U gebruikt een verouderde browser zonder flexbox support. Hierdoor zal de website niet goed weergegeven worden. Update alstublieft uw browser of ga over op een moderne browser, zoals Chrome, Edge (Windows), Safari (Mac) of Firefox. [Internet Explorer moet minimaal versie 11 zijn]

  • naam Michelle Steenbeek
  • email contact@michellesteenbeek.nl
  • website -
  • social media

Michelle Steenbeek

Sinds 2009 werk ik met veel plezier als trainer/docent voor BGL & partners. Ik ben verbonden aan de Brede coachopleiding, de specialisatie Gezinso- en Opvoedcoach en de opleidingen tot Kinder-en Jeugdtherapeut.

Mijn achtergrond is maatschappelijk werker. Ik heb ruim 20 jaar gewerkt in de jeugdhulpverlening, GGZ en gehandicapten zorg. Ik ben systemisch en contextueel opgeleid en gespecialiseerd in het werken met gezinnen. Ik ben gediplomeerd trainer.

Mijn persoonlijke missie is een bijdrage leveren aan het welbevinden van kinderen, in een brede context. Dit doe ik door middel van coaching en training aan kinderen, jongeren en ouders. En door het geven van trainingen en workshops aan (toekomstige) professionals in de zorg en onderwijs.

Als trainer en docent bij BGL richt ik me op het stimuleren van persoonlijke zelfreflectie van studenten, het ontwikkelen van een eigen visie en attitude. Ik ben een mens van de praktijk, centraal staat verbinden van theorie en praktijk, het ontdekken en ontwikkelen van vaardigheden en eigen creativiteit.