U gebruikt een verouderde browser zonder flexbox support. Hierdoor zal de website niet goed weergegeven worden. Update alstublieft uw browser of ga over op een moderne browser, zoals Chrome, Edge (Windows), Safari (Mac) of Firefox. [Internet Explorer moet minimaal versie 11 zijn]

Opleiding Medische-Psychosociale Basiskennis

Schrijf je inDownload de brochure Open Dagen
 • duur12 dagen, ca. 4 maanden
 • kosten€ 6.000.-
 • diplomaPsBk/MPsBK
 • erkenningCPION/SNRO
In het kort

Erkende opleiding Medische-Psychosociale Basiskennis

Gezien de grote verscheidenheid aan zorgvragen, waar hulpverleners in de complementaire gezondheidszorg mee te maken krijgen, is het belangrijk dat ook hun kennis hierop aangepast is. De afgelopen tien jaar zijn reguliere instanties, zoals onder meer de Consumentenbond, de Rijksoverheid (in het kader van de BTW-vrijstelling) en zorgverzekeraars (in het kader van ziektekostenvergoedingen) voorwaarden gaan stellen aan opleidings- en beroepskwalificaties om te kunnen waarborgen dat de geleverde zorg van voldoende kwaliteitsniveau is. Ten aanzien van de opleidingskwalificaties wordt onder meer gesteld dat alle beroepsbeoefenaren in de complementaire (aanvullende) zorg dienen te beschikken over een scholing in medische en/of psychosociale basiskennis.

Om voor vergoedingen van zorgverzekeraars in aanmerking te komen, moeten psychosociale hulpverleners die werkzaam zijn in de complementaire gezondheidszorg minimaal voldoen aan de door PLATO (Platform Onderwijs, Opleiding en Organisatie) opgestelde eindtermen algemene basiskennis op medisch en psychosociaal gebied en uitgebreidere psychosociale basiskennis.

De opleiding Medische-Psychosociale Basiskennis van BGL is erkend door de gerenommeerde accreditatie-instituten CPION (PsBK) en SNRO (MPsBK).

Kenmerkend voor onze opleiding
 • Holistisch mensbeeld. De mens vormt een uniek geheel van onderlinge afhankelijke relaties tussen, lichaam, geest, emoties, spiritualiteit en sociale omstandigheden. ‘Gezond zijn’ betekent dat er balans bestaat tussen deze verschillende dimensies.
 • Integraal denken en handelen. Denkbeelden en methoden vanuit verschillende disciplines zijn op verantwoorde wijze samengebracht is een eclectisch werkmodel, waardoor het mogelijk is een hulpvraag vanuit verschillende behandelperspectieven te benaderen.
 • Ervaringsgerichte, praktische insteek. De opleiding heeft een stevige theoretische basis van waaruit een vertaalslag wordt gemaakt naar de praktijk van het handelen als counselor of therapeut. Hierbij staat reflectie op de eigen beroepshouding centraal.
 • Cliëntgerichte aanpak. Niet de behandelwijze, maar de vraag van de cliënt staat centraal.
 • Samenwerking in wisselwerking. In gedeelde verantwoordelijkheid wordt gewerkt aan resultaat, waarbij ieders inbreng en kwaliteiten optimaal worden benut.
Dit leert u
 • U verdiept uw kennis van anatomie, fysiologie, (psycho)pathologie, ontwikkelingspsychologie, gespreksvoering en therapeutische basisvaardigheden.
 • U leert deze kennis te gebruiken om vraagstukken in hulpverleningspraktijk te analyseren, afwijkingen van het normale patroon te herkennen en uw handelen hierop af te stemmen. Aandachtspunten:
  • urgentie kunnen inschatten;
  • verbanden kunnen leggen tussen het lichaam, de psyche en de sociale context;
  • kennis vergroten van algemene farmacologie, psychofarmaca en behandelmethoden;
  • herkennen van fysieke en psychische symptomen met een alarmerend en spoedeisend karakter;
  • weten wanneer wanneer door- en terugverwijzen noodzakelijk is.
 • U leert een goede werkrelatie aan te gaan cliënten, met verwijzers en collega’s uit de complementaire en reguliere zorg.
 • U wordt met behulp van (eigen) casuïstiek gestimuleerd de aangeboden stof te verbinden met reeds aanwezige kennis, inzichten en vaardigheden.
 • U kunt de gevolgen van uw eigen handelen ten opzichte van cliënten en andere betrokkenen professioneel en kritisch-reflectief beschouwen en heeft daarbij oog voor ethische aspecten.

