U gebruikt een verouderde browser zonder flexbox support. Hierdoor zal de website niet goed weergegeven worden. Update alstublieft uw browser of ga over op een moderne browser, zoals Chrome, Edge (Windows), Safari (Mac) of Firefox. [Internet Explorer moet minimaal versie 11 zijn]

Opleiding tot Teamcoach

Schrijf je inDownload de brochure
 • duur6-7 maanden
 • kosten€ 3.900,-
 • diplomaPost-HBO Diploma
 • erkenningNOBCO, StiR, CPION/SPHBO
In het kort

Teamsamenwerking: agilty is de nieuwe leus

Organisaties zetten in toenemende mate in op teamsamenwerking om de steeds complexere werkzaamheden tot een goed einde te brengen. Van teams wordt verwacht dat zij over een grote mate van zelforganisatie beschikken, duurzame kwaliteit en optimaal rendement kunnen leveren, in wisselende samenstellingen en multidisciplinair kunnen samenwerken en nauwe samenwerkingsrelaties met klanten en (keten)partners kunnen aangaan. Dit alles doet een groot beroep op de flexibiliteit, het leervermogen en de kust tot samenspel van alle betrokkenen. Wendbaarheid (agility) is de nieuwe leus.
Voor medewerkers wordt het steeds belangrijker om te weten waar hun toegevoegde waarde ligt in de samenwerking met anderen. Deskundigheid is niet meer genoeg, je kwaliteiten als teamspeler kunnen van doorslaggevend belang zijn.

Steeds vaker wordt de hulp van een teamcoach ingeroepen om teams te ondersteunen in het stroomlijnen van de samenwerking, in het stimuleren van hun ontwikkeling, bij het inspelen op veranderingen en bij realiseren van performanceverbetering.

In de modulair opgezette opleiding tot Teamcoach leert u hoe u een bewuste verbinding kunt maken tussen:

 • het ontwikkelen van uw competenties als teamcoach;
 • het verwerven van inzicht in actuele ontwikkelingen, vraagstukken en spanningsvelden in de organisatiecontext en de effecten ervan op teams en individuele teamleden;
 • het zelfstandig vormgeven van de eigen professionele ontwikkeling als teamcoach.

In deze verbinding ontwikkelt u de werkzame kwaliteiten en handelingsperspectieven om teams professioneel te ondersteunen in hun ontwikkeling naar zelfsturing en resultaatgerichtheid. 

Het is ook mogelijk om losse modules te volgen uit de opleiding. De verschillende modules bouwen op elkaar voort.

Lees hier over:

Inhoud
Module 1: Vertrouwen en teamsamenwerking

In deze eerste module wordt het teamontwikkelingsmodel van Patrick Lencioni geïntroduceerd, waarin de frustraties en uitdagingen van succesvolle teamsamenwerking aan bod komen. We concentreren ons op het eerste niveau van succesvolle samenwerking: het werken aan vertrouwen. We gaan hier ervarings- en praktijkgericht mee aan de slag.

Om vertrouwen in teams te kunnen stimuleren, is het belangrijk om inzicht te hebben in groepsontwikkeling. Wat maakt een groep tot een team? Welke fasen moet een team doorlopen om succesvol te kunnen zijn? Waarom is het werken aan een succesvol team nooit klaar? De theorie van Tuckman over groepsontwikkeling is hierin ondersteunend.

Vertrouwen in een team groeit als teamleden elkaar beter leren kennen. Hierbij horen kernvragen als: Wie ben ik? Wie is de ander? Wat gebeurt er in de interactie? Hiertoe zetten we onder meer het model van de denker-doener-voeler in van Hoetink e.a, Het model geeft inzicht in persoonlijkheidstypologie en teamdynamiek.

De theorie over teamrolmanagement van Belbin biedt belangrijke aanknopingspunten om zicht te krijgen op aanwezige kwaliteiten en het benutten van diversiteit in het team in het kader van een gemeenschappelijk doel. Ook is er in dit aandacht voor 'allowabele weakness (valkuilen)', teamrolarrogantie, teamrolresonatie.

