U gebruikt een verouderde browser zonder flexbox support. Hierdoor zal de website niet goed weergegeven worden. Update alstublieft uw browser of ga over op een moderne browser, zoals Chrome, Edge (Windows), Safari (Mac) of Firefox. [Internet Explorer moet minimaal versie 11 zijn]

Coaching operationeel niveau

 • duurgem. 5 sessies à 1.5 uur
 • kosten€ 250,- per sessie/€ 1.125,- per bundel van 5 sessies
 • frequentieeens per 2-3 weken
Introductie

Coaching is een krachtig middel om zaken als werkvreugde en beroepsproblemen te belichten. In ieder werkveld doen zich situaties voor waarbij coaching gewenst is, zeker als er grote veranderingen in de werksituatie optreden. Een veranderende situatie vraagt over het algemeen om een nieuwe manier van werken. Dit is simpeler gezegd dan gedaan, want aangeleerde gewoontes kunnen flink in de weg zitten. Ook kunnen veranderingen gepaard gaan met spanningen en teleurstellingen, die op termijn negatief uitwerken op het werkplezier en slagvaardigheid van medewerkers. Problemen in de werksfeer kunnen ook nog eens versterkt worden door allerlei perikelen in zich in de privésituatie afspelen.

Toepassing
Lees verder

Coaching kan voor verschillende doeleinden worden ingezet:

 • Ter voorbereiding op of ondersteuning in een nieuwe functie.
 • Bij het implementeren van een nieuwe werkwijze.
 • Ter verbetering van uw persoonlijke effectiviteit.
 • In het geval van vastgelopen werkrelaties.
 • Bij aanpassingsproblemen na een fusie of reorganisatie.
 • bij re-integratie na langdurige afwezigheid.
Aanpak
Lees verder

De coaching vindt plaats op basis van gelijkwaardigheid. Samen met de coach onderzoekt u de zelfgestelde doelen en ambities of vraagstukken waarmee u zichzelf in het werk geconfronteerd ziet. Uw leert te reflecteren en te sturen op uw gedrag en de effecten daarvan. Daarbij leert u uw eigen talenten en competenties optimaal te benutten en uw vaardigheden te vergroten. Door u te bezinnen op het werk en uw eigen werkhouding komt u tot een meer uitgebalanceerde werkverdeling en kunnen conflicten, overmatige stress of zelfs burn-out worden voorkomen.

Coaching draagt ook bij aan een breder zicht op uw ontwikkelwensen en loopbaankansen. Het is daarbij belangrijk dat u een evenwicht weet te vinden tussen uw werk en persoonlijke ontplooiing.

Hoewel de coaching zich in eerste instantie zal richten op vraagstukken die samenhangen met het werk, is er ook aandacht voor privéaangelegenheden. Het zal duidelijk zijn dat er niet altijd een duidelijke scheidingslijn tussen beide levensgebieden getrokken kan worden.

Belangrijk is dat zowel u als het bedrijf of de organisatie waar uw werkt, baat hebben bij de coaching. Het doel van de coaching wordt vooraf in samenspraak met u (en uw leidinggevende) vastgesteld. In een intakegesprek worden de coachingswensen en -doelen in kaart gebracht en wordt een coachplan opgesteld.  Na afloop vindt een (schriftelijke) terugkoppeling plaats ten aanzien van de gerealiseerde voortgang en de benodigde vervolgstappen om het resultaat te borgen.

Praktische Informatie
 • Duur:

  Een coachtraject omvat gemiddeld 5 sessies van 1.5 uur.

 • Frequentie:

  De bijeenkomsten vinden eens per 2-3 weken plaats.

 • Prijs:

  € 250,- per sessie (1,5 uur), € 1.125,- per bundel van 5 sessies.

 • Coach/Therapeut:

  De coaches zijn professionele zelfstandige beroepsbeoefenaren met een brede ervaring in het begeleiden van mensen met werkgerelateerde vraagstukken. De coaches zijn aangesloten bij een erkende beroepsorganisatie zoals NOBCO, Stir of NOLOC.


BGL is vrijgesteld van BTW

Voor meer informatie of afspraak maken: 023-555 67 55 info@bgl.nl