U gebruikt een verouderde browser zonder flexbox support. Hierdoor zal de website niet goed weergegeven worden. Update alstublieft uw browser of ga over op een moderne browser, zoals Chrome, Edge (Windows), Safari (Mac) of Firefox. [Internet Explorer moet minimaal versie 11 zijn]

Veranderversneller voor wijkteams

In het kort

Met het overhevelen van de zorg en participatie naar de gemeenten moest de zorg en ondersteuning weer dichtbij de mensen worden gebracht en overzichtelijk worden gemaakt. Sociale wijkteams kregen een belangrijke sleutelrol toegewezen om deze transformatie in het sociaal domein vorm te geven.

Nu, een aantal jaren later, blijkt uit allerlei onderzoeken dat er nog forse slagen te maken te zijn om de gewenste verandering te realiseren. Vrijwel voortdurend moeten visies, denkwijzen en handelingspatronen worden bijgesteld. Dit doet een groot beroep op de wendbaarheid en het leervermogen van alle betrokkenen, niet in de laatste plaats van de wijkteammedewerkers.

Vraagstukken van wijkteams spelen zich af op drie deelgebieden die elkaar onderling beïnvloeden:

 1. De onderlinge samenwerking
 2. De samenwerking met cliënten
 3. De samenwerking met externe (keten)partners

Wellicht herkent u een of meerdere van onderstaande situaties:

 • Moeite met prioriteiten stellen (waar zijn we wel en niet van), profilering en afbakening.
 • Te weinig benutten van de krachten binnen het team
 • Inefficiënte overleggen
 • Moeite met het uitvoeren van de regiefunctie
 • Focus op individuele hulpverlening ten koste van het organiseren van sociale netwerken
 • Verschillende loyaliteiten en/of belangen in het wijkteam

En heeft u behoefte aan:

 • Voorkomen van ziekteverzuim en leegloop van teams
 • Inzicht op organisatieniveau
 • Gemotiveerde professionals
 • Kostenbesparing
 • Focus van korte naar lange termijn
 • Duurzame ontwikkeling van team en methoden
 • Inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen en proactief beleid maken

Wie wij zijn

Nelly ter Voert (TalentWoman), Petra Janzweerd (BGL & partners) en Maartje Jongen (THP) hebben hun krachten en ervaring gebundeld. Dit heeft geresulteerd in de ontwikkeling van INTEGRATIEF WERKMODEL, waarmee zij wijkteams en hun leidinggevenden een krachtig middel bieden om duurzame resultaten te realiseren, de eigen kracht optimaal te benutten en de samenwerking met elkaar, de klanten en partners te stroomlijnen.

Maartje Jongen

Maartje is als trainer, procesbegeleider en adviseur verbonden aan Ten Have en Partners, een solide samenwerking partner in organisatie- vraagstukken voor onder meer zorg- en welzijnsinstellingen.

LinkedIn

Jose Houweling

José Houweling werkte jarenlang als onderzoeker onder andere bij de Universiteit van Amsterdam en als
leidinggevende bij NGO’s. Zij is gespecialiseerd in het teamrolmodel van Belbin, zowel nationaal als
internationaal (o.a. Unesco). Zij is co-auteur van het boek De Belbin-benadering, 2015.

LinkedIn

Jolanda Paardekooper

Jolanda Paardekooper is jarenlang werkzaam geweest als leidinggevende bij commerciële instellingen en heeft de laatste jaren gewerkt als consultant en teamcoach met als specialisatie lean en agile. Zij kan de materie vanuit diverse kanten belichten, zowel vanuit de lijn als vanuit de expertrol.

Yvonne Veenendaal

Yvonne Veenendaal is ruim 20 jaar werkzaam geweest als leidinggevende en staffunctionaris in de zorgsector. Sinds 2002 werkt zij als zelfstandig trainer en (team)coach op het gebied van persoonlijke effectiviteit en interpersoonlijke communicatie. Zij is gespecialiseerd in het teamwork model van Lencioni.

