U gebruikt een verouderde browser zonder flexbox support. Hierdoor zal de website niet goed weergegeven worden. Update alstublieft uw browser of ga over op een moderne browser, zoals Chrome, Edge (Windows), Safari (Mac) of Firefox. [Internet Explorer moet minimaal versie 11 zijn]

Opleiding tot Loopbaanprofessional

Schrijf je inDownload de brochure STAP-budget Open Dagen
 • duurca. 12 maanden
 • kosten€ 6.500,-
 • diplomaPost-HBO Diploma, Coach Foundation EQA
 • erkenningCPION/SPHBO, EMCC/NOBCO, NOLOC
In het kort

Van lifetime employment naar lifetime employability

De huidige snelle tijd vraagt om organisaties die flexibel, snel, innovatief en sterk concurrerend zijn. Van medewerkers wordt verwacht dat zij voortdurend bezig zijn met het uitbreiden van hun competenties, op de hoogte zijn van actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en flexibel in hun werk. Organisaties beschikken hierdoor over breed inzetbaar, hoog gekwalificeerd personeel. Werknemers verhogen zo hun marktwaarde en zijn minder afhankelijk van de organisatie waar ze werken. In theorie een win-win situatie in de praktijk een weg met hindernissen.

Veel medewerkers houden zich pas bezig met loopbaanontwikkeling als hun eigen functie in gevaar komt (bijvoorbeeld na een overname, fusie of reorganisatie) of als gevolg van een persoonlijke crisis (een burn-out bijvoorbeeld of depressie). Soms zijn het de managers zelf die de employability belemmeren. Zij willen niet het risico lopen hoog gekwalificeerde medewerkers op te leiden om die vervolgens te verliezen aan een andere afdeling of concurrent.

Om al deze ontwikkelingen in goede banen te leiden, is een uitgebalanceerde aanpak op het gebied van loopbaanontwikkeling nodig. In de opleiding tot Loopbaanprofessional richt u zich op de loopbaanvraagstukken van individuele cliënten in verschillende levensfasen en met uiteenlopende achtergronden. Bij de exploratie van hun vragen wordt de verbinding gemaakt met actuele ontwikkelingen en actuele trends die spelen in de organisatiecontext, op de arbeidsmarkt en in het opleidingenveld.

De opleiding biedt u in zes modules een brede kijk op de verschillende facetten van het vak van loopbaancoach/-adviseur. U leert hoe u strategische en methodische kennis, praktische instrumenten en effectieve coachings- en adviesvaardigheden kunt inzetten in de praktijk van loopbaancoaching/-advisering. Binnen de opleiding is ook een belangrijke plaats ingeruimd voor het werken aan uw persoonlijke ontwikkeling, wat bijdraagt aan een betere kwaliteit van werken en leven.

Certificering
 • Post-HBO Diploma Loopbaanprofessional CPION
 • Europees geaccrediteerd diploma Coach Foundation EMCC/NOBCO

Aansluiting mogelijk bij beroepsorganisaties als NOLOC en NOBCO.

Artikel loopbaanbeleid: van liftetime employ naar lifetime employabiltiy
Inhoud
Module Oplossingsgericht coachen - Coach Foundation (5 dagen)

Deze vijfdaagse module vormt het fundament voor uw ontwikkeling tot loopbaanprofessional. In deze module staan het 'respectvol communiceren' en 'oplossingsgericht coachen' centraal. Door vanuit oprechte belangstelling aan te sluiten bij de belevingswereld van de cliënt, ontstaat de vertrouwensrelatie die nodig is om de loopbaancoaching succesvol te laten verlopen. Vanuit de gedachte dat ieder mens mogelijkheden in zich draagt om succes te realiseren, ondersteunt u de cliënt bij het verder ontwikkelen van reeds aanwezige kwaliteiten. Een kleine stap in de goede richting is al voldoende om een proces van grote verandering op gang te brengen. Uw aanpak is betrokken en tegelijkertijd resultaatgericht.

Na succesvolle afronding van deze module heeft u recht op het Europees erkende diploma Coach Foundation (EMCC/EQA).

Module Werken met het BGL-loopbaansysteem (4 dagen)

In deze vierdaagse module leert u werken met het BGL-loopbaansysteem, waarmee u gefaseerd structuur en diepgang kunt aanbrengen in het loopbaantraject, rekening houdend met het instroomniveau van de cliënt. Met behulp van verschillende loopbaaninstrumenten ondersteunt u de cliënt bij het verkrijgen van inzicht in de eigen persoonlijkheid, persoonlijke geschiedenis, kwaliteiten, waarden en drijfveren, interesses, omgevingsfactoren, beroepswensen en capaciteiten. U leert hoe u de rode draad in de persoonlijke – en loopbaanitems kunt vaststellen en vertalen naar loopbaanrichtingen (functie, taken, werkomgeving) en/of een persoonlijk ontwikkelings- en actieplan. Uiteraard vindt daarbij reflectie plaats op uw handelen als loopbaanprofessional.

