U gebruikt een verouderde browser zonder flexbox support. Hierdoor zal de website niet goed weergegeven worden. Update alstublieft uw browser of ga over op een moderne browser, zoals Chrome, Edge (Windows), Safari (Mac) of Firefox. [Internet Explorer moet minimaal versie 11 zijn]

Opleiding Integratieve Psychotherapie

Schrijf je inDownload de brochure
 • duurca. 24 maanden
 • kosten€ 4.750,- per opleidingsjaar
 • diplomaPost-HBO Diploma
 • erkenningSNRO
In het kort

Integratief therapeut: een vak met unieke mogelijkheden

Integratieve Psychotherapie is een kortdurende therapievorm met unieke mogelijkheden, gericht op het ondersteunen van volwassenen met problemen en klachten van sociale, emotionele, psychosomatische en relationele aard. In het begeleidingsproces vormen onbewuste processen een belangrijk hulpmiddel bij het activeren van innerlijke hulpbronnen en het realiseren van gezonde oplossingen.

Tijdens de tweejarige therapeutische verdieping Integratieve Psychotherapie leert u om veranderingsprocessen te begeleiden vanuit een respectvolle, oplossingsgerichte en ontwikkelingsgerichte houding. Gebruik makend van de nieuwste inzichten op therapiegebied heeft BGL een uniek therapeutisch model ontwikkeld waarmee mensen effectief geholpen kunnen worden in het bereiken van therapeutische doelen. In het therapeutisch proces richten we ons zowel op de afzonderlijke volwassene, als op volwassenen in hun onderlinge partnerrelatie.

Ons model is een integratie van inzichten en methodes uit onder andere: Oplossingsgerichte Therapie, Systeemtherapie, Dialectische gedragstherapie, Acceptence and Commitment Therapy (ACT), Mindfulness-based Therapy, Hypnotherapie, Neuro Linguïstisch Programmering (NLP), Transactionele Analyse (TA), en Motivational Counseling. We richten ons onder andere op het verbeteren van de relatie tussen partners (hechting), het leren omgaan met emoties (zoals angsten, verdriet en boosheid), en het leren omgaan met de innerlijke verdeeldheid die we kunnen ervaren als onze (deels) onbewust strevingen met elkaar conflicteren.

Binnen de opleiding is ook een belangrijke plaats ingeruimd voor het werken aan uw persoonlijke ontwikkeling, wat bijdraagt aan een betere kwaliteit van werken en leven.

Inhoud
Werkmodel: Innerlijke verdeeldheid en de kracht van het onbewuste

In ons therapeutisch werkmodel beschouwen we innerlijke verdeeldheid tengevolge van conflicterende doelen en vermijding van negatieve ervaringen als bron van (aanhoudende) klachten. U leert hoe u creatieve zoekprocessen op gang kunt brengen om interne conflicten en de daarmee samenhangende klachten op te lossen. Het werken met onbewuste processen vormt een belangrijk hulpmiddel om de gewenste verandering te realiseren. We bouwen voort op inzichten en interventies uit de opleiding Volwassenencoach.

Vanuit het werkmodel kunt u zowel vraagstukken van individuele cliënten verklaren en aanpakken, als ook van cliënten met relationele vraagstukken.

Therapeutische attitude

In de verdiepingsjaren wordt uitvoerig aandacht besteed aan de grondhouding van de therapeut.

Via zelfanalyse en reflectie exploreert u uw eigen thema’s en vraagstukken en leert u uw eigen krachten uitgebalanceerd benutten.

Verdiepte gespreksvoering

Het is belangrijk dat u als therapeut in staat bent cliënten open en oordeelloos uit te nodigen om de eigen belevingen te delen en hen te helpen de aandacht te richten op mogelijke hulpbronnen die in de eigen belevingswereld aanwezig zijn. Hiertoe worden de inzichten en vaardigheden op het gebied van empathisch en respectvol communiceren uit het basisjaar uitgebreid en verdiept.

Interventierepertoire

Gedurende de opleiding bouwt u een uitgebreid interventierepertoire op om de gezonde ontwikkeling te stimuleren en problematiek van emotionele, sociale, gedragsmatige en relationele aard te kunnen aanpakken, zowel op individueel - als op systeemniveau.
We maken gebruik van modellen en technieken die aansluiten bij en voortbouwen op die uit het basisjaar: Oplossingsgericht werken, Systeemgericht werken, Dialectische gedragstherapie ACT, Mindfulness, NLP, Hypnotherapie en Transactionele Analyse, Motivational Counselling.

