U gebruikt een verouderde browser zonder flexbox support. Hierdoor zal de website niet goed weergegeven worden. Update alstublieft uw browser of ga over op een moderne browser, zoals Chrome, Edge (Windows), Safari (Mac) of Firefox. [Internet Explorer moet minimaal versie 11 zijn]

Train de trainer

Schrijf je in Open Dagen
 • duur4 dagen per training
 • kosten€ 1.400,- per module
 • diplomaCertificaat
 • erkenningNOBTRA
Introductie

De trainer als professional

De samenleving is voortdurend in beweging. Om effectief te kunnen inspelen op steeds sneller wijzigende marktomstandigheden moeten organisaties vandaag de dag innovatief, flexibel en slagvaardig zijn. Veel organisaties zijn dan ook noodgedwongen overgegaan tot grondige herstructurering en omgevormd tot plattere organisaties met een andere cultuur en nieuwe eisen.

Aangezien training één van de meest effectieve instrumenten is om veranderingen gericht te kunnen doorvoeren, investeren organisaties meer dan ooit in allerlei opleidings- en trainingsprogramma’s. Uiteraard wordt dan ook wel een gunstige uitwerking op het bedrijfsresultaat verwacht. Daardoor zijn opleidingen en trainingen commerciële producten geworden waar hoge kwaliteitseisen aan worden gesteld.

De toenemende belangstelling voor opleidingen, trainingen, cursussen, workshops en seminars is ook het gevolg van een verschuiving in maatschappelijke waarden. Steeds meer mensen hechten belang aan zelfontplooiing en zelfverwezenlijking en zoeken naar wegen – onder andere via opleiding – om dit te realiseren.

Deze ontwikkelingen hebben geleid tot een groeiende vraag naar professionele trainers en opleiders. Mensen met verstand van zaken, die in staat zijn hun programma’s af te stemmen op de wensen, behoeften en vermogens van de betrokkenen. Professionals die kunnen inspireren en reflecteren. Trainers en opleiders die zich niet alleen richten op het uitbreiden van gedrag en vaardigheden, maar ook aandacht hebben voor de persoon zelf, en diens achterliggende drijfveren en missie.

Train de trainer: 4 separaat te volgen trainingen

We bieden vier trainingen die elk een facet van het trainersvak belichten. De insteek is ervaringsgericht en praktisch. Naast het verwerven van inzichten en vaardigheden, neemt reflectie op de eigen trainersattitude een belangrijke rol in. U ontwikkelt een stijl van trainen die in het verlengde ligt van uw persoonlijke kracht. De trainingen worden afgesloten met een certificaat.

De trainingen maken onderdeel uit van de Post-HBO Registeropleiding Trainer die door CPION en door de NOBTRA is geaccrediteerd. De totale opleiding omvat 16 lesdagen, aangevuld met persoonlijke begeleiding en een praktijkopdracht.

Trainingsprogramma
Training Met hart en ziel: trainen vanuit persoonlijke kracht - 4 dagen

In deze training staat de persoon van de trainer centraal. Bij het beantwoorden van de vraag ‘Wie ben ik?’ doet u onderzoek naar uw kwaliteiten, sociale rollen, houdingen, speciale gewoonten en liefhebberijen. U gaat na hoe al deze verschillende aspecten in u verenigd zijn en hoe u ze binnen uw trainerschap op natuurlijke wijze kunt inzetten.

Een vergroot zelfinzicht helpt u bij het herkennen, begrijpen en veranderen van de eigen reactiepatronen. Een evenwichtig gebruik van de eigen kwaliteiten resulteert in een ontspannen, professionele werkhouding en voorkomt stress en frustratie. Belangrijk is dat u wie u bent weet te verbinden met datgene wat u drijft, uw missie. Werkelijke bezieling ontstaat als u werkt vanuit zingeving, met passie voor wat u doet en in verbondenheid met uw omgeving. Als geen ander weet u dan uw toehoorders te boeien en te binden.

Training Kunstig verpakt: professioneel ontwerpen van trainingen - 4 dagen

In deze training staat het ontwerpen van trainingen en alles wat daarmee samenhangt centraal. U leert hoe u een inspirerend en goed gestructureerd programma kunt samenstellen, zodat de deelnemers de aangeboden lesstof optimaal kunnen integreren en toepassen in de praktijk. Hierbij wordt een groot beroep gedaan op uw analytische en creatieve vermogens.

'De kunst van het verpakken' begint met een goede voorbereiding. Wat wilt u aanbieden, voor wie en met welk doel? Daarmee is het halve werk gedaan. Daarna buigt u zich over de uitvoering. Welke onderwerpen wilt u aan de orde laten komen? Welke volgorde en werkvormen gaat u daarbij hanteren? Hier geldt het principe ‘overdaad schaadt’. Een uitgebalanceerd, verrassend programma zorgt voor energie en inspiratie.

Door evaluatiemomenten in te bouwen, kunt u ook tijdens de training nog bijsturen. Wezenlijke aanpassingen bewaart u voor een volgende keer. Er is altijd ruimte voor groei. Trainingen zijn tenslotte organisch en niet statisch. Tenslotte is het belangrijk om ruimte in te bouwen voor resultaat- en effectmeting op de langere termijn. Hier liggen vaak ook weer nieuwe trainingskansen.

