U gebruikt een verouderde browser zonder flexbox support. Hierdoor zal de website niet goed weergegeven worden. Update alstublieft uw browser of ga over op een moderne browser, zoals Chrome, Edge (Windows), Safari (Mac) of Firefox. [Internet Explorer moet minimaal versie 11 zijn]

Training Kindercoaching

Schrijf je in STAP-budget Open Dagen
 • duur3 dagen
 • kosten€ 1.050,- all in
 • diplomaBGL Certificaat
 • erkenningPE-punten SKJ, NFG
Introductie

Kindercoaching: effectief communiceren met kinderen

Ieder kind is uniek en kinderen hebben de toekomst. Dit zijn mooie uitgangspunten. Het betekent dat elk kind op zijn eigen unieke manier het leven wil ontdekken. Een gezond ontwikkeld kind laat levensvreugde zien, durft fouten te maken en nieuwe ontdekkingen te doen. Ouders, opvoeders en professionals staan voor de uitdaging om kinderen zo te stimuleren en te steunen dat dit lukt. We willen dat ieder kind vol levenslust en zelfvertrouwen het avontuur van het leven aangaat en aankan.

Het leven zit vol verrassingen en gebeurtenissen die van invloed zijn op de ontwikkeling van kinderen. Soms worden kinderen door ervaringen en of omstandigheden belemmerd in het geloof in eigen kwaliteiten en in hun gevoel van eigenwaarde. Voor deze kinderen is het fijn als ze zich gehoord, gezien en begrepen voelen.

Wilt u kinderen beter leren begrijpen, snappen hoe u ze echt de ruimte kunt bieden om zichzelf te kunnen zijn én het verhaal dat ze te vertellen hebben echt kunnen verstaan, dan bieden wij een passende scholing.

Anders communiceren met kinderen vraagt van je dat je aandachtig en empathisch luistert, de gevoelens erkent en respecteert. Zonder oordeel en zonder voorbehoud. Dat je het gedrag van het kind beter verstaat. Simpel? Ja. Makkelijk? Nee.

In deze training staat de beleving van het kind centraal. U leert hoe u daar zo goed en simpel mogelijk bij kunt aansluiten, waardoor uw communicatie met het kind effectiever verloopt. De lesdagen kenmerken zich door veel oefenen met casuïstiek. In deze training krijgt u een aantal interventies aangereikt, zoals de wondervraag en RET. U oefent met ondersteunende middelen, zoals het kwaliteitenspel voor kinderen.

Doelgroep
Werkt u al met kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar of wilt u dit gaan doen? Heeft u behoefte aan praktische tools om beter/anders met kinderen te communiceren? Staat u open voor nieuwe inzichten? Dan is deze driedaagse training iets voor u!

 

Trainingsprogramma
Lesdag 1: Safety first

Kennismaking met elkaar aan de hand van een persoonlijk symbool van veiligheid.

Inhoud: Ontwikkelingsfasen, ontwikkelingstaken van kinderen volgens Erikson.

Basiselementen van veiligheid voor het opbouwen van wederkerigheid in de relatie.

Interventies: Oefenen met contact maken met een kind aan de hand van casuïstiek.

Lesdag 2: Ik, de ander en de context

Inhoud: Het kind is niet het probleem. Het kind en de hulpvraag in de context. Invloed van ouders/gezin en directe omgeving op het gedrag van het kind.

Fenomenologisch observeren en de positieve intentie van het gedrag achterhalen.

Interventie: Oefenen met casuïstiek en beeldmateriaal om gedrag te observeren en de intentie te begrijpen.

Observatieopdracht ouders of profesionals in hun samenzijn met kinderen.

Lesdag 3: Effectief communiceren met kinderen

Inhoud: Oplossingsgerichte gespreksvoering. Rapport maken en volgen en leiden in het contact met een kind.

Interventies: Oefenen met gesprekken en interventies aan de hand van casuïstiek.

Studiebelasting

Totaal 24 uur = 3 lesdagen (18 contacturen) en 6 uur zelfstudie (literatuur, websites en/of handouts, tussentijdse huiswerkopdrachten.)

Aan het eind van de laatste lesdag ontvangt u een certificaat.

Praktische Informatie
 • Duur:

  3 dagen

 • Lestijd:

  10.00-17.00 uur

 • Leslocatie:
 • Prijs:

  € 1.050,- inclusief arrangement en certificaat

 • Trainer(s):

  Jolenta Lavell

 • Erkenning:

  SKJ 24 PE-punten
  NFG 6 PE-punten

BGL is vrijgesteld van BTW

Programma op maat

U kunt onze trainingen ook op maat volgen. De maatwerktrainingen worden exclusief toegespitst op uw organisatie of werksituatie.

Lees verder

Desgewenst kunnen wij deze training ook in-company aanbieden voor een groep van maximaal 12 deelnemers. Dat kan bij u op de locatie, maar ook op een externe locatie.

Behalve de eerder beschreven trainingsdagen, kunnen we ook andere thema’s in het programma verwerken. In een intakegesprek brengen wij uw vraagstukken, doelen en wensen in kaart en vertalen dat naar een op uw situatie toegesneden programma. Onderstaand treft u enkele voorbeelden aan van veel voorkomende thema’s op het gebied van Kindercoaching:

Zelfbeeld

Hoe ontwikkelt het zelfbeeld van kinderen. Hoe kun je werken aan een positief zelfbeeld. Welke risicofactoren spelen een rol bij de ontwikkeling van het zelfbeeld.

Signaleren Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Deze Meldcode is verplicht voor alle professionals die met kinderen/jongeren/gezinnen werken. Op deze dag gaat u aan de slag met de vijf stappen van de Meldcode. U leert mogelijke signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld te herkennen. U oefent met lastige gesprekken met kinderen en ouders, wanneer u een vermoeden van huiselijk geweld heeft. Aan het eind van deze lesdag ontvangt u het certificaat van deelname van VWS, diverse BGL trainers zijn hiervoor gecertificeerd. Het is ook mogelijk om deze lesdag onafhankelijk van de training bij ons te volgen.

Spelen en tekenen met kinderen

Hoe kun je spelend kinderen vaardigheden aanleren, communicatie verbeteren en ontdekken wat er in de binnenwereld van kinderen omgaat door middel van tekenen.

Kostenplaatje

De kosten voor een op uw situatie toegesneden 3-daagse trainingsprogramma bij u op de locatie bedragen € 2.000,- all in per dag, maximaal 12 deelnemers. Indien u de training op een externe locatie wilt laten plaatsvinden, worden arrangementskosten van de betreffende locatie doorberekend. Alle professionaliseringstrajecten zijn vrij van BTW.

Lesoverzicht

 • Groepnummer:
  8906
 • Locatie:
  Hoofddorp
 • Startdatum:
  dinsdag 30 mei 2023
 • Lestijd:
  10.00 - 17.00 uur
 • Lesdagen:

  Dinsdag 30 mei, 6 juni en 13 juni 2023

 • Groepnummer:
  8944
 • Locatie:
  Utrecht Lunetten
 • Startdatum:
  dinsdag 3 oktober 2023
 • Lestijd:
  10.00-17.00 uur
 • Lesdagen:

  Dinsdag 3, 10 en 31 oktober 2023

Alle data wijzigingen voorbehouden. Start onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen.

Schrijf je online in

Heeft u een vraag? Bekijk onze Veelgestelde Vragen pagina. Mochten er nog vragen onbeantwoord blijven, kunt u contact met ons opnemen via info@bgl.nl of via 023-555 67 55.