verdere professionalisering.

Ostrea Lyceum

Ontwikkeltraject ten behoeve van het managementteam op basis van de uitgangspunten van Lencioni.

De Heemgaard

Ontwikkeltraject voor management en docenten gericht op het versterken van een open, veilige en transparante leer- en aanspreekcultuur.

Westlandse Stichting Katholiek Onderwijs (WSKO)

Diverse maatwerktrajecten:
- in-company opleiding NLP Practitioner en NLP Master Practitioner voor schoolleiders en intern begeleiders
- teamtrainingen voor onderwijsteams
- individuele coachingstrajecten
- assessments voor de aanstelling van schoolleiders
- training Leiderschapsontwikkeling voor de bestuursmanagers

Kinderopvang Haarlem

Diverse teamontwikkelingstrajecten, trainingen (oudergesprekken, methodisch werken: Reggio Emilia) en individuele coachingstrajecten ten behoeve van de manager kinderopvang, clustermanagers en pedagogisch medewerkers.