U gebruikt een verouderde browser zonder flexbox support. Hierdoor zal de website niet goed weergegeven worden. Update alstublieft uw browser of ga over op een moderne browser, zoals Chrome, Edge (Windows), Safari (Mac) of Firefox. [Internet Explorer moet minimaal versie 11 zijn]

Opleiding tot Trainer

Schrijf je inDownload de brochure STAP-budget Open Dagen
 • duur16 dagen
 • kosten€ 5.600,-
 • diplomaPost-HBO Diploma Trainer
 • erkenningNOBTRA, NVO2, CPION/Post-HBO
In het kort

De trainer als professional

De samenleving is voortdurend in beweging. Om effectief te kunnen inspelen op steeds sneller wijzigende marktomstandigheden moeten organisaties vandaag de dag innovatief, flexibel en slagvaardig zijn. Veel organisaties zijn dan ook noodgedwongen overgegaan tot grondige herstructurering en omgevormd tot plattere organisaties met een andere cultuur en nieuwe eisen.

Aangezien training één van de meest effectieve instrumenten is om veranderingen gericht te kunnen doorvoeren, investeren organisaties meer dan ooit in allerlei opleidings- en trainingsprogramma’s. Uiteraard wordt dan ook wel een gunstige uitwerking op het bedrijfsresultaat verwacht. Daardoor zijn opleidingen en trainingen commerciële producten geworden waar hoge kwaliteitseisen aan worden gesteld.

De toenemende belangstelling voor opleidingen, trainingen, cursussen, workshops en seminars is ook het gevolg van een verschuiving in maatschappelijke waarden. Steeds meer mensen hechten belang aan zelfontplooiing en zelfverwezenlijking en zoeken naar wegen – onder andere via opleiding – om dit te realiseren.

Deze ontwikkelingen hebben geleid tot een groeiende vraag naar professionele trainers en opleiders. Mensen met verstand van zaken, die in staat zijn hun programma’s af te stemmen op de wensen, behoeften en vermogens van de betrokkenen. Professionals die kunnen inspireren en reflecteren. Trainers en opleiders die zich niet alleen richten op het uitbreiden van gedrag en vaardigheden, maar ook aandacht hebben voor de persoon zelf, en diens achterliggende drijfveren en missie.

De modulair opgezette Post-HBO Registeropleiding tot Trainer biedt een stevig instrumentarium, waarmee u op creatieve, inspirerende en efficiënte wijze het vak van trainer kunt uitoefenen. De opleiding omvat 4 modules die los te volgen zijn. Elke module wordt afgesloten met een deelcertificaat. De totale opleiding omvat 16 lesdagen, aangevuld met persoonlijke begeleiding en een praktijkopdracht.

Erkenning
 • Post-HBO diploma Trainer door CPION
 • Geaccrediteerd door de brancheorganisatie NOBTRA
Klik hier als u zich voor een losse module wilt inschrijven

Welke leerstijl typeert jou?

Inhoud
Module Met hart en ziel: trainen vanuit persoonlijke kracht (4 dagen)

In deze module staat de persoon van de trainer centraal. Bij het beantwoorden van de vraag ‘Wie ben ik?’ doet u onderzoek naar uw kwaliteiten, sociale rollen, houdingen, speciale gewoonten en liefhebberijen. U gaat na hoe al deze verschillende aspecten in u verenigd zijn en hoe u ze binnen uw trainerschap op natuurlijke wijze kunt inzetten.

Een vergroot zelfinzicht helpt u bij het herkennen, begrijpen en veranderen van de eigen reactiepatronen. Een evenwichtig gebruik van de eigen kwaliteiten resulteert in een ontspannen, professionele werkhouding en voorkomt stress en frustratie. Belangrijk is dat u wie u bent weet te verbinden met datgene wat u drijft, uw missie. Werkelijke bezieling ontstaat als u werkt vanuit zingeving, met passie voor wat u doet en in verbondenheid met uw omgeving. Als geen ander weet u dan uw toehoorders te boeien en te binden.