Omdat u zelf het belangrijkste instrument in loopbaancoaching bent, is het essentieel uzelf goed te leren kennen. Hiertoe doorloopt u ook zelf de verschillende stappen van een loopbaantraject. Niet alleen krijgt u hierdoor zicht op eigen thema's, maar ervaart tevens de impact van de loopbaancoaching.

Module Functioneel testgebruik (3 dagen)

In deze driedaagse module krijgt u de unieke kans om te werken met het testplatform TrjcT van LDC en het eHealth platform van Embloom. TrjcT is een loopbaan(her)oriëntatie en mobiliteit tool dat bestaat uit verschillende professionele vragenlijsten en tests. De resultaten hiervan (de interne analyse) zijn direct gelinkt aan informatie over beroepen, opleidingen, cursussen en vacatures die samen de externe analyse vormen.
Embloom faciliteert een internetapplicatie voor diagnostiek en effectmeting van o.a. op de GGZ gerichte psychologische vragenlijsten.

De invulling van de lessen Functioneel Testgebruik kent theoretische en praktische aspecten. Er wordt ingegaan op de theoretische achtergrond van psychologische tests en vragenlijsten en het op verantwoorde wijze omgaan daarmee in verschillende fasen van het loopbaanproces afgestemd op de situatie van de cliënt.
Verder worden vaardigheden behandeld en geoefend, zoals testinterpretatie, bespreken van resultaten en het aanpakken van probleemsituaties. De module wordt afgesloten met een examen.

Module Arbeidsmarktbenadering en opleidingsadvies (2 dagen)

Tijdens deze tweedaagse module krijgt u zicht op actuele ontwikkelingen en trends en hun invloed op werk en loopbaanperspectieven. U leert hoe u een arbeidsmarkt- en vacatureanalyse kunt maken en cliënten adequaat kunt ondersteunen in het benaderen van de arbeidsmarkt vanuit uiteenlopende kanalen. Tevens bent u in staat de opleidingsbehoeften van de cliënt in kaart te brengen en te verbinden met het opleidingsaanbod en de vraag vanuit de organisatie en arbeidsmarkt.

Module Loopbaanontwikkeling in organisaties (2 dagen)

Het is van belang als loopbaanprofessional zicht te hebben op het proces van loopbaanmanagement in organisaties en de relatie met de individuele loopbaanontwikkeling van medewerkers. We besteden in deze tweedaagse module dan ook aandacht aan de HRM-cyclus en actuele trends zoals talentmanagement en duurzame inzetbaarheid.

Daarnaast kent het werk van de loopbaanprofessional verschillende spanningsvelden en ethische dilemma's. U leert hoe u zorgvuldige keuzes kunt maken en transparant kunt werken in de beroepspraktijk van loopbaancoaching. We besteden in dit kader onder andere aandacht aan de Wet op Bescherming Persoonsgegevens (WPB) en het rapporteren aan opdrachtgevers.

Module Verdiept coachen (2 dagen)

In deze tweedaagse module behandelen we twee thema's die u veel in loopbaancoaching zult tegenkomen: 'Verandering en weerstand' en 'Stress en burn-out'.

Veranderingsprocessen gaan niet vanzelf. Ze kosten moeite, inspanning en creativiteit van alle betrokkenen. Regelmatig treden dan ook weerstandsreacties op. U krijgt inzicht in fasen in het veranderingsproces en de voorspelbaarheid van weerstand. U leert in te spelen op emoties en veranderingsbereidheid te stimuleren.

Stress en burn-out lijken steeds meer bij deze tijd te horen. Het is belangrijk dat u als loopbaanprofessional signalen die samenhangen met stress gerelateerde klachten leert herkennen en zicht heeft op oorzaken die hieraan ten grondslag liggen. U krijgt handvatten die u in de coaching kunt inzetten om vitaliteitsherstel te stimuleren. Tegelijkertijd leert u wanneer doorverwijzing noodzakelijk is.

Eindpresentaties en integratie (1 dag)

Onder het motto delen = vermenigvuldigen presenteren de deelnemers op de laatste lesdag de uitkomsten van hun eindopdracht en geven zij inzage in het ontwikkelproces dat zij hebben doorlopen.

Coaches kunnen losse modules uit het totaaltraject volgen in het kader van nascholing.