Verder is er in dit kader aandacht voor het model van Bateson en Dilts om persoonlijke - en organisatiedynamiek te duiden.

Naast het opdoen van kennis en vaardigheden is een belangrijke plaats ingeruimd voor het ontwikkelen van een professionele coachhouding centraal. Hiertoe is zelfanalyse en reflectie op eigen thema’s en handelen onontbeerlijk.

Verplichte literatuur
• Lencioni, P., De 5 frustraties van teamwork, Business Contact, 2009. ISBN 9789047001966. € 19,99

Aanbevolen literatuur
• Hoetink, Hugo, Judith Meiling, Angela Weesie , De beer is los, strategie voor persoonlijke groei, 2006, Uitgeverij Archipel, ISBN 9789063052669.
• Groen, R., J. Houweling, De Belbin-benadering, Academic Service, 2015. ISBN 9789462201323
• Groen, R., M. Kloppenburg, Leve het verschil, Academic Service, 2015. ISBN 978942201484
• Kloppenburg, M., J. van der Schoor, Hoera een conflict, Academic Service, 2012. ISBN 9789052619880
• Ofman, Daniel D., He, ik daar….!,Uitgeverij Servire, 2007. ISBN 9789021583563

Module 2: Werken aan teamresultaat

Een goed functionerend team heeft heldere doelstellingen en streeft naar het realiseren van concrete resultaten. Teamleden nemen daarbij elk hun verantwoordelijkheid voor hun deel van het teamresultaat en ondersteunen elkaar waar nodig. Successen worden gevierd.

In deze tweede module staat het werken aan gezamenlijke resultaten centraal, het bovenste niveau uit het teamontwikkelingsmodel van Lencioni over Succesvol samenwerken. Wendbaarheid speelt hierin een centrale rol. We besteden aandacht aan:
• wendbaarheid in de organisatie gericht op de wens van de klant. Hoe coach je een managementteam in dit proces zowel de onder- als bovenstroom
oftewel de harde kant (organisatie en structuur) en zachte elementen (mensen)?
• wendbaarheid in de teams door als teamcoach de zelforganisatie en empowerment van het team te faciliteren.
• wendbaarheid van jezelf als teamcoach in relatie tot de opdrachtgever en teams. Denk aan bepalen van je eigen waarden, het houden van een goede pitch
en het op het juiste niveau kunnen insteken op een vraag.

Veel organisaties hebben de weg naar Agile werken ingeslagen omdat de oude structuren niet meer werken. Hierdoor is de kans groot dat je als teamcoach een organisatie treft die zo werkt. Deze module geeft je handvatten om daar als teamcoach op aan te sluiten.

Verplichte literatuur
• Eck, M. van, E. Leenhouts, Businessplan op 1 A4, Business Contact, 2015. ISBN 9789047008408. € 14,99
• Gerrits, T., R. de Groot, R. Groeneman, Best Practice - Agile, Van Haren, 2013. ISBN 9789087537982. € 16,91
• Lencioni, P., De 5 frustraties van teamwork, Business Contact, 2009. ISBN 9789047001966. € 19,99

Aanbevolen literatuur
• Bakker, S., Rake vragen, Uitgeverij het Noorderlicht, 2018. ISBN 9789492331465
• Broers, A., M. Lingsma, 75 werkvormen voor Agile-Lean Teamcoaching, Boom uitgevers, 2018. ISBN 9789024403950
• N.J., B. Williams, Lean voor dummies, 2014. ISBN 789045350400

Module 3: Constructieve conflicten, betrokkenheid en verantwoordelijkheid

In de derde module richten we ons op de niveaus van constructieve conflicten, betrokkenheid en verantwoordelijkheid uit het teamontwikkelingsmodel van Lencioni.

Conflicttransformatie begint met het je kwetsbaar durven opstellen en het uitdragen van je standpunt door oprecht nieuwsgierig te zijn naar de standpunten van de ander, zonder oordeel en met ruimte voor de ander. Hierdoor wordt het mogelijk om vanuit commitment samen te werken aan teamresultaat.

