U gebruikt een verouderde browser zonder flexbox support. Hierdoor zal de website niet goed weergegeven worden. Update alstublieft uw browser of ga over op een moderne browser, zoals Chrome, Edge (Windows), Safari (Mac) of Firefox. [Internet Explorer moet minimaal versie 11 zijn]

Vacature: Lid Adviesraad BGL

BGL wil geluk voor iedereen bereikbaar maken. Wanneer het zelfinzicht van mensen groeit, zijn ze in staat om een gelukkiger leven te leiden. Wij leiden de beste coaches en therapeuten op die zelf ook beschikken over dat zelfinzicht waarmee zij in staat zijn om hun missie te volbrengen: anderen helpen om gelukkig te worden.

Daarnaast ontwikkelen we samen met coaches, therapeuten, verzekeraars, zorg, onderwijs, kennisinstellingen, overheid, informatieleveranciers en politiek initiatieven om een goede mentale gezondheid voor iedereen in Nederland bereikbaar te maken. Het is onze wens om meer tijd, aandacht en middelen te investeren in onze maatschappelijke impact. Daarom is BGL op zoek naar leden voor haar nieuw te vormen Adviesraad.

Wat zij doet

De Adviesraad fungeert als klankbord en ambassadeur. Zij inventariseert de belangrijkste problemen die geluk voor iedereen in de weg staan en zij denkt na over mogelijke oplossingen. Daarnaast adviseert zij over inhoudelijke ontwikkelingen en de vertaling daarvan naar de activiteiten van BGL. Zij biedt toegang tot nieuwe kennis en contacten. Ook is zij klankbord voor initiatieven en ideeën vanuit BGL. Zij heeft een onafhankelijke positie.

Profiel

Een lid van de Adviesraad kenmerkt zich door:
– een idee van wat geluk voor iedereen inhoudt
– kennis van de belangrijkste trends, ontwikkelingen, problematiek van de (complementaire) zorg
– specifieke kennis op het gebied van coaching, therapie, lifestyle of digitalisering
– bezit van een relevant netwerk
– voorbij eigen kennis en belang kunnen kijken
– strategisch en tactisch denkvermogen: weet visie te vertalen naar praktijk
– bruggenbouwer, creatief, communicatief, samenwerker, kritisch denker

Samenstelling

De Adviesraad bestaat uit 8 tot 12 leden. Zij spannen zich in om coaches en therapeuten in zorg, onderwijs en overheid verder te ontwikkelen en zullen dit onder meer via het kennisplatform van BGL uitdragen. De Adviesraad bestaat uit:
– een voorzitter (bij voorkeur vanuit een adviesbureau of anders een zelfstandig adviseur)
– vertegenwoordigers vanuit het onderwijs (VO en HBO/WO)
– vertegenwoordigers vanuit de zorg (gezondheidszorg intramuraal, GGZ, huisarts, ouderenzorg)
– deskundigen op het gebied van HR
– deskundigen op het gebied van AI, digitalisering of influencer
– vertegenwoordigers uit andere sectoren die nieuwe invalshoeken kunnen brengen (sociaal domein, transport, verzekeringen, marketing, cultuur)

De benoemingstermijn van leden is maximaal 4 jaar met de mogelijkheid tot verlenging.

Frequentie, locatie

De Adviesraad vergadert 2x per jaar, elk halfjaar een keer. Daarnaast is zij uitgenodigd voor een jaarlijks diner in een informele sfeer. De reguliere vergadering vindt online of offline plaats, afhankelijk van de voorkeur van de leden. Er is een rooster van aftreden.

Vergoeding

De leden ontvangen een vergoeding die bestaat uit:
a. Voor de voorzitter: €250 per vergadering + reiskosten
b. Voor gewone leden een presentiegeld van €100 per vergadering + reiskosten

Daarnaast kunnen leden gevraagd worden om te spreken, trainen of publiceren waarvoor aparte vergoedingen gelden. Zij kunnen gebruik maken van de faciliteiten, bekendheid en netwerk van BGL.

De immateriële vergoeding bestaat uit:
c. Uitbreiding van het netwerk, interessante contacten, bovenop nieuwe ontwikkelingen
d. Versterking reputatie en bekendheid door benoeming

Reageer

Je maakt je interesse kenbaar door je motivatie en CV te sturen aan info@bgl.nl. We nemen dan snel contact met je op.