U gebruikt een verouderde browser zonder flexbox support. Hierdoor zal de website niet goed weergegeven worden. Update alstublieft uw browser of ga over op een moderne browser, zoals Chrome, Edge (Windows), Safari (Mac) of Firefox. [Internet Explorer moet minimaal versie 11 zijn]

Trainingen Loopbaancoaching

Schrijf je in STAP-budget Open Dagen
 • duur2 tot 4 dagen per training
 • kostenvanaf € 700,-
 • diplomaCertificaat
Introductie

Van lifetime employment naar lifetime employability

De huidige snelle tijd vraagt om organisaties die flexibel, snel, innovatief en sterk concurrerend zijn. Van medewerkers wordt verwacht dat zij voortdurend bezig zijn met het uitbreiden van hun competenties, op de hoogte zijn van actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en flexibel in hun werk. Organisaties beschikken hierdoor over breed inzetbaar, hoog gekwalificeerd personeel. Werknemers verhogen zo hun marktwaarde en zijn minder afhankelijk van de organisatie waar ze werken. In theorie een win-win situatie in de praktijk een weg met hindernissen.

Veel medewerkers houden zich pas bezig met loopbaanontwikkeling als hun eigen functie in gevaar komt (bijvoorbeeld na een overname, fusie of reorganisatie) of als gevolg van een persoonlijke crisis (een burn-out bijvoorbeeld of depressie). Soms zijn het de managers zelf die de employability belemmeren. Zij willen niet het risico lopen hoog gekwalificeerde medewerkers op te leiden om die vervolgens te verliezen aan een andere afdeling of concurrent.

Om al deze ontwikkelingen in goede banen te leiden, is een uitgebalanceerde aanpak op het gebied van loopbaanontwikkeling nodig. De hier gepresenteerde trainingen belichten elk een ander facet van het werkterrein van de loopbaanprofessional. U richt zich op looploopbaanvraagstukken van cliënten in uiteenlopende levensfases met uiteenlopende achtergronden. Bij de exploratie van hun vragen wordt de verbinding gemaakt met actuele ontwikkelingen en actuele trends die spelen in de organisatiecontext, op de arbeidsmarkt en in het opleidingenveld.

U leert in de trainingen hoe u strategische en methodische kennis, praktische instrumenten en effectieve coachings- en adviesvaardigheden kunt inzetten in de praktijk van loopbaancoaching/-advisering. Daarbij is ook een belangrijke plaats ingeruimd voor het werken aan uw persoonlijke ontwikkeling, wat bijdraagt aan een betere kwaliteit van werken en leven.

De trainingen maken onderdeel uit van de Post-HBO Registeropleiding Loopbaanprofessional die door CPION en door het NOLOC is geaccrediteerd. In het totaaltraject vormt het onder supervisie toepassen van het geleerde in de praktijk een essentieel onderdeel.

Artikel loopbaanbeleid: van liftetime employ naar lifetime employabiltiy
Trainingsprogramma
Training Werken met het BGL-loopbaansysteem - 4 dagen

In deze vierdaagse module leert u werken met het BGL-loopbaansysteem, waarmee u gefaseerd structuur en diepgang kunt aanbrengen in het loopbaantraject, rekening houdend met het instroomniveau van de cliënt. Met behulp van verschillende loopbaaninstrumenten ondersteunt u de cliënt bij het verkrijgen van inzicht in de eigen persoonlijkheid, persoonlijke geschiedenis, kwaliteiten, waarden en drijfveren, interesses, omgevingsfactoren, beroepswensen en capaciteiten. U leert hoe u de rode draad in de persoonlijke – en loopbaanitems kunt vaststellen en vertalen naar loopbaanrichtingen (functie, taken, werkomgeving) en/of een persoonlijk ontwikkelings- en actieplan. Uiteraard vindt daarbij reflectie plaats op uw handelen als loopbaanprofessional.

