U gebruikt een verouderde browser zonder flexbox support. Hierdoor zal de website niet goed weergegeven worden. Update alstublieft uw browser of ga over op een moderne browser, zoals Chrome, Edge (Windows), Safari (Mac) of Firefox. [Internet Explorer moet minimaal versie 11 zijn]

Training Oplossingsgericht werken met gezinnen

Schrijf je in
 • duur3 dagen
 • kosten€ 750,-
 • diplomaBGL Certificaat
Introductie

Oplossingsgericht coachen: werken vanuit eigen kracht

Gezinnen zitten boordevol mogelijkheden, óók wanneer het allemaal niet zo lekker loopt.

Een voorbeeld.
Een stel krijgt een kind, een zoon. Wanneer er twee jaar later een tweede kind wordt geboren, verandert het gedrag van zoonlief. Hij wil ’s avonds niet naar bed en er ontstaat veel strijd tijdens het eten. De ouders zijn moe, reageren geïrriteerd op het gedrag van hun zoon en op elkaar. Ze zoeken hulp.
Ze melden zich aan vanwege het problematisch gedrag van hun zoon. Al snel wordt het de ouders duidelijk dat de veranderende gezinssamenstelling debet is aan de huidige situatie. Ieder gezinslid reageert op zijn/haar eigen manier en dat heeft effect op het geheel.

Met dit inzicht gaan de ouders aan de slag. Ze onderzoeken samen met de coach hoe ze de interactie kunnen verbeteren. Wat heeft een ieder nodig heeft om zich thuis weer prettig te voelen?

De invoering van de nieuwe jeugdwet 1 januari 2015 heeft een aantal uitgangspunten die hierbij aansluiten:

 • Gezinnen nemen regie over hun eigen leven; zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen doen en laten.
 • Gezinnen leren zo veel mogelijk gebruik van mogelijkheden binnen hun eigen referentiekader en weten hun eigen hulpbronnen aan te spreken.

Deze uitgangspunten vereisen een andere vorm van begeleiding. Het vraagt om een coachende stijl waarbij de hulpverlener de ouders stimuleert gebruik te maken van hun eigen mogelijkheden en netwerk.

Dit vergt een andere ‘mindset’ van gezinnen, maar óók van beroepsopvoeders (medewerkers van consultatiebureaus, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, maatschappelijke hulpverleners, intern begeleiders, leerkrachten, gezinscoaches.)

In onze driedaagse training Opvoedcoaching leert en oefent u de basisvaardigheden om gezinnen oplossingsgericht te coachen bij opvoedvragen. De lesdagen kenmerken zich door veel oefenen met casuïstiek. In deze training krijgt u een aantal interventies aangereikt, zoals schaalwandelen, de wondervraag en kernkwadrant. U oefent met ondersteunende middelen, zoals tafelopstellingen en het GROK-spel.

 

Trainingsprogramma
Lesdag 1: Opvoeden is communiceren

Inhoud: Wat is communiceren, model basiscommunicatie.

Ontwikkelen van de coachhouding, observeren, luisteren en vragen stellen, eigenaarschap.

Oefenen met gesprekken aan de hand van casuïstiek en reflectie op eigen coachhouding.

Interventies: MUST, LSD

Lesdag 2: Coachplan en oplossingsgericht werken

Inhoud: Rapport maken, oplossingsgerichte gespreksvoering, planmatig werken.

Oefenen met coachen aan de hand van casuïstiek.

Interventies: schaalwandelen en wondervraag.

Lesdag 3: Systeemdenken

Inhoud: Het gezin als systeem, invloed van het systeem van herkomst en het netwerk, gedrag als signaal.

Oefenen met het inzetten van systeeminterventies.

Interventies: kernkwadrant, roos van Leary, (tafel)opstellingen

Studiebelasting

Totaal 24 uur = 3 lesdagen (18 contacturen) en 6 uur zelfstudie (literatuur, websites en/of handouts, tussentijdse huiswerkopdrachten.)

Aan het eind van de laatste lesdag ontvangt u een bewijs van deelname.

