U gebruikt een verouderde browser zonder flexbox support. Hierdoor zal de website niet goed weergegeven worden. Update alstublieft uw browser of ga over op een moderne browser, zoals Chrome, Edge (Windows), Safari (Mac) of Firefox. [Internet Explorer moet minimaal versie 11 zijn]

Opleiding Kinder-, Jongeren- en Gezinstherapie

Schrijf je inDownload de brochure
 • duurca. 24 maanden
 • kosten€ 4.750,- per opleidingsjaar
 • diplomaPost-HBO Diploma
 • erkenningSNRO
In het kort

Kinder-, Jongeren- en Gezinstherapeut: een vak met unieke mogelijkheden

Kinder-, Jongeren- en Gezinstherapie is een kortdurende therapievorm met unieke mogelijkheden, gericht op het ondersteunen van jonge mensen en hun ouders met sociale, emotionele, en gedrags- en relationele problemen.

Tijdens de tweejarige therapeutische verdieping Kinder-, Jongeren- en Gezinstherapie leert u om veranderingsprocessen te begeleiden vanuit een respectvolle, oplossingsgerichte en ontwikkelingsgerichte houding. Gebruik makend van de nieuwste inzichten op therapiegebied heeft BGL een uniek therapeutisch model ontwikkeld, waarmee mensen effectief geholpen kunnen worden in het bereiken van therapeutische doelen. In het therapeutisch proces richten we ons zowel op de afzonderlijke individuen (kinderen, jongeren, ouders), als op het systeem (gezin, familie, klas etc.) als geheel.

Vanuit het BGL-werkmodel en het Ziezo-model van Ida Stamhuis leert u hoe u technieken en methodieken afkomstig uit verschillende therapeutische stromingen verantwoord kunt inzetten om effectief te kunnen inspelen op een breed scala aan problematieken en veranderwensen. Zo richten we ons onder andere op het verbeteren van de relatie tussen ouders en kinderen (hechting), het leren omgaan met emoties (zoals angsten, verdriet en boosheid), en op het ontwikkelen van sociale – en leercompetenties.

Binnen deze opleiding is ook een belangrijke plaats ingeruimd voor het werken aan uw persoonlijke ontwikkeling, wat bijdraagt aan een betere kwaliteit van werken en leven.

Inhoud
Kadering en exploratie

De verschillende onderdelen van de opleiding worden gepresenteerd aan de hand van een fictief gezin. U maakt kennis met het gezin en leert de gezinsleden steeds beter kennen.
De problemen die zich in (de omgeving van) het gezin voordoen, worden bekeken en gerelateerd aan de thematieken die in de opleiding aan bod komen. Uiteraard is er ruimte om uw eigen ervaringen te verwerken. U verwerft een uitgebreid interventierepertoire om effectieve ondersteuning te bieden bij het oplossen van problemen en klachten.

Therapeutische attitude

In de verdiepingsjaren wordt uitvoerig aandacht besteed aan de grondhouding van de therapeut.
Via zelfanalyse en reflectie exploreert u uw eigen thema’s en vraagstukken en leert u uw eigen krachten uitgebalanceerd benutten.

Verdiepte gespreksvoering

Het is belangrijk dat u als therapeut in staat bent de cliënt open en oordeelloos uit te nodigen om de eigen belevingen te delen en hem te helpen de aandacht te richten op mogelijke hulpbronnen die in de eigen belevingswereld aanwezig zijn. Hiertoe worden de inzichten en vaardigheden op het gebied van empathisch en respectvol communiceren uit het basisjaar uitgebreid en verdiept.

Interventierepertoire

Gedurende de opleiding bouwt u een uitgebreid interventierepertoire op om de gezonde ontwikkeling te stimuleren en uiteenlopende problematiek van emotionele, sociale, gedragsmatige en relationele aard te kunnen behandelen, zowel op individueel als op systeemniveau.

We maken gebruik van modellen en technieken die aansluiten bij en voortbouwen op die uit het basisjaar: Oplossingsgericht werken, Systeemgericht werken, Cognitieve gedragstherapie (ACT, Mindfulness), NLP, Hypnotherapie, Transactionele analyse en Lichaamsgeoriënteerde therapieën. Het werkmodel uit het basisjaar en het Ziezo-model bieden een stevig raamwerk waar vanuit op samenhangende en geïntegreerde wijze gewerkt kan worden.