Training Functioneel Testgebruik - 3 dagen

In deze driedaagse module krijgt u de unieke kans om te werken met het testplatform TrjcT van LDC en het eHealth platform van Embloom. TrjcT is een loopbaan(her)oriëntatie en mobiliteit tool dat bestaat uit verschillende professionele vragenlijsten en tests. De resultaten hiervan (de interne analyse) zijn direct gelinkt aan informatie over beroepen, opleidingen, cursussen en vacatures die samen de externe analyse vormen.
Embloom faciliteert een internetapplicatie voor diagnostiek en effectmeting van o.a. op de GGZ gerichte psychologische vragenlijsten.

De invulling van de lessen Functioneel Testgebruik kent theoretische en praktische aspecten. Er wordt ingegaan op de theoretische achtergrond van psychologische tests en vragenlijsten en het op verantwoorde wijze omgaan daarmee in verschillende fasen van het loopbaanproces afgestemd op de situatie van de cliënt.

Training Arbeidsmarkt en opleidingsadvies - 2 dagen

Tijdens deze tweedaagse module krijgt u zicht op actuele ontwikkelingen en trends en hun invloed op werk en loopbaanperspectieven. U leert hoe u een arbeidsmarkt- en vacatureanalyse kunt maken en cliënten adequaat kunt ondersteunen in het benaderen van de arbeidsmarkt vanuit uiteenlopende kanalen. Tevens bent u in staat de opleidingsbehoeften van de cliënt in kaart te brengen en te verbinden met het opleidingsaanbod en de vraag vanuit de organisatie en arbeidsmarkt.

Training Loopbaanontwikkeling in organisaties - 2 dagen

Het is van belang als loopbaanprofessional zicht te hebben op het proces van loopbaanmanagement in organisaties en de relatie met de individuele loopbaanontwikkeling van medewerkers. We besteden in deze tweedaagse module dan ook aandacht aan de HRM-cyclus en actuele trends zoals talentmanagement en duurzame inzetbaarheid.

Daarnaast kent het werk van de loopbaanprofessional verschillende spanningsvelden en ethische dilemma's. U leert hoe u zorgvuldige keuzes kunt maken en transparant kunt werken in de beroepspraktijk van loopbaancoaching. We besteden in dit kader onder andere aandacht aan de Wet op Bescherming Persoonsgegevens (WPB) en het rapporteren aan opdrachtgevers.

Training Verdiept coachen - 2 dagen

In deze tweedaagse module behandelen we twee thema's die u veel in loopbaancoaching zult tegenkomen: 'Verandering en weerstand' en 'Stress en burn-out'.

Veranderingsprocessen gaan niet vanzelf. Ze kosten moeite, inspanning en creativiteit van alle betrokkenen. Regelmatig treden dan ook weerstandsreacties op. U krijgt inzicht in fasen in het veranderingsproces en de voorspelbaarheid van weerstand. U leert in te spelen op emoties en veranderingsbereidheid te stimuleren.

Stress en burn-out lijken steeds meer bij deze tijd te horen. Het is belangrijk dat u als loopbaanprofessional signalen die samenhangen met stress gerelateerde klachten leert herkennen en zicht heeft op oorzaken die hieraan ten grondslag liggen. U krijgt handvatten die u in de coaching kunt inzetten om vitaliteitsherstel te stimuleren. Tegelijkertijd leert u wanneer doorverwijzing noodzakelijk is.

Praktische Informatie
 • Duur:

  2 tot 4 dagen

 • Lestijd:

  10.00-17.00 uur

 • Leslocatie:
 • Prijs:

  Werken met het BGL-loopbaansysteem € 1.400,-
  Functioneel testgebruik € 1.400,-
  Arbeidsmarkt en opleidingsadvies € 700,-
  Loopbaanontwikkeling in organisatie € 700,-
  Verdiept coachen € 700,-

 • Trainer(s):

  Het trainersteam bestaat uit ervaren professionals die allen ook actief zijn in het werkveld.

 • Erkenning:

  De trainingen kunnen worden gebruikt in het kader van bij- en nascholing of als onderdeel van uw accreditatieaanvraag bij de NOLOC.

BGL is vrijgesteld van BTW

Programma op maat

U kunt onze trainingen ook op maat volgen. De maatwerktrainingen worden exclusief toegespitst op uw organisatie of werksituatie.

Lees verder

Desgewenst kunnen wij deze training ook in-company aanbieden voor een groep van maximaal 12 deelnemers. Dat kan bij u op de locatie, maar ook op een externe locatie.

