U gebruikt een verouderde browser zonder flexbox support. Hierdoor zal de website niet goed weergegeven worden. Update alstublieft uw browser of ga over op een moderne browser, zoals Chrome, Edge (Windows), Safari (Mac) of Firefox. [Internet Explorer moet minimaal versie 11 zijn]

Gezinstherapie

 • duur5-10 sessies à 1 tot 1,5 uur
 • kostenZie website therapeut
 • frequentieeens per 1-2 weken
Introductie

Veiligheid is een centraal thema in gezinnen. Het gaat hierbij om twee aspecten, namelijk de veiligheid van de emotionele band en de veiligheid van onderlinge waardering. Simpel gezegd: “we houden van elkaar, we laten elkaar niet in de steek en we waarderen elkaar.”

Gebrek aan veiligheid komt tot uiting in communicatie en in relatiepatronen. In plaats van constructieve, verbindende en probleemoplossende gesprekken ontstaan er warrige en vaak felle ruzies, waarbij het steeds minder duidelijk wordt waar ze over gaan. Er worden geen heldere afspraken gemaakt, geen oplossingen gevonden en uiteindelijk trekken de betrokkenen zich gefrustreerd terug. Bij een volgende gelegenheid is er minder openheid, meer defensief gedrag, zijn er meer verwijten en voelt men zich minder veilig om te bespreken wat nodig is. De kwaliteit van het contact verslechtert en er komt angst voor verlies van de relatie.

Deze patronen gaan vaak gepaard met heftige emoties en daarbij speelt er vaak een onderhuidse strijd om controle en macht. Herken je deze situatie en wil je deze doorbreken? Zoek dan de hulp van een bij ons opgeleide Gezinstherapeut.

In onze visie kunnen vraagstukken niet los gezien worden van het sociale systeem waarin ze zich voordoen: de relatie, het gezin, de familie, de vriendengroep, de leefgemeenschap en werkomgeving. De leden van een systeem zijn wederzijds afhankelijk en oefenen over en weer invloed op elkaar uit. Als bijvoorbeeld een moeder het belangrijk vindt dat haar zoon meer initiatieven neemt, dan gaat dit alleen lukken als zij zelf bereid is hiertoe ruimte te bieden. Het systeem is open, kent zijn eigen doel en regels en is voortdurend in interactie met zijn omgeving. Veranderen we iets in het systeem, dan verandert er ook iets voor de individuele leden ervan.

Vind een coach/therapeut?

Toepassing
Lees verder

In de omgang met elkaar kunnen we patronen ontdekken:

 • verbindende patronen die de relatie bekrachtigen, waardoor er veiligheid ontstaat en sprake is van onderlinge waardering;
 • ontwrichtende patronen die zorgen voor onveiligheid, conflict en verwijdering.

Door vroegtijdig in te spelen op ontwrichtingen in het systeem, voorkomen we dat klachten verergeren en steeds dieper ingrijpen op het leven van alle betrokkenen. Door de krachten van gezinsleden te bundelen, worden sneller vorderingen in de therapie gemaakt, te meer daar relaties ook een bron van steun kunnen zijn.

Aanpak
Lees verder

In de gezinstherapie richten we ons niet alleen op wat mensen afzonderlijk bezighoudt, maar besteden we vooral aandacht aan wat zich tussen mensen afspeelt. Hoe denken mensen over elkaar? Hoe interpreteren ze elkaars gedrag? Hoe communiceren zij met elkaar? Hoe gedragen ze zich naar elkaar? Hoe geven ze uiting aan hun emoties?

De interventies van de gezinstherapeut richten zich vooral op het verduidelijken en verbeteren van de onderlinge interactiepatronen, emotieregulatie, gedragsverandering en communicatietraining.

Praktische Informatie
 • Duur:

  De duur van de therapie is afhankelijk van de aard en zwaarte van de vraag of klacht en de bereidheid binnen het gezin om eraan te werken. Gemiddeld gaat het op 5-10 sessies van 1 tot 1,5 uur.

 • Frequentie:

  De sessies vinden (twee)wekelijks plaats.

 • Prijs:

  Zie website therapeut.

 • Coach/Therapeut:

  De gezinstherapeuten zijn professionele zelfstandige beroepsbeoefenaren die zijn opgeleid door BGL & partners. De therapeuten zijn aangesloten bij erkende beroepsorganisaties als de NFG, VIT of NvPA.

 • Vergoedingen:

  Gezinstherapie wordt in een aantal gevallen door uw zorgverzekeraar gedeeltelijk vergoed (aanvullende verzekering). Er zijn zo veel soorten verzekeringen en de voorwaarden en bedragen van vergoedingen veranderen per jaar. Wij raden u aan uw polis of verzekeringsagent te raadplegen.

BGL is vrijgesteld van BTW

Voor meer informatie of afspraak maken: 023-555 67 55 info@bgl.nl