Het werkmodel “Innerlijke verdeeldheid” biedt een stevig raamwerk waar vanuit op samenhangende en geïntegreerde wijze gewerkt kan worden. Er is een belangrijke plaats ingeruimd voor het herkennen van tranceverschijnselen en het inzetten van onbewuste processen bij het stimuleren van verandering.

Toepassingsgebieden

Het interventierepertoire kan toegepast worden op verschillende probleem-/klachtgebieden De keuze is gevallen op de meest voorkomende thema’s waarmee cliënten zich wenden tot een therapeut.

Therapeutisch proces

Tijdens de opleiding vindt reflectie plaats op de vormgeving van en bijsturing op het totale therapieproces plaats.

Integratie en toetsing

Gedurende de opleiding vindt integratie van het geleerde plaats aan de hand van praktijkcasuïstiek, en het toepassen van interventies. Toetsing vindt plaats door middel van praktijksessies en het uitvoeren van diverse opdrachten, waaronder de scriptieopdracht.

Praktijktrajecten, supervisie, intervisie en leertherapie

Tijdens de opleiding gaan leren en toepassing van het geleerde in de praktijk hand in hand. U voert gedurende ieder studiejaar dan ook praktijktrajecten uit, waarin u met cliënten met verschillende vraagstukken aan het werk gaat.

Het werken aan eigen thema’s en daarvoor zelf verantwoordelijkheid nemen vormt een belangrijke voorwaarden voor het ontwikkelen van een professionele grondhouding als integratief therapeut. Daarom zijn leertherapie, intervisie en supervisie verplichte onderdelen in onze opleiding. 

Download de opleidingsbrochure voor uitgebreidere informatie.

Bekijk literatuurlijst

Doelgroep & Toelating

Bekijk of deze opleiding geschikt voor u is.

Lees verder
Doelgroep & Toelating

De opleiding Integratieve Psychotherapie is direct toegankelijk voor degenen die de Brede coachopleiding met de specialisatie Volwassenencoach succesvol hebben afgerond.

Directe instroom in de therapeutische verdiepingsjaren is enkel mogelijk als u kunt aantonen over de juiste vooropleiding (sociale en menswetenschappen), relevante aanvullende opleidingen en voldoende coachingservaring te beschikken. Een intakegesprek en assessment vormen verplichte onderdelen van de vrijstellingsprocedure.

Download de "Studeren bij BGL" brochure

Diploma & Erkenningen

U ontvangt na voltooiing van uw opleiding een erkend diploma.

Lees verder
Diploma & Erkenningen

De driejarige opleiding Integratieve Psychotherapie bestaat uit de Brede coachopleiding met de specialisatie Volwassenencoach en de twee verdiepingsjaren Integratieve Psychotherapie. Het is een door de SNRO geaccrediteerde Post HBO-opleiding. Tevens is het onder voorwaarden mogelijk om aan te sluiten bij verschillende beroepsorganisaties.

Lees in de opleidingsbrochure welke doorstroommogelijkheden deze opleiding biedt.

Data & Locaties
Kosten
 • Kosten:

  € 4.750,- per opleidingsjaar

  5% korting bij betaling van het totale opleidingsbedrag in één keer. U schrijft zich in voor beide opleidingsjaren.

 • Inclusief:

  - 17 lesdagen
  - 5x leertherapie sessies (2x individueel- , 3x groepsleertherapie)
  - 3x supervisie (1x individueel, 2x groepsgewijs)

 • Bijkomende kosten:

  Literatuurkosten ca. € 500,- (door de student zelf te verzorgen)

 • Betalingsregeling:

  Betalen in 5 termijnen is mogelijk, bijkomende administratiekosten € 100,-.

BGL is vrijgesteld van BTW

Lees het interview met Ellen de Jong en Louis Crijns over hun tijd en leerervaring bij BGL.

» Lees het interview
Schrijf je online in

Heeft u een vraag? Bekijk onze Veelgestelde Vragen pagina. Mochten er nog vragen onbeantwoord blijven, kunt u contact met ons opnemen via info@bgl.nl of via 023-555 67 55.