U gebruikt een verouderde browser zonder flexbox support. Hierdoor zal de website niet goed weergegeven worden. Update alstublieft uw browser of ga over op een moderne browser, zoals Chrome, Edge (Windows), Safari (Mac) of Firefox. [Internet Explorer moet minimaal versie 11 zijn]

Doorstromen na de Brede Coachopleiding

Verbreding van uw competenties en werkveld als coach

Het volgen van een brede coachopleiding met meerdere specialisatierichtingen biedt u een aantrekkelijk voordeel. U kunt uw competenties en werkveld als coach verruimen door in een verkort traject en tegen beperkte kosten nog een van de andere specialisaties te volgen. U volgt 4 lesdagen van de door u gekozen extra specialisatierichting en voert onder supervisie 2 praktijktrajecten uit met de betreffende doelgroep. U ontvangt na voltooiing van uw specialisatie het SNRO erkend Post-HBO diploma van uw uitstroomrichting.

Specialisatie Kindercoach

Specialisatie Kindercoach

Tijdens de specialisatie ervaart u welke impact spel, muziek en beweging heeft op u en leert u hoe u met behulp van deze elementen kunt aansluiten bij de belevingswereld van het kind. Hierdoor ontstaat er ruimte voor het kind om u op speelse wijze te vertellen wat hem of haar bezighoudt. Tevens is er aandacht voor de wijze waarop u opvoedondersteuning kunt bieden aan ouders. Met o.a. aandacht voor erkennen en begrenzen, effecten van de ondersteuning op de ontwikkeling van het kind.

Onderwerpen:
• Spel en spelvormen verdiept
• Muziek, stem en emotie
• Opvoedthema's en oudergesprekken
• Integratie met behulp van beeldmateriaal

Opleiding tot kindercoach

Specialisatie Jongerencoach

Jongeren zijn meer dan anderen gevoelig voor de invloed, mening en gewoonten van de groep. Dat kan een zowel een positieve invloed, als ook een nadelig effect hebben op de ontwikkeling van de jongere. In deze specialisatie krijgt u inzicht in de groepsdynamiek en de impact van invloeden van buitenaf. U ontwikkelt vaardigheden om zonder voorbehoud en oordelen aan te sluiten op de belevingswereld van jongeren en hen leert hen te ondersteunen in hun groei naar volwassenheid.

Onderwerpen:
• Peergrouping en groepsdynamiek
• Seksualiteit en media
• Grensgedrag en experimenteren
• Gesprekskringen

Opleiding tot jongerencoach

Specialisatie Gezins- en Opvoedcoach

In deze specialisatie richten we ons op het zichtbaar maken van geslaagde interactie tussen ouders en kinderen. Met behulp van videobeelden leert u kijken naar wat er goed gaat in de basiscommunicatie in gezinnen. Ook gaat u als coach concreet aan de slag met het versterken van opvoedvaardigheden bij ouders. Verder is er aandacht voor speciale gezinnen: eenoudergezinnen, samengestelde gezinnen, gezinnen waar één van de gezinsleden een ziekte, beperking of stoornis heeft.

Onderwerpen:
• Basiscommunicatie in gezinnen
• Versterken opvoedvaardigheden
• Erkennen en begrenzen
• Omgaan met speciale gezinnen

Opleiding tot Gezins- en opvoedcoach

Specialisatie Volwassenencoach

Ons hele leven lang zijn we bezig te kiezen tussen verschillende doelen, wensen, angsten en verlangens. De instantie die in ons die kiest, noemen we het ‘Ik’, de verschillende tendensen in onszelf de ‘Delen’. De bron waaruit het ‘Ik’ voortkomt is het ‘Zelf’. Met elkaar vormen zij onze ‘Interne familie’. Als de grenzen tussen de familieleden vervagen of verstarren, ontstaan problemen. Tijdens de specialisatie leert u hoe u de balans in de ‘Interne familie’ van u en uw cliënt kunt optimaliseren.

Onderwerpen:
• Werken met delen, herkaderen
• Coachen aan tafel (dillemacoaching)
• Focussen
• Conflictmodel, innerlijke criticus

Opleiding tot volwassenencoach

Lees verder
 • Data Specialisatie Kindercoach:

  8453 Doorn: 29 september, 16 oktober, 9 november, 15 december 2018
  8455 Hoofddorp: 1 oktober, 2, 30 november, 15 december 2018
  8456 Eindhoven: 21 september, 12 oktober, 9 november, 14 december 2018

 • Data Specialisatie Jongerencoach:

  8452 Doorn: 2, 19 oktober, 16 november, 7 december 2018

 • Data Specialisatie Gezins- en Opvoedcoach:

  8451 Doorn: 1 oktober, 3, 30 november, 15 december 2018

 • Data Specialisatie Volwassenencoach:

  8454 Doorn: 28 september, 13 oktober, 10 november, 14 december 2018

 • Kosten 2e specialisatie: € 1.500,00, inclusief dagarrangement en supervisie:

Daarnaast biedt BGL een wisselend aanbod aan kortdurende nascholingsactiviteiten aan in de vorm van masterclasses en trainingen waarmee u uw kennis en inzichten kunt verrijken.

Therapeutische verdieping

Na afronding van onze Brede Coachopleiding en met een positief advies van het begeleidingsteam is het mogelijk om u verder te verdiepen binnen een van onze 2-jarige therapeutische opleidingen. Kindercoaches, Jongerencoaches en Gezins- en opvoedcoaches kunnen direct instormen in de opleiding Kinder-, Jongeren- en Gezinstherapie. Volwassenencoaches kunnen direct instromen in de opleiding Integratieve Psychotherapie.

Na succesvolle afronding kun je je onder voorwaarden (vooropleiding, PsBK) aansluiten als therapeut-lid bij diverse beroepsverenigingen en behoren vergoedingen van zorgverzekeraars tot de mogelijkheid.

Kinder-, Jongeren- en Gezinstherapie

Opleiding Kinder-, Jongeren- en Gezinstherapie

Gedurende de opleiding Kinder-, Jongeren- en Gezinstherapie ontwikkelt u competenties om de gezonde ontwikkeling van kinderen, jongeren en hun ouders te stimuleren en hen te ondersteunen bij het oplossen van problemen van emotionele, sociale, gedragsmatige en relationele aard.

Integratieve Psychotherapie

Opleiding Integratieve Psychotherapie

Gedurende de opleiding Integratieve Psychotherapie ontwikkelt u competenties waarmee u een gezonde ontwikkeling van cliënten kunt stimuleren en krijgt u handvatten aangereikt om problemen van sociale, emotionele, psychosomatische en relationele aard adequaat aan te pakken. In het therapeutisch proces richten we ons zowel op de afzonderlijke volwassene, als op volwassenen in hun onderlinge partnerrelatie.

Kinder-, Jongeren- en Gezinstherapie

Studiestroomschema KJG

Integratieve Psychotherapie

Studiestroomschema IP