U gebruikt een verouderde browser zonder flexbox support. Hierdoor zal de website niet goed weergegeven worden. Update alstublieft uw browser of ga over op een moderne browser, zoals Chrome, Edge (Windows), Safari (Mac) of Firefox. [Internet Explorer moet minimaal versie 11 zijn]

Klantwaarden

Duurzaam veranderen: leren door te reflecteren en leren door te doen

In onze opleidingen, trainingen en masterclasses hanteren we een integrale benadering van vraagstukken. Hierbij combineren we het verruimen van kennis met het ervaringsgericht trainen van praktische vaardigheid en het werken aan persoonlijke ontwikkeling. Geen tips en trucs, maar duurzame verandering.

Positieve veranderingsbenadering gecombineerd met een systeemgerichte aanpak

Op samenhangende wijze worden denkbeelden en methodieken afkomstig uit verschillende disciplines bij elkaar gebracht. Belangrijke pijlers zijn:

Oplossingsgerichte werken
Wij benaderen veranderingen op een positieve manier, die aansluit bij wat mensen reeds kunnen. De focus ligt op het boeken van succes en niet op oeverloze probleemverkenning. Het mooie van de oplossingsgerichte werkwijze is dat slechts een kleine stap in de goede richting voldoende is om een proces van grote verandering in gang te zetten. Ieder mens is daartoe in staat. Standaardoplossingen voor allerlei vraagstukken bestaan niet, want ieder van ons is tenslotte uniek.

Systeemdenken
In onze visie kunnen vraagstukken niet los gezien worden van het systeem (de organisatie, de afdeling, het team etc. ) waar we deel van uitmaken. Daarom richten we ons in onze trajecten niet alleen op het individu en wat hem of haar beweegt, maar besteden we ook aandacht aan de invloed van het systeem en de interactie tussen de leden ervan. Interventies richten zich vooral op het verbeteren van de onderlinge interactiepatronen, gedragsverandering en communicatietraining.

Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP)
NLP is een verzameling krachtige technieken waarmee we niet alleen de kwaliteit van onze communicatie kunnen verbeteren, maar ook ons gedragsrepertoire kunnen verruimen. Een belangrijke aanname in het model is dat er altijd een andere keuze is en er meer wegen zijn die naar Rome leiden. Door ongebaande paden te bewandelen krijgen we nieuwe inzichten. En net als in het oplossingsgerichte werken gaat de NLP-benadering er vanuit dat mensen beschikken over krachtige hulpbronnen waardoor ze in staat zijn om zich in de gewenste richting te ontwikkelen.

Dynamisch innovatieve aanpak

BGL verzorgt al ruim 30 jaar allerhande activiteiten op het gebied van organisatie-, team- en persoonlijke ontwikkeling voor bedrijven in allerlei sectoren. Daarbij betreden wij graag ongebaande paden en is het een uitdaging om zaken net even anders te benaderen. Hoewel verrassend vernieuwend, is onze aanpak ook herkenbaar vertrouwd. Onze visie, kernwaarden en leidende principes vormen de basis van ons handelen en zorgen ervoor dat vernieuwingen, leiden tot duurzame veranderingen.

Gewaarborgde kwaliteit

BGL heeft een Cedeo-erkenning voor zowel de maatwerkactiviteiten als de opleidingen met een open inschrijving. Tevens heeft BGL een NRTO-keurmerk. Beide keurmerken zijn een erkenning voor de kwaliteit van onze producten en professionaliteit van onze dienstverlening.

BGL is ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Inschrijving in het CRKBO-register is een vereiste voor alle aanbieders van (korte) beroepsopleidingen die in aanmerking willen komen voor een BTW-vrijstelling beroepsonderwijs.

Ook ons opleidingsaanbod kent verschillende kwaliteitskeurmerken en erkenningen door beroepsorganisaties die relevant zijn voor de betreffende doelgroep.

Onze trainers en coaches zijn ervaren professionals met verschillende expertises in diverse sectoren. Zij zijn didactisch geschoold en zorgen voor diepgang en kwaliteit in hun trajecten

Een werkwijze gericht op samenwerking in wisselwerking

Succes realiseer je met elkaar. In gedeelde verantwoordelijkheid en met respect voor de eigenheid van ieder individu wordt gewerkt aan resultaten. Daarbij worden ieders inbreng en kwaliteiten benut.