U gebruikt een verouderde browser zonder flexbox support. Hierdoor zal de website niet goed weergegeven worden. Update alstublieft uw browser of ga over op een moderne browser, zoals Chrome, Edge (Windows), Safari (Mac) of Firefox. [Internet Explorer moet minimaal versie 11 zijn]

Wet Kwaliteiten, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz)

Vanaf 1 januari 2017 moet iedereen die werkzaam is in de gezondheidszorg aangesloten zijn bij een erkende geschillencommissie. Hoe kun je aansluiten?

Wet Kwaliteiten, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz)

De Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) stelt dat iedereen die werkzaam is in de gezondheidszorg vanaf 1 januari 2017 aangesloten moet zijn bij een erkende geschillencommissie. Hierdoor worden cliënten in de gelegenheid gesteld om gebruik te maken van laagdrempelige en effectieve ondersteuning bij geschillen.

Wat betekent dit voor jou als coach/therapeut (in opleiding)?
  • Volg je een opleiding tot coach/ therapeut en voer je trajecten uit waar een vergoeding tegenover staat, dan word je gezien als beroepsmatig zorgverleners en val je onder de Wkkgz.
  • Voer je tijdens je opleiding trajecten uit waarvoor je geen vergoeding vraagt, dan val je niet onder de Wkkgz.
  • Volg je een opleiding en ben je beroepsmatig zorgverlener, dan ben je zelfstandig verantwoordelijk voor het voldoen aan de eisen van de Wkkgz.
  • Ben je reeds afgestudeerd als coach/therapeut en werkzaam als zorgverlener, dan ben je zelfstandig verantwoordelijk voor het voldoen aan de eisen van de Wkkgz.
Aansluiting bij een geschillencommissie

Er zijn meerdere geschillencommissies waarbij je je als zorgverlener kunt aansluiten.

Aansluiting bij SCAG:
Speciaal voor de ca. 10.000 hulpverleners in de complementaire zorg heeft het ministerie van VWS de Geschillencommissie voor Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen (SCAG) erkend. De SCAG fungeert voor de geschillencommissie als een branche-instituut voor zo’n veertig beroepsgroepen, waaronder counsellors, psychotherapeuten, psychosociaal werkenden, gestalttherapeuten, klassiek homeopaten en (kinder)coaches. De SCAG beheert het openbare register van aansluiting en stelt een vertrouwenspersoon voor de zorgverlener beschikbaar bij klachten en geschillen. Via SCAG zijn al deze zorgverleners in de complementaire zorg verzekerd van een professionele en onafhankelijke geschillencommissie in hun eigen sector. Voor meer informatie: www.scag.nl

Aansluiting bij Geschilleninstantie KPZ:
Om hun dienstverlening aan zzp’ers in de zorg en kleinschalige zorgvoorzieningen te verbeteren en aan te laten sluiten op de Wkkgz is er door Klachtenportaal Zorg (KPZ) een geschilleninstantie opgericht in de vorm van een onafhankelijke stichting – de Stichting Geschilleninstantie KPZ – dat door het Ministerie van VWS is erkend. De Geschilleninstantie KPZ is opgericht om geschillen te beslechten, wanneer cliënt en zorgaanbieder niet tot een oplossing komen, eventueel ondersteund door een klachtenfunctionaris. Meer informatie: www.klachtenportaalzorg.nl

Voor meer informatie over de Wkkgz verwijzen we ook naar de website van de rijksoverheid.