Bekijk literatuurlijst

Doelgroep & Toelating

Bekijk of deze opleiding geschikt voor u is.

Lees verder
Doelgroep

De opleiding tot Loopbaanprofessional is voor iedereen die zich beroepshalve bezighoudt met adviseren, coachen en/of counseling en zich verder wil bekwamen op het gebied van loopbaanontwikkeling. Binnen de eigen organisatie of als zelfstandig adviseur. Denk aan:

 • (Lijn)managers, verantwoordelijk voor Human Resource Management, die zich vooral richten op competentieontwikkeling en zich dan ook steeds meer richten op de inzet en inzetbaarheid voor hun medewerkers.
 • Personeelsadviseurs, die adequate tools nodig hebben om employability te stimuleren en die een belangrijke rol spelen op het gebied van de advisering en coaching van het lijnmanagement en medewerkers.
 • Re-integratieadviseurs, met een belangrijke taak op het gebied van verzuimmanagement en arbeidsmarktre-integratie en in dit kader op zoek zijn naar kennis, kunde en een professionele basishouding.
 • Externe adviseurs/coaches. Ze worden steeds vaker door organisaties ingeschakeld bij de carrièreplanning van hun medewerkers vanwege hun expertise, objectieve kijk en het kostenbesparend aspect (inhuren adviseur al naar gelang de behoefte). Doordat mensen steeds meer belang hechten aan hun persoonlijke ontwikkeling groeit ook de vraag naar loopbaanprofessionals in het particuliere circuit.
Toelating

Als deelnemer beschikt u over een HBO diploma of academisch denk- en/of werkniveau.

Download de "Studeren bij BGL" brochure

Diploma & Erkenningen

U ontvangt na voltooiing van uw opleiding een erkend diploma.

Lees verder
Diploma
 • Diploma Coach Foundation erkend door EMCC/NOBCO
 • Post-HBO registerdiploma van de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland.
 • Certificaat TPT A-HRM + Talentlens Re-Integratie Pearson.
Erkenningen

CPION/SPHBO
CPION (Centrum Post-Initieel Onderwijs) vormt het aanspreekpunt voor aanbieders die hun post-initiële opleidingen willen laten registreren als officiële Registeropleiding. De SPHBO is een landelijke dienstverlenende organisatie op het gebied van Post-HBO-opleidingen. Na succesvolle afronding van de opleiding Loopbaanprofessional komt u in aanmerking voor het Post-HBO diploma en wordt u opgenomen in het Post-HBO register. www.cpion.nl

EMCC/NOBCO
De European Mentoring & Coaching Council (EMCC) heeft tot doel een good coaching practice in heel Europa te bevorderen. In dat kader zorgt de EMCC voor twee Europese kwaliteitskeurmerken: European Individual Accreditation (EIA) voor coaches en European Quality Award (EQA) voor opleidingen voor coaches.
BGL biedt EMCC geaccrediteerde Coachopleidingen aan op Foundation en Practitioner niveau. www.emccouncil.org
De NOBCO is een beroepsorganisatie voor coaching in Nederland en verzorgt de EMMC accreditatie in Nederland. U kunt zich  na het volgen van de geaccrediteerde coachopleidingen onder voorwaarden aansluiten bij de NOBCO. www.nobco.nl

TPT A-HRM + Talentlens Re-Integratie van Pearson
Na succesvolle afronding van het testexamen ontvangt u het certificaat TPT A-HRM + Talentlens Re-Integratie van Pearson te behalen. U heeft hierdoor toegang tot een uitgebreid aanbod van psychologische testen en vragenlijsten. www.talentlens.nlwww.pearsonclinical.nl

NOLOC
Nadat u de opleiding heeft afgerond, kunt u zich laten registreren bij de Noloc. Dit is een vereniging voor loopbaanprofessionals die zich inzet voor de professionaliteit van de beroepsgroep. U kunt zich in eerste instantie melden als aspirant-lid en heeft dan drie jaar de tijd om aan de voorwaarden te voldoen die gelden voor een volledig lidmaatschap en registratie als Erkend Loopbaanprofessional in het beroepsregister. Daarna vindt iedere drie jaar een herregistratie plaats. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.noloc.nl

Career Management Instituut (CMI)
Het Career Management Instituut (CMI) is de certificerende instantie voor loopbaanprofessionals die hun vakbekwaamheid willen aantonen. Het CMI houdt een register bij van loopbaanprofessionals op het gebied van loopbaanadvisering. Er worden 3 registratieniveaus onderscheiden. De minimum eis is zeven jaar algemene werkervaring, waarvan drie jaar specifieke ervaring als loopbaanprofessional. Beginnende loopbaanprofessionals, die aan het eerste criterium inzake algemene en specifieke werkervaring nog niet voldoen, kunnen zich reeds bij CMI inschrijven als aankomend loopbaanprofessional. Zij krijgen de status 'Aspirant Loopbaanprofessional' toegekend.