Je leert om in gesprek te gaan als het spannend wordt. In de eerste plaats met jezelf als teamcoach. Hoe gebruik je je eigen lichaam als instrument. Welke interventies kun je hierbij inzetten? Hoe maak je onderscheid tussen je eigen emoties en die van een ander?
Ook leer je hoe je teams kunt ondersteunen in het voeren een ideologisch debat. Door teamleden authentiek te leren communiceren, kunnen ze komen tot het nemen van gedragen besluiten. We maken daarbij onder meer gebruik van inzichten en vaardigheden uit de methode Deep Democracy van Greg en Myrna Lewis. Hoe maak je optimaal gebruik van de wijsheid van een groep? Hoe kun je mensen eigenaarschap laten nemen? Hoe stimuleer je onderlinge betrokkenheid? Hoe creëer je ruimte voor gedragen besluiten?

Verplichte literatuur
• Frederik, R.J., Omarm je emoties, Boom, 2014. ISBN 9789461059802. € 23,50
• Kramer, J., Deep democracy, Thema, 2014. ISBN 9789058719324. € 24,95
• Kloppenburg, M., Hoera een conflict, Academic Service, 2012. ISBN 9789052619880. € 29,00
• Lencioni, P., De 5 frustraties van teamwork, Business Contact, 2009. ISBN 9789047001966. € 19,99

Aanbevolen literatuur
• Bakker, S., L. Steegh, Systemisch wijzer, Thema, 2015. ISBN 9789462720213
• Dijk, B. van, Beïnvloed anderen, begin bij jezelf, Thema, 2015. ISBN 9789058719768
• Ready, R., Burton, K., NLP voor Dummies, Pearson Education Benelux, 2011. ISBN 9789043022804
• Rosenberg, M., Geweldloze communicatie, Lemniscaat, 2010. ISBN 9789047703617

Integratie

Onder het moto 'delen = vermenigvuldigen' verzorgen alle deelnemers een presentatie over de uitkomsten van hun teamcoaching en geven zij inzage in het ontwikkelingsproces dat zij hebben doorlopen.

Praktijk en supervisie

Als u ervoor kiest het totaaltraject te volgen, gaat u actief aan de slag met het geleerde in de praktijk. Tijdens de praktijktrajecten met teams zult u vragen tegenkomen die enerzijds betrekking hebben op het coachingsproces van het team en anderzijds op uw eigen functioneren. In de supervisie werkt u deze vragen uit onder leiding van een ervaren teamcoach. Dit vraagt om bereidheid tot actief experimenteren, reflectie en zelfonderzoek.

Download de opleidingsbrochure voor uitgebreidere informatie.

Bekijk literatuurlijst

Doelgroep & Toelating

Bekijk of deze opleiding geschikt voor u is.

Lees verder

De opleiding is bestemd voor professionals die het een uitdaging vinden om teams te ondersteunen in hun ontwikkelingsproces.

Om deze doelgroep optimaal te kunnen faciliteren, is het belangrijk dat u beschikt over basisvaardigheden en aantoonbare ervaring op het gebied van (team)coaching. Indien voldoende basisniveau aanwezig is, kunt u instromen en ontvangt u bij succesvolle afronding van de opleiding het instituutsdiploma Teamcoaching.

Om voor het Post-HBO diploma Coach  in aanmerking te kunnen komen, moet u tevens beschikken over het diploma Coach Foundation of door het afleggen van een assessment kunnen aantonen aan de eindtermen Coach Foundation te voldoen. De methodiek van het oplossingsgericht coachen vormt hierin een belangrijk onderdeel.

Deelnemers beschikken over een HBO of academisch denk- en/of werkniveau.

Download de "Studeren bij BGL" brochure

Diploma & Erkenningen

U ontvangt na voltooiing van uw opleiding een erkend diploma.

