U gebruikt een verouderde browser zonder flexbox support. Hierdoor zal de website niet goed weergegeven worden. Update alstublieft uw browser of ga over op een moderne browser, zoals Chrome, Edge (Windows), Safari (Mac) of Firefox. [Internet Explorer moet minimaal versie 11 zijn]

Teamcoaching

 • duur3-5 sessies à 1 dagdeel
 • kosten€ 750,- per sessie/€ 3.375,- per bundel van 5 sessies
 • frequentieeens per 3-4 weken
Introductie

In een sterk veranderende omgeving staan teams meer dan ooit onder druk. Het werken in wisselende samenstellingen, het realiseren van een optimaal rendement, het leveren van duurzame kwaliteit en de nauwe samenwerking met klanten en (keten)partners doen meer dan ooit een beroep op de flexibiliteit, het leervermogen en het vermogen tot samenspel van alle betrokkenen.

Een team dat succesvol kan samenwerken, geeft in elk opzicht meer rendement en zorgt voor verbondenheid.

Teameffectiviteit wordt bepaald door de samenhang tussen verschillende effectiviteitsgebieden die samenvallen met de harde kant (organisatie en structuur) en de zachte elementen (mensen). 
Bij stagnatie in de samenwerking wordt onderzocht met welke effectiviteitsgebieden de problemen samenhangen en hoe ze elkaar beïnvloeden. Zijn de doelen en resultaten niet helder? Wordt het teampotentieel wel optimaal benut? Is er duidelijkheid over verantwoordelijkheid en bevoegdheden? Is het veilig om je uit te spreken? Etc.

Toepassing
Lees verder

Teamcoaching richt zich op meerdere thema’s:

 • Vertrouwen en veiligheid, het fundament van teamwork.
 • Helderheid en commitment met betrekking tot het teamresultaat.
 • Teamrolmanagement: optimaal benutten van het aanwezig potentieel.
 • Stimuleren van authentieke communicatie.
 • Persoonlijk leiderschap.
 • Benutten van diversiteit in het team.
 • Teamontwikkeling en teamdynamiek.
 • Aangaan van constructieve conflicten.
 • Realiseren van effectieve besluitvorming.
 • Genereren teamflow.
 • Agile en lean werken.
Aanpak
Lees verder

In een intakegesprek wordt onderzocht wat de coachvraag van een team is. In de regel vindt het gesprek plaats met de manager, teamleider/vertegenwoordiger uit het team. Soms is ook de HR-afdeling erbij betrokken. Omdat we het belangrijk vinden dat alle teamleden vooraf worden gehoord, maken we gebruik van (een combinatie van) enquêtes, interviews, observaties op de werkvloer.

Op basis van het gesprek wordt een offerte uitgebracht met onder meer de te realiseren doelen, het plan van aanpak en het kostenplaatje. Ook is er aandacht voor evaluatie en borging van de resultaten.

We maken in de teamcoaching onder andere gebruik van het gedachtegoed van Patrick Lencioni over succesvolle teamsamenwerking en de frustraties die men daarin kan tegenkomen. Hierbij gaat het specifiek om thema’s als vertrouwen, conflicten, betrokkenheid, verantwoordelijkheid en resultaat en teamonderstromen.

Praktische Informatie
 • Duur:

  Een teamcoachtraject omvat gemiddeld 5 sessies van 1 dagdeel.

 • Frequentie:

  De bijeenkomsten vinden eens per 3-4 weken plaats.

 • Prijs:

  € 750,- per teamsessie, € 3.375,- per bundel van 5 sessies.

 • Coach/Therapeut:

  De teamcoaches zijn zelfstandige beroepsbeoefenaren met een brede ervaring in het begeleiden van teams.  De teamcoaches zijn aangesloten bij een erkende beroepsorganisatie zoals NOBCO, Stir of NOLOC.

BGL is vrijgesteld van BTW

Voor meer informatie of afspraak maken: 023-555 67 55 info@bgl.nl