Degenen die de certificeringsprocedure met goed gevolg hebben doorlopen, mogen zich Register Loopbaanprofessional (RL) noemen. De Register Loopbaanprofessional verplicht zich tot ontwikkeling en permanente bijscholing in het vakgebied. Eens in de drie jaar toetst CMI of de inschrijving in het register voortgezet kan worden. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.cmi.nl

CEDEO/NRTO
BGL heeft een Cedeo-erkenning voor zowel de maatwerkactiviteiten als de opleidingen met een open inschrijving.
Tevens heeft BGL een NRTO-keurmerk. Beide keurmerken zijn een erkenning voor de kwaliteit van onze producten en professionaliteit van onze dienstverlening.

Lees in de opleidingsbrochure welke doorstroommogelijkheden deze opleiding biedt.

Tijden & Locaties
Kosten
 • Kosten:

  € 6.500,-

  Inschrijving voor losse modules:
  - Oplossingsgericht coachen/Coach Foundation € 2.050,-
  - Werken met het BGL-loopbaansysteem € 1.400,-
  - Functioneel testgebruik € 1.400,-
  - Arbeidsmarkt en opleidingsadvies € 700,-
  - Loopbaanontwikkeling in organisatie € 700,-
  - Verdiept coachen € 700,-

 • Inclusief:

  Totaaltraject: 19 lesdagen, supervisie, toetsing en arrangement.

 • Bijkomende kosten:

  Literatuurkosten ca. € 230,- (door student zelf te verzorgen).

 • Betalingsregeling:

  Betalen in 5 termijnen is mogelijk, de extra kosten hiervoor bedragen € 100,-.

BGL is vrijgesteld van BTW

Lesopmerkingen

(Loopbaan)coaches die hun competenties willen verbreden en verdiepen, kunnen ook losse modules volgen.
Link: https://bgl.nl/training/trainingen-loopbaancoaching/

Lesoverzicht

Klik op een startdatum om alle lesdagen te zien.

Totaaltraject, ook losse modules kunnen worden gevolgd, zie Trainingen

Hoofddorpstartdatum: vrijdag 10 maart 2023 - (8903)

Lestijd: 10.00-17.00 uur

Voorjaar 2023-2024 Hoofddorp

Module Oplossingsgericht coachen-Coach Foundation (8899)
Vrijdag 10, 24 maart, 14 april, 12 mei, 2 juni 2023

Module Werken met het BGL-loopbaansysteem (8909)
Vrijdag 15, 29 september, 13 oktober, 3 november 2023

Module Functioneel testgebruik (8910)
WOENSDAG 15, 29 november, 13 december 2023

Module Arbeidsmarktbenadering en opleidingsadvies (8911)
Vrijdag 12, 26 januari 2024

Module Loopbaanontwikkeling in organisaties (8912)
Vrijdag 9 februari, 1 maart 2024

Module Verdiept coachen (8913)
Vrijdag 15, 29 maart 2024

Eindpresentaties en integratie
Vrijdag 19 april 2024

Utrecht Lunettenstartdatum: maandag 9 oktober 2023 - (8945)

Lestijd: 10.00-17.00 uur

Najaar 2023-2024 Utrecht-Lunetten

Module Oplossingsgericht coachen-Coach Foundation (8946)
Maandag 09, 30 oktober, 20 november, 11 december 2023, 08 januari 2024

Module Werken met het BGL-loopbaansysteem (8951)
Maandag 29 januari, 26 februari, 11, 25 maart 2024

Module Functioneel testgebruik (8952)
Maandag 15 april, 13, 27 mei 2024

Module Arbeidsmarktbenadering en opleidingsadvies (8954)
Maandag 17 juni, 1 juli 2024

Module Loopbaanontwikkeling in organisaties (8955)
Maandag 9, 23 september 2024

Module Verdiept coachen (8956)
Vrijdag 14 oktober, 4 november 2024

Eindpresentaties en integratie
Vrijdag 25 november 2024


Alle data wijzigingen voorbehouden. Start onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen.

Lees het verhaal van Sonja Hoof, die bij ons de opleiding tot Loopbaanprofessional volgde en werkzaam is vanuit haar eigen bureau Corazón Loopbaancoaching.

» Lees het interview
Schrijf je online in

Heeft u een vraag? Bekijk onze Veelgestelde Vragen pagina. Mochten er nog vragen onbeantwoord blijven, kunt u contact met ons opnemen via info@bgl.nl of via 023-555 67 55.