BGL-lidmaatschap

Volg deze opleiding als lid van BGL en bespaar op de kosten. Want met het BGL-lidmaatschap heb je onbeperkt toegang tot alle opleidingen en trainingen voor een vaste prijs per jaar. Wil je deze opleiding volgen? Meld je eerst aan als BGL-lid en daarna voor deze opleiding om direct gebruik te maken van het voordeel.

Lees hier meer over het BGL-lidmaatschap of mail naar info@bgl.nl voor meer informatie.

Inhoud
Inleiding, cellen en weefsels, aangeboren aandoeningen

Onderwerpen:
• Algemene inleiding, oriëntatie
• Wetgeving en ethiek
• Terminologie
• Vitale functies
• Anatomie, fysiologie, pathologie
• Cellen en weefsels
• Chromosomen, genetica
• Rode vlaggen

Circulatie; hart en bloedsomloop

Onderwerpen:
• Anatomie en fysiologie
• Bloeddruk
• Pijn op de borst, hartklachten
• Benauwdheid
• Psychosomatiek
• Medicatie en bijwerkingen
• Preventie: o.a. overgewicht, levenswijzen
• Rode vlaggen

Ademhaling, Infecties en koorts

Onderwerpen:
• Gaswisseling
• Diffusie
• Pijn op de borst
• Benauwdheid
• Psychosomatiek
• Medicatie
• Preventie
• Ziekteverwekkers
• Infecties en koorts
• Ziektebeelden: COPD en astma, Psychocroup, Hyperventilatie, Cystic Fibrosis
• Geïntegreerde geneeskunde
• Rode vlaggen

Zenuwstelsel I

Onderwerpen:
• Anatomie en fysiologie
• Neuronen
• Prikkeloverdracht/synapsen/ neurotransmitters
• Stress
• Zuurstofgebrek in de hersenen
• Hoofdpijn
• Conversie
• Slaapstoornissen
.• Ziektebeelden: epilepsie, burn-out, dementie, MS, Parkinson
• Geïntegreerde geneeskunde

Zenuwstelsel II: psychische aandoeningen en behandelmethoden

Onderwerpen:
• Afwijkend gedrag en stoornissen
• Classificatie: DSM-IV en DSM-V
• Reguliere en complementaire behandelingswijzen
• Inzet van vragenlijsten in de counselings-/therapiepraktijk

Psychofarmaca, hormonen

Onderwerpen:
• Medicatie bij psychiatrische aandoeningen: hypnotica, antidepressiva, antipsychotica, anxiolytica, psychostimulantia
• Hormonen en klieren
• Hypothalamus/hypofyse
• Ziektebeelden: hormonale afwijkingen, schildklieraandoeningen
• Geïntegreerde geneeskunde
• Rode vlaggen

Spijsvertering, Diabetes Mellitus

Onderwerpen:
• Anatomie en werking van het maagdarmkanaal
• Pathologie maagdarmkanaal/buikklachten en medicatie
• Diabetes Mellitus type 1 en 2
• Rode vlaggen

Bewegingsapparaat, auto-immuunziekten

Onderwerpen:
• Anatomie en fysiologie
• Terminologie m.b.t. bewegingen en bewegingsapparaat
• Osteoperose
• Reumatische aandoeningen
• Medicatie bij gewrichtsaandoeningen
• Auto-immuunziekten: MS, Crohn, Psoriasis etc.
• Rode vlaggen

Algemene farmacologie, genitaalstelsel

Onderwerpen:
• Farmacokinetiek
• Begrippen
• Interacties
• Bijwerkingen
• Groepen medicijnen
• Anatomie en fysiologie genitaalstelsel
• Geslachtskenmerken
• Graviditeit
• Ziektebeelden: infertiliteit, erectiestoornissen
• Geïntegreerde geneeskunde
• Rode vlaggen

Nieren, tumoren, zintuigen

Onderwerpen:
• Anatomie en fysiologie nieren
• Ultrafiltratie en terugresorptie
• Samenstelling urine
• Benigne en maligne tumoren
• Metastasering
• Anatomie en fysiologie zintuigen
• Verwerking van signalen naar en door hersens
• Rode vlaggen

Levensfasen, huid

Onderwerpen:
• Het ouder wordende lichaam
• Contacten met behandelaars
• Huid en huidaandoeningen
• Aangeboren aandoeningen
• Kinderen met kwaaltjes/ziekten
• Rode vlaggen