Lees verder
Diploma
 • Diploma Teamcoach BGL & partners
 • Registerdiploma SPHO In combinatie met de opleiding Coach Foundation
Erkenning

CPION/SPHBO
CPION (Centrum Post-Initieel Onderwijs) vormt het aanspreekpunt voor aanbieders die hun post-initiële opleidingen willen laten registreren als officiële Registeropleiding. De SPHBO is een landelijke dienstverlenende organisatie op het gebied van Post-HBO-opleidingen. Na afronding van de opleiding Coach Foundation en de opleiding Teamcoach komt u in aanmerking voor het PHBO-diploma en wordt u opgenomen in het PHBO-register.

StiR
De STiR is een onafhankelijke stichting die de beroepsregistraties van supervisoren, coaches en overige professioneel begeleiders beheert. StiR is daarmee een onafhankelijk keurmerk voor professioneel begeleiders in Nederland. Om de hoge kwaliteit van het keurmerk te waarborgen en de kwaliteitsnormen te onderhouden, bewaakt StiR de kwaliteit van coaching en organiseert de toetsing van individuele coaches en opleiders. BGL heeft een erkenning aangevraagd voor de opleiding tot Teamcoach. Hierdoor wordt registratie bij de StIr mogelijk. Meer informatie vindt u op www.stir.nu.

NOBCO
De NOBCO verzorgt de registratie van beroepscoaches. Naast de basisregistratie is ook mogelijk om een Europees keurmerk voor beroepscoaches aan te vragen: European Individual Accreditation (EIA). BGL heeft een accreditatie op Foundation en Practitioner niveau voor de standaardopleidingen. Voor de Opleiding tot Teamcoach PE-punten aangevraagd die u kunt gebruiken in het kader van uw EIA-accreditatie. Meer informatie vindt u terug op www.nobco.nl.

CEDEO en NRTO
BGL heeft een Cedeo-erkenning voor zowel de maatwerkactiviteiten als de opleidingen met een open inschrijving. Tevens heeft BGL een NRTO-keurmerk. Beide keurmerken zijn een erkenning voor de kwaliteit van onze producten en professionaliteit van onze dienstverlening

Lees in de opleidingsbrochure welke doorstroommogelijkheden deze opleiding biedt.

Tijden & Locaties
 • Opleidingsduur:

  10 lesdagen verspreid over 6-7 maanden

 • Lestijd:

  10.00-17.00 uur

 • Leslocatie:
 • Instroomeis:

  Niveau Coach Foundation of aantoonbare coachingservaring.
  HBO denk- en werkniveau

Kosten
 • Kosten:

  Totaaltraject € 3.900,-
  Driedaagse module € 975,-

 • Inclusief:

  Totaaltraject: 10 lesdagen, supervisie, toetsing/integratie, dagarrangement

 • Bijkomende kosten:

  Verplichte literatuur € 150,00 (door student zelf te verzorgen)

 • Betalingsregeling:

  Betalen in 5 termijnen is voor het totaaltraject mogelijk. De extra kosten hiervoor bedragen € 100,-.

BGL is vrijgesteld van BTW

Lesoverzicht

Klik op een startdatum om alle lesdagen te zien.

Hoofddorpstartdatum: woensdag 18 september 2019 - (8534)

Lestijd: 10.00-17.00 uur

Module 1: 18 september, 2, 16 oktober 2019
Module 2: 30 oktober, 27 november, 11 december 2019
Module 3: 15, 29 januari, 4 maart 2020

Groepssupervisie 1: 6 november 2019
Groepssupervisie 2: 12 februari 2020

Toetsing/integratie: 13 mei 2020

Doornstartdatum: woensdag 22 januari 2020 - (8591)

Lestijd: 10.00-17.00 uur

Module 1: 22 januari, 05, 12 februari 2020
Module 2: 18 maart 01, 22 april 2020
Module 3: 20, 03, 24 juni 2020

Groepssupervisie 1: 11 maart 2020
Groepssupervisie 2: 10 juni 2020

Toetsing/integratie: 30 september 2020


Alle data wijzigingen voorbehouden. Start onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen.

Schrijf je online in

Heeft u een vraag? Bekijk onze Veelgestelde Vragen pagina. Mochten er nog vragen onbeantwoord blijven, kunt u contact met ons opnemen via info@bgl.nl of via 023-555 67 55.