U gebruikt een verouderde browser zonder flexbox support. Hierdoor zal de website niet goed weergegeven worden. Update alstublieft uw browser of ga over op een moderne browser, zoals Chrome, Edge (Windows), Safari (Mac) of Firefox. [Internet Explorer moet minimaal versie 11 zijn]

Trainingen Loopbaancoaching

Schrijf je in Open Dagen
 • duur3 tot 4 dagen per training
 • kosten€ 1.500,- per module
 • diplomaCertificaat
 • erkenningNoloc
Introductie

Van lifetime employment naar lifetime employability

De huidige snelle tijd vraagt om organisaties die flexibel, snel, innovatief en sterk concurrerend zijn. Van medewerkers wordt verwacht dat zij voortdurend bezig zijn met het uitbreiden van hun competenties, op de hoogte zijn van actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en flexibel in hun werk. Organisaties beschikken hierdoor over breed inzetbaar, hoog gekwalificeerd personeel. Werknemers verhogen zo hun marktwaarde en zijn minder afhankelijk van de organisatie waar ze werken. In theorie een win-win situatie in de praktijk een weg met hindernissen.

Veel medewerkers houden zich pas bezig met loopbaanontwikkeling als hun eigen functie in gevaar komt (bijvoorbeeld na een overname, fusie of reorganisatie) of als gevolg van een persoonlijke crisis (een burn-out bijvoorbeeld of depressie). Soms zijn het de managers zelf die de employability belemmeren. Zij willen niet het risico lopen hoog gekwalificeerde medewerkers op te leiden om die vervolgens te verliezen aan een andere afdeling of concurrent.

Om al deze ontwikkelingen in goede banen te leiden, is een uitgebalanceerde aanpak op het gebied van loopbaanontwikkeling nodig. De hier gepresenteerde trainingen belichten elk een ander facet van het werkterrein van de loopbaanprofessional. U richt zich op looploopbaanvraagstukken van cliënten in uiteenlopende levensfases met uiteenlopende achtergronden. Bij de exploratie van hun vragen wordt de verbinding gemaakt met actuele ontwikkelingen en actuele trends die spelen in de organisatiecontext, op de arbeidsmarkt en in het opleidingenveld.

U leert in de trainingen op ervaringsgerichte en praktische wijze hoe u strategische en methodische kennis, praktische instrumenten en effectieve coachings- en adviesvaardigheden kunt inzetten in de praktijk van loopbaancoaching/-advisering. Daarbij is ook een belangrijke plaats ingeruimd voor het werken aan uw persoonlijke ontwikkeling, wat bijdraagt aan een betere kwaliteit van werken en leven.

De trainingen maken onderdeel uit van de Post-HBO Registeropleiding Loopbaanprofessional die door CPION en door het Noloc is geaccrediteerd. In het totaaltraject vormt het onder supervisie toepassen van het geleerde in de praktijk een essentieel onderdeel.

Artikel loopbaanbeleid: van liftetime employ naar lifetime employability
BGL-lidmaatschap

Volg deze training als lid van BGL en bespaar op de kosten. Want met het BGL-lidmaatschap heb je onbeperkt toegang tot alle opleidingen en trainingen voor een vaste prijs per jaar. Wil je deze training volgen? Meld je eerst aan als BGL-lid en daarna voor deze training om direct gebruik te maken van het voordeel.

Lees hier meer over het BGL-lidmaatschap of mail naar info@bgl.nl voor meer informatie.

Trainingsprogramma
Training Oplossingsgericht werken in loopbaancoaching - 4 dagen

Deze vierdaagse training vormt het fundament voor uw ontwikkeling tot loopbaanprofessional.

Er is een centrale plaats ingeruimd voor het empathisch en respectvol communiceren en oplossingsgericht coachen. Door vanuit oprechte belangstelling aan te sluiten bij de belevingswereld van de cliënt, ontstaat de vertrouwensrelatie die nodig is om de loopbaancoaching succesvol te laten verlopen. Vanuit de gedachte dat ieder mens mogelijkheden in zich draagt om succes te realiseren, ondersteunt u de cliënt bij het verder ontwikkelen van reeds aanwezige kwaliteiten. Een kleine stap in de goede richting is vaak al voldoende om een proces van grote verandering op gang te brengen. Uw aanpak is betrokken en tegelijkertijd resultaatgericht.

Omdat verandering veelal gepaard gaat met weerstand en (heftige) emoties, is het belangrijk dat u veranderingsprocessen kunt faciliteren. U verwerft verdiept inzicht in veranderingsprocessen die zich in mensen en organisaties afspelen en leert hoe u veranderingsbereidheid kunt stimuleren.

Naast het opdoen van inzichten en praktische vaardigheid is reflectie op het eigen handelen essentieel. U bent tenslotte zelf het belangrijkste instrument in de coaching.

Training Inrichten loopbaanonderzoek en inzet instrumenten - 4 dagen

In deze vierdaagse training leert u hoe u gefaseerd structuur en diepgang kunt aanbrengen in het loopbaantraject, rekening houdend met de wensen en behoeften en het instroomniveau van de cliënt. Met behulp van verschillende loopbaaninstrumenten ondersteunt u de cliënt bij het verkrijgen van inzicht in de eigen persoonlijkheid, persoonlijke geschiedenis, kwaliteiten, waarden en drijfveren, interesses, omgevingsfactoren, beroepswensen en capaciteiten. U leert hoe u de rode draad in de persoonlijke – en loopbaanitems kunt vaststellen en vertalen naar loopbaanrichtingen (functie, taken, werkomgeving) en/of een persoonlijk ontwikkelings- en actieplan.