Toepassingsgebieden

Het interventierepertoire kan toegepast worden op verschillende probleem-/klachtgebieden en verder onderverdeeld worden in verschillende leeftijdscategorieën.
De keuze is gevallen op de meest voorkomende thema’s waarmee cliënten zich wenden tot een therapeut.

Therapeutisch proces

Tijdens de opleiding vindt reflectie plaats op de vormgeving van en bijsturing op het totale therapieproces plaats.

Integratie en toetsing

Gedurende de opleiding vindt integratie van het geleerde plaats aan de hand van praktijkcasuïstiek en het toepassen van interventies. Toetsing vindt plaats door live assessments, waarin beeldmateriaal wordt getoond en het uitvoeren van diverse opdrachten, waaronder de scriptieopdracht.

Praktijktrajecten, supervisie, intervisie en leertherapie

Tijdens de opleiding gaan leren en toepassing van het geleerde in de praktijk hand in hand. U voert gedurende ieder studiejaar dan ook praktijktrajecten uit, waarin u met cliënten met verschillende vraagstukken aan het werk gaat.
Het werken aan eigen thema’s en daarvoor zelf verantwoordelijkheid nemen vormt een belangrijke voorwaarden voor het ontwikkelen van een professionele grondhouding als kinder-, jongeren- en gezinstherapeut. Daarom zijn leertherapie, intervisie en supervisie verplichte onderdelen in onze opleiding. 

Download de opleidingsbrochure voor uitgebreidere informatie.

Bekijk literatuurlijst

Doelgroep & Toelating

Bekijk of deze opleiding geschikt voor u is.

Lees verder
Doelgroep & Toelating

De opleiding Kinder-, Jeugd- en Gezinstherapie is direct toegankelijk voor degenen die de Brede coachopleiding met de specialisatierichting Kindercoach, Jongerencoach of Gezins- en Opvoedcoach succesvol hebben afgerond.

Directe instroom in de therapeutische verdiepingsjaren is enkel mogelijk als u kunt aantonen over de juiste vooropleiding (sociale en menswetenschappen), relevante aanvullende opleidingen en voldoende coachingservaring te beschikken.  Een intakegesprek en assessment vormen verplichte onderdelen van de vrijstellingsprocedure.

Download de "Studeren bij BGL" brochure

Diploma & Erkenningen

U ontvangt na voltooiing van uw opleiding een erkend diploma.

Lees verder
Diploma & Erkenningen

De driejarige opleiding Kinder-, Jongeren en Gezinstherapie bestaat uit de Brede coachopleiding met de specialisatierichting  Kindercoach, Jongerencoach of Gezins- en Opvoedcoach en de twee verdiepingsjaren Kinder-, Jongeren- en Gezinstherapie. Het is een door de SNRO geaccrediteerde Post HBO-opleiding. Tevens is het onder voorwaarden mogelijk om aan te sluiten bij verschillende beroepsorganisaties.

Lees in de opleidingsbrochure welke doorstroommogelijkheden deze opleiding biedt.

Data & Locaties
Kosten
 • Kosten:

  € 4.750,- per opleidingsjaar

  5% korting bij betaling van het totale opleidingsbedrag in één keer. U schrijft zich in en verbindt u automatisch financieel voor beide opleidingsjaren.

 • Inclusief:

  - 17 lesdagen
  - 5x leertherapie sessies (2x individueel- , 3x groepsleertherapie)
  - 3x supervisie (1x individueel, 2x groepsgewijs)

 • Bijkomende kosten:

  Literatuurkosten ca. € 500,- (door de student zelf te verzorgen.)

 • Betalingsregeling:

  Betalen in 5 termijnen is mogelijk, bijkomende administratiekosten € 100,-.

BGL is vrijgesteld van BTW

Schrijf je online in

Heeft u een vraag? Bekijk onze Veelgestelde Vragen pagina. Mochten er nog vragen onbeantwoord blijven, kunt u contact met ons opnemen via info@bgl.nl of via 023-555 67 55.