Ontwikkelingspsychologie en psychopathologie

Onderwerpen:
• Psychologische stromingen
• Persoonlijkheidsontwikkeling
• Levensfasen en ontwikkelingstaken
• Adaptieve systemen
• Hechting en basisveiligheid
• Handelingsgerichte diagnostiek

Ingebed in de opleiding Coach/Counselor

Cognitieve gedragstherapie

Onderwerpen:
• Leren en leervormen
• Uitgangspunten en werkwijze cognitieve gedragstherapie: RET, ACT

Ingebed in de opleiding Coach/Counselor

Opdrachten en toetsing

Aan de hand van diverse opdrachten en toetsen laat u zien te beschikken over de gevraagde psychosociale en medische basiskennis.

Download de opleidingsbrochure voor uitgebreidere informatie.

Bekijk literatuurlijst

Doelgroep & Toelating

Bekijk of deze opleiding geschikt voor u is.

Lees verder
Doelgroep

De opleiding Psychosociale-Medische Basiskennis is bestemd voor counselors, therapeuten, en andere hulpverleners die hun kennis over het menselijk lichaam en de psyche willen verdiepen en verbinden met hun handelen in de beroepspraktijk.

Om de praktijk- en ervaringsgerichte insteek tot zijn recht te laten komen, richten we ons primair op hulpverleners uit het psychosociale werkveld die hun specialisatieopleiding (bijna) hebben voltooid. We nodigen u uit om de aangeboden lesstof te verbinden met reeds eerder opgedane kennis, inzichten en vaardigheden en toe te passen in uw praktijk als hulpverlener. Deze toegepaste aanpak zorgt voor diepgang en integratie.

Toelating

Als deelnemer beschikt u over een HBO/Academisch denk- en/of werkniveau.

Download de "Studeren bij BGL" brochure

Diploma & Erkenningen

U ontvangt na voltooiing van uw opleiding een erkend diploma.

Lees verder
Diploma

U ontvangt het diploma PsBK dat verstrekt wordt door CPION of het diploma MPsBk dat het keurmerk van de SNRO heeft.

Erkenning

CPION/SHO 
CPION (Centrum Post-Initieel Onderwijs) vormt het aanspreekpunt voor aanbieders die hun post-initiële opleidingen willen laten registreren als officiële Registeropleiding. Na succesvolle afronding van de opleiding Medische-Psychosociale-Basiskennis komt u in aanmerking voor het door de SHO (Stichting Hoger Onderwijs) verstrekte Registerdiploma Psychosociale Basiskennis.

SNRO
De SNRO is een onafhankelijk instituut voor kwaliteitswaarborg van beroepsopleidingen en opleidingsinstituten op het terrein van de integrale en complementaire gezondheidszorg. BGL heeft een SNRO Systeemaccreditatie. De opleiding Medische-Psychosociale-Basiskennis is opgenomen in het SNRO Register MPsBK Plato. U ontvangt na succesvolle afronding van de opleiding een diploma met het SNRO keurmerk.
Verder zijn diverse modules uit de therapieopleidingen opleidingen van BGL door de SNRO gewaarmerkt als bijscholing PsBK en MPsBk.

NRTO
BGL heeft een NRTO-keurmerk. Dit keurmerk is een erkenning voor de kwaliteit van onze producten en professionaliteit van onze dienstverlening.

CRKBO
BGL staat ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. Inschrijving in het CRKBO-register is een vereiste voor alle aanbieders van (korte) beroepsopleidingen die in aanmerking willen komen voor een BTW-vrijstelling beroepsonderwijs.

Lees in de opleidingsbrochure welke doorstroommogelijkheden deze opleiding biedt.

Heb je een vraag? Vul hier het contactformulier in

Lesoverzicht

Toelichting

 • Een overzicht van de verschillende startdata en leslocaties staat aan de linkerkant van de pagina weergegeven.
 • Voor de uitgebreidere planning kunt u de gewenste startdatum aanklikken, te vinden onder het kopje planning.
Bekijk de lessen, tijden & locaties

Alle data wijzigingen voorbehouden. Start onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen.

Schrijf je online in

Heeft u een vraag? Bekijk onze Veelgestelde Vragen pagina. Mochten er nog vragen onbeantwoord blijven, kunt u contact met ons opnemen via info@bgl.nl of via 023-555 67 55.