U gebruikt een verouderde browser zonder flexbox support. Hierdoor zal de website niet goed weergegeven worden. Update alstublieft uw browser of ga over op een moderne browser, zoals Chrome, Edge (Windows), Safari (Mac) of Firefox. [Internet Explorer moet minimaal versie 11 zijn]

Vanuit verschillen werken aan een gedeelde toekomst

Ook in 2021 heeft het coronavirus ons leven in sterke mate beïnvloed. Opnieuw werden we geconfronteerd met lockdowns en overige beperkende maatregelen. Maar ook andere maatschappelijke ontwikkelingen als groeiende ongelijkheid en klimaatveranderingen hebben hun stempel gedrukt. Dit alles heeft tot gevolg dat tegenstellingen tussen groeperingen steeds duidelijker zichtbaar worden. Verschil in opvattingen leidt tot verharding in standpunten en soms zelfs tot een vertrouwenskloof. Dat wat niet gehoord of besproken mag worden, verdwijnt onder water, waar het kan uitgroeien en een gevaarlijke onderstroom kan veroorzaken.

Meer dan ooit is het belangrijk om voeling met elkaar te houden en ruimte te geven aan unieke persoonlijke verhalen. Het uitwisselen van verhalen slijpt de harde kanten van tegenstellingen weg en maakt de weg vrij voor wederzijds begrip en onderlinge verbinding. In 2022 zullen we dan ook opnieuw inzetten op het creëren van betekenisvolle belevenissen in contact met elkaar. De uitdaging is om daadwerkelijk te luisteren naar elkaars verhalen. Ruimte te bieden voor verschillen, maar tegelijkertijd ook kunnen focussen op overeenkomsten en mogelijkheden. Samenwerken in wisselwerking.

Ook in 2022 zijn wij graag weer een een betrouwbare partner in opleiding en ontwikkeling. Wij streven ernaar een toegankelijke en veilige leeromgeving te creëren, waarin je je talenten optimaal kunt ontwikkelen in contact met anderen.
In deze Nieuwsbrief vind je een actueel agendaoverzicht van ons Open scholingsaanbod. We gaan graag samen de uitdaging met je aan.