Behalve de eerder beschreven trainingsdagen, kunnen we ook andere thema’s in het programma verwerken. In een intakegesprek brengen wij uw vraagstukken, doelen en wensen in kaart en vertalen dat naar een op uw situatie toegesneden programma. Denk bijvoorbeeld aan een combinatie van teamcoaching en leiderschapscoaching.

 

Lesoverzicht

 • Groepnummer:
  8881 Verdiept coachen
 • Locatie:
  Hoofddorp
 • Startdatum:
  vrijdag 17 februari 2023
 • Lestijd:
  10.00-17.00 uur
 • Lesdagen:

  Vrijdag 17 februari, 10 maart 2023

 • Groepnummer:
  8909 Werken met het BGL-loopbaansysteem
 • Locatie:
  Hoofddorp
 • Startdatum:
  vrijdag 15 september 2023
 • Lestijd:
  10.00-17.00 uur
 • Lesdagen:

  Vrijdag 15, 29 september, 13 oktober, 3 november 2023

 • Groepnummer:
  8910 Functioneel testgebruik
 • Locatie:
  Hoofddorp
 • Startdatum:
  woensdag 15 november 2023
 • Lestijd:
  10.00-17.00 uur
 • Lesdagen:

  Woensdag 15, 22 november, 13 december 2023

 • Groepnummer:
  8911 Arbeidsmarktbenadering en opleidingsadvies
 • Locatie:
  Hoofddorp
 • Startdatum:
  vrijdag 12 januari 2024
 • Lestijd:
  10.00-17.00 uur
 • Lesdagen:

  Vrijdag 12, 26 januari 2024

 • Groepnummer:
  8951 Werken met het BGL-loopbaansysteem
 • Locatie:
  Utrecht Lunetten
 • Startdatum:
  maandag 29 januari 2024
 • Lestijd:
  10.00-17.00 uur
 • Lesdagen:

  Maandag 29 januari, 26 februari, 11, 25 maart 2024

 • Groepnummer:
  8912 Loopbaanontwikkeling in organisaties
 • Locatie:
  Hoofddorp
 • Startdatum:
  vrijdag 9 februari 2024
 • Lestijd:
  10.00-17.00 uur
 • Lesdagen:

  Vrijdag 9 februari, 1 maart 2024

 • Groepnummer:
  8913 Verdiept coachen
 • Locatie:
  Hoofddorp
 • Startdatum:
  vrijdag 15 maart 2024
 • Lestijd:
  10.00-17.00 uur
 • Lesdagen:

  Vrijdag 15, 29 maart 2024

 • Groepnummer:
  8952 Functioneel Testgebruik
 • Locatie:
  Utrecht Lunetten
 • Startdatum:
  maandag 15 april 2024
 • Lestijd:
  10.00-17.00 uur
 • Lesdagen:

  Maandag 15 april, 13, 27 mei 2024

 • Groepnummer:
  8954 Arbeidsmarktbenadering en opleidingsadvies
 • Locatie:
  Utrecht Lunetten
 • Startdatum:
  maandag 17 juni 2024
 • Lestijd:
  10.00-17.00 uur
 • Lesdagen:

  Maandag 17 juni, 1 juli 2024

 • Groepnummer:
  8955 Loopbaanontwikkeling in organisaties
 • Locatie:
  Utrecht Lunetten
 • Startdatum:
  maandag 9 september 2024
 • Lestijd:
  10.00-17.00 uur
 • Lesdagen:

  Maandag 9, 23 september 2024

 • Groepnummer:
  8956 Verdiept coachen
 • Locatie:
  Utrecht Lunetten
 • Startdatum:
  maandag 14 oktober 2024
 • Lestijd:
  10.00-17.00 uur
 • Lesdagen:

  Vrijdag 14 oktober, 4 november 2024

Alle data wijzigingen voorbehouden. Start onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen.

Schrijf je online in

Heeft u een vraag? Bekijk onze Veelgestelde Vragen pagina. Mochten er nog vragen onbeantwoord blijven, kunt u contact met ons opnemen via info@bgl.nl of via 023-555 67 55.