U gebruikt een verouderde browser zonder flexbox support. Hierdoor zal de website niet goed weergegeven worden. Update alstublieft uw browser of ga over op een moderne browser, zoals Chrome, Edge (Windows), Safari (Mac) of Firefox. [Internet Explorer moet minimaal versie 11 zijn]

Training Conflictcoaching

Error: Enter Carta code Open Dagen
 • duur3 dagen
 • kosten€ 950,- all in
 • diplomaBGL Certificaat
Introductie

Conflicten: snelweg naar persoonlijke groei en creativiteit

Conflicten maken een onlosmakelijk onderdeel van ons leven uit. Vrijwel dagelijks worden we er wel in onze directe omgeving mee geconfronteerd: Uit de hand gelopen burenruzies, ex-partners die strijden over de voogdij van hun kinderen, voetbalsupporters die met elkaar op de vuist gaan, erfenis kwesties, arbeidsgerelateerde conflicten, enzovoort!

Diverse maatschappelijke ontwikkelingen zoals individualisering, toenemende (etnische) diversiteit, reorganisaties en werken met zelfsturende teams dragen bij aan een toenemend aantal conflicten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat conflicten en conflictmanagement onderwerpen zijn, die menigeen fascineren. Vele vragen borrelen als vanzelf omhoog: Wat is een conflict eigenlijk? Hoe ontstaan conflicten en waarom escaleren ze? Wat kunnen we doen als conflicten uit de hand dreigen te lopen? Wat zijn de effecten van conflicten? Wat is jouw persoonlijke voorkeurstijl bij conflicten, en welke competenties zou je nog verder kunnen ontwikkelen?

Een conflict is een botsing tussen waarheden die niet in één verhaal passen. – Marijke Lingsma

Effectieve conflicthantering gaat gepaard met het benutten van kansen en het voorkomen van onnodige escalatie. Zo kunnen conflicten destructief escaleren, maar dus ook kansen bieden tot vernieuwing en creativiteit.

Doelgroep
Deze driedaagse training is bestemd voor professionals die aanknopingspunten zoeken om adequaat met uiteenlopende conflicten om te gaan. Daarbij gaat de aandacht uit naar conflicttheorie, conflictgedrag, conflictescalatie en conflictinterventie. Het doel is om effectiever in te kunnen spelen op conflicten, zowel als je er zelf bij betrokken bent, als ook om anderen beter te kunnen coachen en begeleiden. De lesdagen kenmerken zich door veel oefenen met casuïstiek.

Trainingsprogramma
Lesdag 1: Conflicttheorie en Conflictgedrag

Tijdens deze dag krijgt u een theoretisch kader aangereikt dat u helpt om met uiteenlopende conflicten om te gaan. Conflictdefinities laten zien dat er verschillende visie op conflict bestaan. Het is interessant om te onderzoeken wat uw eigen zienswijze op conflict is, hoe deze uw handelen bepaalt en wat het u oplevert om vanuit verschillende perspectieven naar conflicten te leren kijken.

Door te reflecteren op uw eigen conflictgedrag krijgt u meer zicht op je eigen voorkeursstijl en de voor- en nadelen die hiermee samenhangen. Ook wordt duidelijk waarom het in de praktijk vaak lastig is om uw conflictbenadering aan te passen aan de situatie.

Oefeningen tijdens deze dag:
- Oefening algemene oriëntatie op conflicten
- Analyse van eigen conflict vanuit verschillende perspectieven
- Reflectie op conflictstijlen

Lesdag 2: Conflictanalyse en conflictescalatie

Voor een effectieve conflicthantering is het belangrijk om een grondig beeld te vormen van alle factoren die bij conflict een rol spelen. Een systematisch analyse van het conflict kan de betrokkenen helpen meer afstand te nemen van het conflict en reflecteren op hun eigen aandeel. Hierdoor worden aangrijpingspunten voor effectieve interventie zichtbaar.

Tijdens deze dag is er specifiek aandacht voor kenmerken en mechanismen bij de escalatie van conflicten. Wat zijn de kenmerken van escalatie en wanneer is zelf oplossen van een conflict (nog) mogelijk? Welke psychologische mechanismen bevorderen escalatie? Hoe kun je de-escalerend werken

Oefeningen tijdens deze dag:
- Exploratie met behulp van het 7-I model met aandacht onder meer aandacht voor de kwesties, de betrokkenen en hun onderlinge relatie, conflictgedrag, de context en interventiemogelijkheden.
- Escalatiespiraal
- Cognities en emoties

Lesdag 3 Conflictbemiddeling

Deze lesdag is aandacht voor verschillende conflictbenaderingen. U gaat specifiek aan de slag vanuit een probleemoplossende benadering, waarbij het conflict wordt gezien als een probleem dat via gezonde procedures en een constructief proces van onderhandelen kan worden opgelost. De conflictcoach werkt vooral faciliterend en leert de belangen en behoeften achter de verschillende standpunten, meningen en eisen boven tafel te krijgen. Vanuit gezamenlijke belangen zoeken partijen naar win-win oplossingen.

Er wordt geoefend aan hand van conflictcasuïstiek. Met behulp van verschillende vraagtechnieken en interventietechnieken leert u hoe u een gesprek tussen partijen kunt structureren.

Aandachtspunten:
- Exploratie van onderliggende belangen en behoeften (heretiketteren van standpunt naar belang)
- Interventies van de bemiddelaar
- Onderhandelen: koek vergroten

Studiebelasting

Totaal 24 uur = 3 lesdagen (18 contacturen) en 6 uur zelfstudie (literatuur, websites en/of hand-outs, tussentijdse huiswerkopdrachten.)

Aan het eind van de laatste lesdag ontvangt u een certificaat.

Aanbevolen literatuur

Giebels, E., M. Euwema, Conflictmanagement, Noordhoff 2010. ISBN 9789001776381
Euwema, M., U. Wild, Omgaan met conflicten op het werk, Thema 2013. ISBN 9789058717627

Praktische Informatie
 • Duur:

  3 dagen

 • Lestijd:

  10.00-17.00 uur

 • Leslocatie:
 • Prijs:

  € 950,- inclusief arrangement en certificaat

 • Trainer(s):

  Jantine Maaskant

 • Erkenning:

  PE-punten NOBCO in aanvraag

BGL is vrijgesteld van BTW

Programma op maat

Deze training wordt op maat aangeboden. De maatwerktrainingen worden exclusief toegespitst op uw organisatie of werksituatie.

Lees verder

Desgewenst kunnen wij deze training ook in-company aanbieden voor een groep van maximaal 12 deelnemers.

De kosten voor een op uw situatie toegesneden trainingsprogramma bij u op de locatie bedragen € 2.000,- per dag, maximaal 12 deelnemers. Dit bedrag is exclusief de reis- en eventuele verblijfskosten van de trainer.

Indien u de training op een externe locatie wilt laten plaatsvinden, worden arrangementskosten van de betreffende locatie doorberekend.

Alle professionaliseringstrajecten zijn vrij van BTW.

Lesopmerkingen

Deze training wordt in-company aangeboden.

Lesoverzicht

Error: Geen Carta code ingevuld.

Alle data wijzigingen voorbehouden. Start onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen.

Error: Enter Carta code

Heeft u een vraag? Bekijk onze Veelgestelde Vragen pagina. Mochten er nog vragen onbeantwoord blijven, kunt u contact met ons opnemen via info@bgl.nl of via 023-555 67 55.