Training Contact = contract: succesvolle acquisitie - 4 dagen

Hoewel de meeste trainers zich het liefst vol overgave storten op het opzetten en geven van trainingen kent het trainersvak nog een andere belangrijke dimensie: acquisitie en relatiebeheer. Zonder klanten heeft u tenslotte geen werk.

Succesvolle opdrachtverwerving en actief relatiemanagement zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Voor het opbouwen en onderhouden van een goede relatie met je klanten, is het essentieel dat er een goede match bestaat tussen de vraag van de klant en hetgeen u te bieden heeft. Afhankelijk van de omgeving waarin u werkzaam bent, kunnen uw klanten consumenten, patiënten, burgers, instellingen of bedrijven zijn. En naast externe klanten kunt u ook te maken hebben met ‘ interne klanten’ zoals collega’s of leidinggevenden.

Of u een opdracht weet binnen te halen, is een kwestie van vertrouwen en gunnen. Heeft u in goed overleg de trainingsvraag in kaart weten te brengen? Is de opdrachtgever ervan overtuigd dat u de professional bent die de gewenste invulling kan geven aan die vraag? Is de befaamde ‘klik’ tot stand gekomen? In deze module krijgt u handvatten aangereikt om klanten te vinden en aan u te binden.

Training De Magie van de groep: groepsdynamiek ontrafeld - 4 dagen

Een groep is meer dan de optelsom van de individuen die er deel vanuit maken. Niet alles wat er in een groep gebeurt, is dan ook rechtstreeks toe te schrijven aan de karakters van de individuele groepsleden. Iedere groep heeft een eigen dynamiek, groepsmagie.

Tijdens deze module worden verschillende aspecten van het werken met groepen belicht. Er is aandacht voor het individu als onderdeel van de groep, de groepsontwikkeling, de interactie en samenwerking in groepen. Daarbij is het onderscheid tussen taakgericht en procesgericht handelen een terugkerend aandachtspunt. Iedere trainingssituatie levert tenslotte een spanningsveld op tussen de inhoud van de groepsactiviteit en de wijze waarop de groepsleden met elkaar omgaan bij de uitvoering ervan.

U wordt aan de hand van gerichte opdrachten uitgedaagd om in de rol van trainer de begeleiding van een groepsdynamisch proces op u te nemen. Gedurende de training krijgt u meer zicht op de onderliggende processen van een groep en weet hier effectief op in te spelen.

Literatuur

In de verschillende modules wordt naast hand-out gebruik gemaakt van de onderstaande literatuur.

Alle modules
Galan, K., de, Trainen, een praktijkgids, Pearson Eduction Benelux, 2015. ISBN 9789043034005. € 32,50
Kaufman, L., J. Ploegmakers, Het geheim van de trainer, Pearson Education NL, 2011. ISBN 9789043037150. € 35,95

Module: Met hart en ziel
Brugman, K., J. Budde, B. Collewijn, Ik (k)en mijn Ikken, Uitgeverij Thema, 2010. ISBN 9789058715241. € 27,99

Module: De magie van de groep
Remmerswaal, J., Handboek Groepsdynamica, Uitgeverij Boom, 2013. ISBN 9789024402328. € 57,50

Praktische Informatie
 • Duur:

  4 dagen per training

 • Lestijd:

  10.00-17.00 uur

 • Leslocatie:
 • Prijs:

  4-daagse module € 1.400,-, BTW-vrij.

 • Trainer(s):

  Het trainersteam bestaat uit ervaren professionals die allen ook actief zijn in het werkveld.

 • Erkenning:

  De trainingen kunnen worden gebruikt in het kader van bij- en nascholing of als onderdeel van uw accreditatieaanvraag bij de NOBTRA.

BGL is vrijgesteld van BTW

Programma op maat

U kunt onze trainingen ook op maat volgen. De maatwerktrainingen worden exclusief toegespitst op uw organisatie of werksituatie.

Lees verder

Desgewenst kunnen wij deze training ook in-company aanbieden voor een groep van maximaal 12 deelnemers. Voor meer informatie en/of een offerte kunt u mailen naar info@bgl.nl

Lesoverzicht

Toelichting

 • Een overzicht van de verschillende startdata en leslocaties staat aan de linkerkant van de pagina weergegeven.
 • Voor de uitgebreidere planning kunt u de gewenste startdatum aanklikken, te vinden onder het kopje planning.

Train de trainer - Met hart en ziel

Bekijk de lessen, tijden & locaties

Train de Trainer - Contact = Contract

Bekijk de lessen, tijden & locaties

Train de Trainer - De magie van de groep

Bekijk de lessen, tijden & locaties

Train de trainer - Kunstig Verpakt

Bekijk de lessen, tijden & locaties

Alle data wijzigingen voorbehouden. Start onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen.

Schrijf je online in

Heeft u een vraag? Bekijk onze Veelgestelde Vragen pagina. Mochten er nog vragen onbeantwoord blijven, kunt u contact met ons opnemen via info@bgl.nl of via 023-555 67 55.