U gebruikt een verouderde browser zonder flexbox support. Hierdoor zal de website niet goed weergegeven worden. Update alstublieft uw browser of ga over op een moderne browser, zoals Chrome, Edge (Windows), Safari (Mac) of Firefox. [Internet Explorer moet minimaal versie 11 zijn]

Opleiding Psychosociale-Medische Basiskennis

Schrijf je inDownload de brochure
 • duurca. 4 maanden
 • kosten€ 2.175.-
 • diplomaPost-HBO Diploma
 • erkenningCPION/Post-HBO
In het kort

Gezien de grote verscheidenheid aan zorgvragen, waar hulpverleners in de complementaire gezondheidszorg mee te maken krijgen, is het belangrijk dat ook hun kennis hierop aangepast is. De afgelopen tien jaar zijn reguliere instanties, zoals onder meer de Consumentenbond, de Rijksoverheid (in het kader van de BTW-vrijstelling) en zorgverzekeraars (in het kader van ziektekostenvergoedingen) voorwaarden gaan stellen aan opleidings- en beroepskwalificaties om te kunnen waarborgen dat de geleverde zorg van voldoende kwaliteitsniveau is. Ten aanzien van de opleidingskwalificaties wordt onder meer gesteld dat alle beroepsbeoefenaren in de complementaire (aanvullende) zorg dienen te beschikken over een scholing in medische en/of psychosociale basiskennis.

In 2013 zijn door PLATO (Platform Onderwijs, Opleiding en Organisatie) de eisen voor algemene basiskennis op medisch en psychosociaal gebied geformuleerd en door de zorgverzekeraars vastgesteld. CPION (Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland) en SNRO (Stichting Nederlands Register voor Opleidingen) zijn aangewezen om de accreditaties uit te voeren.

Om voor vergoedingen van zorgverzekeraars in aanmerking te komen, moeten psychosociale hulpverleners die werkzaam zijn in de complementaire gezondheidszorg minimaal voldoen aan de door PLATO opgestelde eindtermen algemene basiskennis op medisch en psychosociaal gebied en uitgebreidere psychosociale basiskennis.

De opleiding Psychosociale-Medische Basiskennis sluit in combinatie met een driejarige therapeutsiche specialisatieopleiding van BGL aan op de kwalitatieve eisen die door de zorgverzekeraars en beroepsverenigingen worden gesteld.Kenmerkend voor de opleiding
 • U heeft aantoonbare kennis van de anatomie, fysiologie en pathologie van het menselijk lichaam.
 • U kunt deze kennis gebruiken om vraagstukken in de praktijk van hulpverlenen te analyseren; u herkent afwijkingen van het normale patroon en weet hoe te handelen:
 • U kunt urgentie inschatten;
 • U kunt verbanden leggen tussen het lichaam, de psyche en de sociale context;
 • U heeft kennis van algemene farmacologie;
 • U heeft kennis van fysieke en psychische symptomen met een alarmerend en spoedeisend karakter;
 • U toont inzicht in het besef van mogelijkheden en beperkingen van eigen kennis en vaardigheden en weet wanneer door- en terug te verwijzen.
 • U bent in staat de aangeboden stof te verbinden met reeds aanwezige kennis, inzichten en vaardigheden.
 • U bent in staat met cliënten, verwijzers en collega’s uit de complementaire en reguliere zorg een goede werkrelatie aan te gaan.
 • U bent in staat de gevolgen van eigen handelen ten opzichte van cliënten en andere betrokkenen professioneel en kritisch-reflectief te beschouwen.
 • U heeft oog voor ethische aspecten van de toepassing van de medische basiskennis in de beroepspraktijk.
 • U bent in staat te leren van literatuur, mondelinge overdracht van kennis en kunde en van feedback op eigen beroepsmatig handelen.
 • U onderkent dat het beroepsveld voortdurend in beweging is en dat voortdurende kennisontwikkeling noodzakelijk is (een leven lang leren).
Inhoud
Introductie en inleiding

- kennismaking
- introductie
- algemene inleiding, oriëntatie
- terminologie
- (ophalen) kennis anatomie
- fysiologie
- pathologie
- vitale functies
- cellen en weefsels
- chromosome, genetica

Circulatie; hart en bloedsomloop

- anatomie en fysiologie
- bloeddruk
- pijn op de borst, hartklachten
- benauwdheid
- psychosomatiek
- medicatie en bijwerkingen
- preventie: o.a. overgewicht, levenswijzen

Ademhaling, Infecties en koorts

- anatomie en fysiologie
- gaswisseling
- diffusie
- pijn op de borst
- benauwdheid
- psychosomatiek
- medicatie
- preventie
- ziekteverwekkers
- infecties en koorts

Zenuwstelsel I

- anatomie en fysiologie
- neuronen
- prikkeloverdracht/synapsen/neurotransmitters
- stress
- zuurstofgebrek in de hersenen
- hoofdpijn
- conversie
- slaapstoornissen