Omdat u zelf het belangrijkste instrument in loopbaancoaching bent, is het essentieel uzelf goed te leren kennen. Hiertoe doorloopt u ook zelf de verschillende stappen van een loopbaantraject. Niet alleen krijgt u hierdoor zicht op eigen thema's, maar ervaart u tevens de impact van loopbaancoaching.

Training (Psychologische) vragenlijsten, arbeidsmarkt, opleidingsadvies - 3 dagen

In deze driedaagse training krijgt u de unieke kans om te werken met het testplatform TrjcT van LDC en het eHealth platform van Embloom.

TrjcT is een loopbaan(her)oriëntatie- en mobiliteittool dat bestaat uit verschillende professionele vragenlijsten en tests. De resultaten hiervan (de interne analyse) zijn direct gelinkt aan informatie over beroepen, opleidingen, cursussen en vacatures die samen de externe analysevormen.
Embloom faciliteert een internetapplicatie voor diagnostiek en effectmeting van o.a. op de GGZ gerichte psychologische vragenlijsten.

De invulling van de lessen kent theoretische en praktische aspecten. Er wordt ingegaan op de theoretische achtergrond van psychologische tests en vragenlijsten en het op verantwoorde wijze omgaan daarmee in verschillende fasen van het loopbaanproces afgestemd op de situatie van de cliënt.
Praktische oefening vindt plaats aan de hand van praktijkcasuïstiek. U oefent vaardigheden als testinterpretatie, bespreken van resultaten en het aanpakken van probleemsituaties.

In de training wordt de koppeling met de arbeidsmarkt gemaakt en leert hoe u cliënten effectief kunt ondersteunen bij het benaderen ervan. Ook leert u de opleidingsbehoeften van de cliënt in kaart te brengen en te verbinden met het opleidingsaanbod en de vraag vanuit organisaties en de arbeidsmarkt.

Training Loopbaancoaching in organisaties en duurzame inzetbaarheid - 3 dagen

In deze training besteden aandacht aan het proces van loopbaancoaching in organisaties en de relatie met de individuele loopbaanontwikkeling en inzetbaarheid van medewerkers. Hierbij is er aandacht voor instroom, doorstroom en uitstroom (HRM-cyclus) en actuele trends als duurzame inzetbaarheid, talent- en competentiemanagement.

In het kader van duurzame inzetbaar besteden we aandacht aan factoren die bepalend zijn voor vitaliteit en het verlies ervan. U onderzoekt hoe u het vitaliteitsbewustzijn bij uzelf en uw cliënten kunt vergroten en krijgt praktische handreikingen om sturing te geven aan uw eigen vitaliteit en die van uw cliënten.

Het werk van de loopbaanprofessional kent verschillende spanningsvelden en ethische dilemma's. U leert hoe u zorgvuldige keuzes kunt maken en transparant kunt werken in de beroepspraktijk van loopbaancoaching. Aandachtspunten zijn:
- de rol van interne en externe loopbaancoach
- verplichte en vrijwillige mobiliteit
- rapportage en ethisch handelen

Praktische Informatie
 • Duur:

  3 tot 4 dagen

 • Lestijd:

  10.00-17.00 uur

 • Leslocatie:

  Blended Learning: e-learning en klassikaal onderwijs
  Leslocatie: Soesterberg

 • Prijs:

  € 1.500,- per module

 • Trainer(s):

  Het trainersteam bestaat uit ervaren professionals die allen ook actief zijn in het werkveld.

 • Erkenning:

  De trainingen kunnen worden gebruikt in het kader van bij- en nascholing of als onderdeel van uw accreditatieaanvraag bij de NOLOC.

 • Bijzonderheden:

  Blended Learning: e-learning en klassikaal onderwijs

BGL is vrijgesteld van BTW

Programma op maat

U kunt onze trainingen ook op maat volgen. De maatwerktrainingen worden exclusief toegespitst op uw organisatie of werksituatie.

Lees verder

Desgewenst kunnen wij deze training ook in-company aanbieden voor een groep van maximaal 12 deelnemers. Voor meer informatie en/of een offerte kunt u mailen naar info@bgl.nl

Lesoverzicht

Toelichting

 • Een overzicht van de verschillende startdata en leslocaties staat aan de linkerkant van de pagina weergegeven.
 • Voor de uitgebreidere planning kunt u de gewenste startdatum aanklikken, te vinden onder het kopje planning.

Training (Psychologische) vragenlijsten, arbeidsmarkt, opleidingsadvies

Bekijk de lessen, tijden & locaties

Training Loopbaancoaching in organisaties en duurzame inzetbaarheid

Bekijk de lessen, tijden & locaties

Training Inrichten loopbaanonderzoek en inzet instrumenten

Bekijk de lessen, tijden & locaties

Training Oplossingsgericht werken in loopbaancoaching

Bekijk de lessen, tijden & locaties

Training Loopbaancoaching in organisaties en duurzame inzetbaarheid

Bekijk de lessen, tijden & locaties

Training (Psychologische) vragenlijsten, arbeidsmarkt, opleidingsadvies

Bekijk de lessen, tijden & locaties

Alle data wijzigingen voorbehouden. Start onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen.

Schrijf je online in

Heeft u een vraag? Bekijk onze Veelgestelde Vragen pagina. Mochten er nog vragen onbeantwoord blijven, kunt u contact met ons opnemen via info@bgl.nl of via 023-555 67 55.