Module Contact=contract: succesvolle acquisitie (4 dagen)

Hoewel de meeste trainers zich het liefst vol overgave storten op het opzetten en geven van trainingen kent het trainersvak nog een andere belangrijke dimensie: acquisitie en relatiebeheer. Zonder klanten heeft u tenslotte geen werk.

Succesvolle opdrachtverwerving en actief relatiemanagement zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Voor het opbouwen en onderhouden van een goede relatie met je klanten, is het essentieel dat er een goede match bestaat tussen de vraag van de klant en hetgeen u te bieden heeft. Afhankelijk van de omgeving waarin u werkzaam bent, kunnen uw klanten consumenten, patiënten, burgers, instellingen of bedrijven zijn. En naast externe klanten kunt u ook te maken hebben met ‘ interne klanten’ zoals collega’s of leidinggevenden.

Of u een opdracht weet binnen te halen, is een kwestie van vertrouwen en gunnen. Heeft u in goed overleg de trainingsvraag in kaart weten te brengen? Is de opdrachtgever ervan overtuigd dat u de professional bent die de gewenste invulling kan geven aan die vraag? Is de befaamde ‘klik’ tot stand gekomen? In deze module krijgt u handvatten aangereikt om klanten te vinden en aan u te binden.

Module Kunstig Verpakt: professioneel ontwerpen van trainingen (4 dagen)

In deze module staat het ontwerpen van trainingen en alles wat daarmee samenhangt centraal. U leert hoe u een inspirerend en goed gestructureerd programma kunt samenstellen, zodat de deelnemers de aangeboden lesstof optimaal kunnen integreren en toepassen in de praktijk. Hierbij wordt een groot beroep gedaan op uw analytische en creatieve vermogens.

'De kunst van het verpakken' begint met een goede voorbereiding. Wat wilt u aanbieden, voor wie en met welk doel? Daarmee is het halve werk gedaan. Daarna buigt u zich over de uitvoering. Welke onderwerpen wilt u aan de orde laten komen? Welke volgorde en werkvormen gaat u daarbij hanteren? Hier geldt het principe ‘overdaad schaadt’. Een uitgebalanceerd, verrassend programma zorgt voor energie en inspiratie.

Door evaluatiemomenten in te bouwen, kunt u ook tijdens de training nog bijsturen. Wezenlijke aanpassingen bewaart u voor een volgende keer. Er is altijd ruimte voor groei. Trainingen zijn tenslotte organisch en niet statisch. Tenslotte is het belangrijk om ruimte in te bouwen voor resultaat- en effectmeting op de langere termijn. Hier liggen vaak ook weer nieuwe trainingskansen.

Module De magie van de groep: groepsdynamiek ontrafeld (4 dagen)

Een groep is meer dan de optelsom van de individuen die er deel vanuit maken. Niet alles wat er in een groep gebeurt, is dan ook rechtstreeks toe te schrijven aan de karakters van de individuele groepsleden. Iedere groep heeft een eigen dynamiek, groepsmagie.

Tijdens deze module worden verschillende aspecten van het werken met groepen belicht. Er is aandacht voor het individu als onderdeel van de groep, de groepsontwikkeling, de interactie en samenwerking in groepen. Daarbij is het onderscheid tussen taakgericht en procesgericht handelen een terugkerend aandachtspunt. Iedere trainingssituatie levert tenslotte een spanningsveld op tussen de inhoud van de groepsactiviteit en de wijze waarop de groepsleden met elkaar omgaan bij de uitvoering ervan.

U wordt aan de hand van gerichte opdrachten uitgedaagd om in de rol van trainer de begeleiding van een groepsdynamisch proces op u te nemen. Gedurende de training krijgt u meer zicht op de onderliggende processen van een groep en weet hier effectief op in te spelen.

De modules zijn los te volgen. Kijk hiervoor op: https://bgl.nl/training/train-de-trainer/

Bekijk literatuurlijst

Doelgroep & Toelating

Bekijk of deze opleiding geschikt voor u is.