Zenuwstelsel II: psychische aandoeningen en behandelmethoden

- terminologie
- DSM IV en V
- psychiatrische behandeling

Psychofarmaca, hormonen

- medicatie bij psychiatrische aandoeningen: antidepressiva, antipsychotica, benzodiazepinen, stemmingsstabilisatoren
- hormonen en klieren
- hypothalamus/hypofyse,
- ziektebeelden: hormonale afwijkingen, schildklieraandoeningen

Spijsvertering, auto-immuunziekten

- anatomie en fysiologie
- buikklachten algemeen

Bewegingsapparaat, auto-immuunziekten

- anatomie en fysiologie
- terminologie m.b.t. bewegingen en bewegingsapparaat

Algemene farmacologie, genitaalstelsel

- anatomie en fysiologie
- ultrafiltratie en terugresorptie
- samenstelling urine
- benigne en maligne tumoren
- metastasering
- anatomie en fysiologie
- verwerking van signalen naar en door hersens

Nieren , tumoren, zintuigen

- anatomie en fysiologie
- ultrafiltratie en terugresorptie
- samenstelling urine
- benigne en maligne tumoren
- metastasering
- anatomie en fysiologie
- verwerking van signalen naar en door hersens

Levensfasen/huid

- levensfasen
- anatomie en fysiologie

Download de opleidingsbrochure voor uitgebreidere informatie.

Bekijk literatuurlijst

Doelgroep & Toelating

Bekijk of deze opleiding geschikt voor u is.

Lees verder
Doelgroep

De opleiding Psychosociale-Medische Basiskennis is bestemd voor counselors, therapeuten, maatschappelijk werkers die hun kennis met betrekking tot het menselijk lichaam (anatomie, fysiologie, pathologie, psychopathologie en farmacologie) willen verdiepen en verbinden met hun handelen in de beroepspraktijk.

Om de praktijk- en ervaringsgerichte insteek tot zijn recht te laten komen, richten we ons primair op hulpverleners uit het psychosociale werkveld die hun meerjarige specialisatieopleiding (bijna) hebben voltooid. We nodigen u uit om de aangeboden lesstof te verbinden met reeds eerder opgedane kennis, inzichten en vaardigheden en toe te passen in uw praktijk als hulpverlener. Deze toegepaste aanpak zorgt voor diepgang en integratie.

Toelating

Als deelnemer beschikt u over een HBO diploma of academisch denk- en/of werkniveau.

Download de "Studeren bij BGL" brochure

Diploma & Erkenningen

U ontvangt na voltooiing van uw opleiding een erkend diploma.

Lees verder
Diploma

CPION diploma Psychosociale Basiskennis alleen in combinatie met een van onze 3-jarige therapeutische beroepsopleidingen. (BGL certificaat Psychosociale Medische Basiskennis op aanvraag.)

Erkenning

CPION/SPHBO 

CPION (Centrum Post-Initieel Onderwijs) vormt het aanspreekpunt voor aanbieders die hun post-initiële opleidingen willen laten registreren als officiële Registeropleiding. De SPHBO is een landelijke dienstverlenende organisatie op het gebied van Post-HBO-opleidingen. Na succesvolle afronding van een van onze 3-jarige therapeutische opleidingen en de opleiding Psychosociale-Medische Basiskennis komt u in aanmerking voor het Post-HBO diploma Psychosociale Basiskennis en wordt u opgenomen in het Post-HBO register.

Cedeo
Cedeo is een onafhankelijke keuringsinstantie die de kwaliteit van human resources dienstverleners meet en waarborgt. BGL heeft een Cedeo-erkenning, zowel voor de opleidingen met een open inschrijving als voor de maatwerkactiviteiten. Dit keurmerk wordt toegekend op basis van een terugkerend klanttevredenheidsonderzoek.

Lees in de opleidingsbrochure welke doorstroommogelijkheden deze opleiding biedt.

Tijden & Locaties
 • Opleidingsduur:

  ca. 4 maanden (12 dagen, inclusief examen)

 • Lestijd:

  11.00 - 18.00 uur

 • Leslocatie:
 • Instroomeis:

  Counselor/Therapeut (in opleiding)

Kosten
 • Kosten:

  € 2.175,-

 • Inclusief:

  Dagarrangement en digitale reader.

 • Bijkomende kosten:

  Verplichte literatuur ca. € 150,- (door student zelf te verzorgen)

BGL is vrijgesteld van BTW

Lesoverzicht

Klik op een startdatum om alle lesdagen te zien.

Doornstartdatum: woensdag 26 februari 2020 - (8566)

Lestijd: 11.00-18.00 uur

2020
Februari: 26
Maart: 11
April: 1, 8, 22
Mei: 13, 20, 27
Juni: 10, 24
Juli: 8 (examen)


Alle data wijzigingen voorbehouden. Start onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen.

Schrijf je online in

Heeft u een vraag? Bekijk onze Veelgestelde Vragen pagina. Mochten er nog vragen onbeantwoord blijven, kunt u contact met ons opnemen via info@bgl.nl of via 023-555 67 55.