LinkedIn

Ons werkmodel

Ons werkmodel vormt de stevige basis van waaruit we samen met wijkteams en hun leidinggevende een passend ontwikkelpad kunnen vaststellen om de gewenste professionaliseringsslag te kunnen maken:

Ons werkmodel

Onze aanpak

 1. Intake met opdrachtgever/leidinggevende. In een intakegesprek onderzoeken wij welke kansen en uitdagingen u ziet voor het wijkteam en brengen wij in kaart welke richting u op wilt bewegen.
 2. Ontwerp. Op basis van dit gesprek ontwerpen we een Dialoogspel op maat. Hierin worden spelenderwijs de bedoeling, het teampotentieel, de uitdagingen voor de toekomst, de beoogde resultaten en de benodigde acties zichtbaar gemaakt.
 3. Training. In een tweedaagse training met het wijkteam, de leidinggevende en eventuele belangrijke sleutelfiguren wordt het Dialoogspel gespeeld. De uitkomsten worden vertaald in een ‘bedoeling’ (een samenhangend geheel van uitgangspunten en afspraken) dat richting geeft aan het handelen van de professionals. Er wordt gewerkt met casuïstiek uit de eigen werkpraktijk.
 4. Borging. Om duurzame resultaten te kunnen boek is borging van het traject noodzakelijk:
  • ‘Coaching on the job’ tijdens overlegmomenten van het team. Meten in hoeverre het gewenste gedrag wordt getoond. Kort cyclisch sturen op gedragsverandering.
  • Coaching van de leidinggevende om het ingezette proces te kunnen faciliteren (kortcyclisch sturen en rolmodelschap) en te reflecten op het eigen handelen.
  • Faciliteren ontwikkeling van het team en individuele teamleden in de vorm van gerichte training, coaching, advies.

Kostenoverzicht

Trajecten ter professionalisering zijn vrij van BTW.

Lees verder
 • TEAMONTWIKKELING:
 • - Werken vanuit de bedoeling:

  € 3.950,- , inclusief intake, ontwerp dialoogspel, training met praktijkcasuïstiek, advies vervolgacties

 • BORGING:
 • - Coaching tijdens praktijkoverleg :

  € 750,- per keer

 • - Coaching leidinggevende:

  € 350,- per sessie van 1,5 uur
  € 1.350,- per bundel van 5 sessies

 • - Coaching operationeel niveau:

  € 250,- per sessie van 1,5 uur
  € 1.1.50,- per bundel van 5 gesprekken

 • - Teamcoaching/procescoaching:

  € 750,- per dagdeel

 • - Training tools en vaardigheden:

  € 750,- per dagdeel

 • BTW-vrij:

Wat wij bieden

 • Ruim 28 jaar ervaring in het ontwikkelen van mens en organisatie in de vorm van opleiding, training, coaching en advisering.
 • Een leerplatvorm waarin kennis en ervaring worden gedeeld, verspreid, geborgd en versterkt.
 • Ervaren trainers/coaches/adviseurs die zeer goed bekend zijn met de uitdagingen waarvoor u staat.
 • Een aanspreekpunt voor volledige, optimaal geïntegreerde ondersteuning.
 • Gewaarborgde kwaliteit in de vorm van keurmerken en erkenningen. De kwaliteitskeurmerken van CEDEO en NRTO geven kwaliteit voor onze producten en professionaliteit van onze dienstverlening. De coaches/adviseurs zijn aangesloten bij relevante beroepsorganisaties.
 • Werken vanuit actuele en beproefde methodieken en aanpakken.
 • Een werkwijze die zich typeert door:
  • Samen werken aan resultaten in gedeelde verantwoordelijkheid
  • Respect voor de eigenheid van ieder individu en benutten van de eigen kracht
  • Transparantie en betrouwbaarheid: we zeggen wat we doen en doen wat we zeggen.
  • Voortdurend werken kwaliteitsverbetering en eigen ontwikkeling.