Lees verder
Doelgroep

De Post-HBO Registeropleiding tot Trainer is bestemd voor mensen die op professionele wijze trainingen en/of opleidingen (willen) geven. Om ervoor te zorgen dat het geleerde geïntegreerd kan worden binnen uw unieke persoonlijke ontwikkeling, is bereidheid tot zelfonderzoek onontbeerlijk.

Toelating

Als deelnemer beschikt u over een HBO diploma of academisch denk- en/of werkniveau. Sterke affiniteit met of ervaring op het gebied van trainen, opleiden en/of presenteren is noodzakelijk om de vertaalslag naar de praktijk te kunnen maken.

Download de "Studeren bij BGL" brochure

Diploma & Erkenningen

U ontvangt na voltooiing van uw opleiding een erkend diploma.

Lees verder
Diploma

Elke module wordt afgesloten met een deelcertificaat.

Diploma Trainer: Post-HBO register diploma van de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland.

Erkenningen

CPION/SPHBO
CPION (Centrum Post-Initieel Onderwijs) vormt het aanspreekpunt voor aanbieders die hun post-initiële opleidingen willen laten registreren als officiële Registeropleiding. De SPHBO is een landelijke dienstverlenende organisatie op het gebied van Post-HBO-opleidingen. Na succesvolle afronding van de opleiding tot Trainer komt u in aanmerking voor het Post-HBO diploma en wordt u opgenomen in het Post-HBO register.

NRTO
De NRTO is de overkoepelende branchevereniging voor particuliere trainings- en opleidingsbureaus in Nederland. De NRTO staat voor de kwaliteit van haar leden en wil zekerheid bieden aan de cursisten. Het NRTO-keurmerk is een erkenning voor de kwaliteit van onze producten en professionaliteit van onze dienstverlening.

NOBTRA
De opleiding is erkend door de Nederlandse Orde van Beroepstrainers (NOBTRA). De NOBTRA zet zich in voor de kwaliteitstoetsing en -ontwikkeling van beroepstrainers en trainersopleidingen. Zie voor meer informatie www.nobtra.nl

NVO2
U kunt zich ook aansluiten bij de beroepsvereniging NVO2 (Nederlandse Vereniging voor HRD-professionals in trainen en opleiden). Zie voor meer informatie www.nvo2.nl

Lees in de opleidingsbrochure welke doorstroommogelijkheden deze opleiding biedt.

Tijden & Locaties
 • Opleidingsduur:

  Losse modules: 4 dagen
  Totaaltraject: 16 dagen

 • Lestijd:

  10.00-17.00 uur

 • Leslocatie:
Kosten
 • Kosten:

  Totaaltraject all € 5.600,-, BTW-vrij.
  Losse modules: € 1.400,- per module, BTW-vrij
  U kunt gebruik maken van het STAP-budget

 • Inclusief:

  Totaaltraject:
  Inclusief supervisie, toetsing per module, praktijkexamen, diplomering en arrangement

  Losse module
  - inclusief toetsing per module, certificaat en arrangement

 • Bijkomende kosten:

  Verplichte literatuur totaaltraject: kosten circa € 154,- (door student zelf te verzorgen)

 • Betalingsregeling:

  Totaaltraject betalen in 5 termijnen is mogelijk, de extra kosten hiervoor bedragen € 100,-.

BGL is vrijgesteld van BTW

Lesopmerkingen

Het totaaltraject krijgt een nieuwe opzet. Op dit moment kunt u zich wel aanmelden voor losse modules. Zie: https://bgl.nl/training/train-de-trainer/

Lesoverzicht

Klik op een startdatum om alle lesdagen te zien.

Geen agenda items gevonden.

Alle data wijzigingen voorbehouden. Start onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen.

Schrijf je online in

Heeft u een vraag? Bekijk onze Veelgestelde Vragen pagina. Mochten er nog vragen onbeantwoord blijven, kunt u contact met ons opnemen via info@bgl.nl of via 023-555 67 55.