Praktische Informatie
 • Duur:

  3 dagen

 • Lestijd:

  10.00-17.00 uur

 • Leslocatie:
 • Prijs:

  € 750,- inclusief dagarrangement

 • Trainer(s):

  Margot Clausing

 • Bijzonderheden:

  U kunt u aanmelden voor onze wachtlijst via info@bgl.nl. Start op basis van voldoende geïnteresseerden.

BGL is vrijgesteld van BTW

Programma op maat

U kunt onze trainingen ook op maat volgen. De maatwerktrainingen worden exclusief toegespitst op uw organisatie of werksituatie.

Lees verder

Desgewenst kunnen wij deze training ook in-company aanbieden voor een groep van maximaal 12 deelnemers. Dat kan bij u op de locatie, maar ook bij BGL in Hoofddorp en Driebergen.

Behalve de eerder beschreven trainingsdagen, kunnen we ook andere thema’s in het programma verwerken. In een intakegesprek brengen wij uw vraagstukken, doelen en wensen in kaart en vertalen dat naar een op uw situatie toegesneden programma. Onderstaand treft u enkele voorbeelden aan van veel voorkomende thema’s op het gebied van Opvoedcoaching:

Speciale gezinnen

Inhoud: Gezinnen afkomstig uit diverse culturen; opvoedsituaties. Draagkracht-draaglast. Eigen normen en waarden. Dilemma’s. Geweldloos communiceren.

Interventies: oefenen met gesprekken aan de hand van casuïstiek.

Erkennen en begrenzen

Inhoud: In onze top 3 van opvoeddoelen staan eerlijkheid, zelfstandigheid en zelfvertrouwen. Kinderen moeten opgroeien tot zelfstandig denkende mensen met een kritische geest. Daar hoort gebruik van macht als ouder en straf niet bij. Of levert onderhandelen zonder straffen juist grenzeloos gedrag op? Zijn er ook alternatieven voor straffen en belonen denkbaar?

Interventies: oefenen met gesprekken aan de hand van casuïstiek, video begeleiding.

Signaleren Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is verplicht voor alle professionals die met kinderen/jongeren/gezinnen werken. Op deze dag gaat u aan de slag met de vijf stappen van de Meldcode. U leert mogelijke signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld te herkennen. U oefent met lastige gesprekken met jongeren en ouders, wanneer u een vermoeden van huiselijk geweld heeft. Aan het eind van deze lesdag ontvangt u het certificaat van deelname van VWS; diverse BGL-trainers zijn hiervoor gecertificeerd. Het is ook mogelijk om deze lesdag onafhankelijk van de training bij ons te volgen.

Geweldloze communicatie

Inhoud: voorafgaand aan de lesdag literatuurstudie boek van Marshall Rosenberg – Geweldloze communicatie.

Interventie: Geweldloze communicatie oefenen aan de hand van casuïstiek.

Eventuele andere thema’s die uitgediept kunnen worden zijn:

 • Opvoedtaken en ontwikkelingsvragen
 • Gezinstructuren
 • Videobegeleiding
 • Opvoedkwaliteitenspel (workshop)
Kostenplaatje

De kosten voor een op uw situatie toegesneden 3-daagse trainingsprogramma bij u op de locatie bedragen € 2.000,- per dag, (maximaal 12 deelnemers.) Dit bedrag is exclusief de reiskosten van de trainer (€ 0,30 p/km) naar de door u gewenste locatie.

Indien u de training bij BGL op de locatie wilt laten plaatsvinden, worden kosten voor de huur van de ruimte en dagarrangementen doorberekend.

Huur trainingszaal plus oefenruimtes bij BGL: € 150,00 per dag.
Kosten dagarrangement € 20,00 per persoon per dag.
Alle professionaliseringstrajecten zijn vrij van BTW.

Lesoverzicht

Geen agenda items gevonden.

Alle data wijzigingen voorbehouden. Start onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen.

Schrijf je online in

Heeft u een vraag? Bekijk onze Veelgestelde Vragen pagina. Mochten er nog vragen onbeantwoord blijven, kunt u contact met ons opnemen via info@bgl.nl of via 023-555 67 55.