U gebruikt een verouderde browser zonder flexbox support. Hierdoor zal de website niet goed weergegeven worden. Update alstublieft uw browser of ga over op een moderne browser, zoals Chrome, Edge (Windows), Safari (Mac) of Firefox. [Internet Explorer moet minimaal versie 11 zijn]

Fiscale scholingsaftrek blijft behouden in 2019!

Goed nieuws. In het Regeerakkoord is afgesproken dat de aftrek van studiekosten in 2019 nog wordt behouden. Het kabinetsvoornemen om de aftrekpost studiekosten en scholingsuitgaven af te schaffen, wordt doorgeschoven naar 2020.

Studiekosten zijn bv. lesgeld, studieboeken, examengeld, leermiddelen die de onderwijsinstelling verplicht stelt (met uitzondering van computerapparatuur als laptops en tablets).

Het belastingvoordeel kan flink oplopen. Het vastgestelde maximum bedraagt € 15.000,-. Er geldt een drempel van € 250,-.

Een voorbeeld:
Je gaat een van de Brede coachopleidingen volgen. Kosten € 4.850,- plus € 150,- boekengeld.
Je belastingvoordeel ligt tussen ca. € 1.700,- en € 2.500,- afhankelijk van de belastingschijf die voor jouw situatie geldt.
Let op: het belastingvoordeel geldt voor het bedrag dat je in 2018 betaalt.

Ter vervanging van de aftrek scholingsuitgaven komt er in 2020 een regeling voor scholingsvouchers. Zoals het er nu uitziet, zijn deze vouchers vooral bestemd voor doelgroepen die kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt en uit zichzelf minder snel geneigd zijn om scholing te volgen.