U gebruikt een verouderde browser zonder flexbox support. Hierdoor zal de website niet goed weergegeven worden. Update alstublieft uw browser of ga over op een moderne browser, zoals Chrome, Edge (Windows), Safari (Mac) of Firefox. [Internet Explorer moet minimaal versie 11 zijn]

Opleiding Ericksoniaanse hypnotherapie

Schrijf je in Open Dagen
  • duur8 dagen, 3 online supervisiemomenten
  • kosten€ 1.750,-
  • diplomaPractitioner Ericksoniaanse hypnotherapie
  • erkenningSKB, NBVH
  • frequentiePer module 2 opeenvolgende dagen, modules zijn gespreid over 9 maanden
In het kort

Indirecte hypnotische communicatie

Als therapeut, coach of counselor weet je dat je cliënten vaak hulp zoeken omdat ze negatieve gevoelens of ongewenste reacties ervaren of last hebben van lichamelijke klachten. Je wilt hen helpen om niet alleen hun symptomen te verlichten, maar ook de oorzaken ervan te verwerken en een diepgaande, blijvende verandering teweeg te brengen. Er zijn echter allerlei dingen die dit veranderingsproces in de weg kunnen staan.

Het kan zijn dat je cliënt in zijn hoofd zit en niet bij zijn gevoel kan of dat hij onbewust vasthoudt aan vertrouwde ideeën en gedragspatronen. De valkuil is dan dat jij hard gaat werken, je cliënt niet bereikt of ongewild een oordeel over hem krijgt. Dit probleem kan in elke vorm van communicatie optreden.

De Ericksoniaanse hypnotherapie biedt je een radicaal andere manier om bovenstaande reacties van de ander en van jezelf te vermijden.  Het verschil met alle andere vormen van coaching en psychotherapie bestaat uit drie aspecten:

Hoe werkt Ericksoniaanse hypnotherapie?

De Ericksoniaanse hypnotherapie berust op het principe dat de onbewuste geest de oorzaak en de oplossing van elk probleem kent. Het onbewuste laat zich vooral zien in de vorm van non-verbale signalen, oftewel lichaamstaal. Het herkennen en stimuleren van non-verbale boodschappen brengt een diepgaand proces van verkenning en verwerking op gang. Indirecte suggesties versterken dit proces en prikkelen iemands onbewuste intuïtie, creativiteit en wijsheid.

Een veelvoorkomend probleem bij therapie en coaching is dat de bewuste geest (de ratio) in de weg staat. In de Ericksoniaanse hypnotherapie wordt dit probleem ondervangen met een uniek concept: utilisatie.  Controle, weerstand of censuur door de ratio worden zodanig benut (geütiliseerd) dat ze zichzelf opheffen of in het voordeel van de cliënt gaan werken. De cliënt staat zichzelf niet langer in de weg en kan zich volledig openen voor verandering.

De opleiding omvat 4 modules van elk 2 dagen. Ook zijn er drie online supervisiemomenten opgenomen. De lesdagen staan onder de bezielende leiding van Jos van Boxtel. Jos is vanuit Mindspring werkzaam als hypnotherapeut, EMDR-therapeut, coach en trainer. Zijn levensmissie is mensen te begeleiden in hun proces van genezing en groei.

Schatkamer van het onbewuste

Jos is de auteur van het boek De schatkamer van het onbewuste, waarin hij ons een inkijk geeft in de finesses van hypnotische communicatie: een verfijnd samenspel van woorden en lichaamstaal. Hypnotische taalgebruik omvat de kunst van indirecte suggestie, implicatie, koppelingen, metaforen en poëtische stijlvormen. 

Dit boek is een leidraad voor therapeuten, psychologen, coaches, trainers en andere professionals die met het onbewuste van mensen willen werken. Het vormt de onderlegger voor de opleiding.

Bekijk hier enkele videodemonstraties
Inhoud
Wat u leert

In de opleiding Ericksoniaanse hypnotherapie leert u:
- Ericksoniaanse principes
- Conversationele hypnose
- Krachtige hypnotische taalpatronen
- Natuurlijke trance-inducties
- Het Helpende Handen-proces (Mirroring Hands) van Ernest Rossi.

Tevens bekwaamt u uzelf in :
- Het herkennen en benutten van lichaamstaal
- Het opbouwen van rapport: verbaal en nonverbaal
- Het herkennen en opwekken van tranceverschijnselen
- Het utiliseren van weerstand, dysfunctioneel gedrag en belemmerende overtuigingen
- Het samensmelten van de fases: informatie verzamelen, rapport opbouwen, trance opwekken en interventies
toepassen
- Het integreren van Ericksoniaanse hypnotherapie met andere methoden

Module 1: lesdag 1

• Inleiding Ericksoniaanse hypnotherapie en verschil met andere vormen van hypnotherapie en psychotherapie.
• De interactie tussen de bewuste en de onbewuste geest.
• Ericksoniaanse hoofdprincipes: observatie – acceptatie – utilisatie.
• Het observeren en bevestigen van non-verbale signalen van de cliënt.
• Utilisatie van omstandigheden of toevallige gebeurtenissen.
• Hypnotische taalpatronen 1: basispatronen van ingebedde suggestie en artistieke vaagheid.
• Analoog markeren van ingebedde suggesties m.b.v. intonatie.

Module 1: lesdag 2

• Trance-inductie: indirecte fixatie/fascinatie-inductie.
• Tranceverschijnselen herkennen: innerlijke beelden, catalepsie, ideomotoriek, amnesie etc.
• Multi-level communicatie: rapport opbouwen met het bewuste en het onbewuste.
• Hypnotische taalpatronen 1: basispatronen van implicatie en koppeling.
• Posthypnotische suggesties: basistechniek.
• Het Helpende Handen (Mirroring Hands)-proces deel 1: demonstratie en oefening.
• Ericksoniaanse hypnotherapie toepassen bij dilemma’s en innerlijke conflicten.

Module 2: lesdag 3

• Samenvatting van de stof van module I.
• Trance-inductie: utilisatie van alledaagse trance of eerdere hypnotische trance.
• Tranceverschijnselen opwekken en versterken.
• Hypnotische taalpatronen 2: uitbreiding van artistieke vaagheid, indirecte suggestie, implicatie en koppeling.
• Bindingen en dubbele bindingen: keuzemogelijkheden die allemaal de goede kant op werken.
• Utilisatie van gedachten, gevoelens en gedrag van de cliënt.
• Analoog markeren van ingebedde suggesties m.b.v. lichaamstaal.
• De metafoor als interventie.

Module 2: lesdag 4

• Tranceverschijnsel catalepsie: opwekken en utiliseren als metafoor.
• Lichaamstaal: non-verbale boodschappen van de cliënt herkennen en gebruiken.
• Linguïstiek: opzettelijk onvolledige of grammaticaal incorrecte suggesties.
• Posthypnotische suggesties: voortgezette technieken.
• Ericksoniaanse hypnotherapie combineren met methoden als CGT, EMDR, NLP, EFT, ACT, TA en lichaamswerk.
• Ericksoniaanse hypnotherapie toepassen bij spanning, stress, angsten en fobieën.
• Het Helpende Handen (Mirroring Hands)-proces deel 2: demonstratie en oefening.

Module 3: lesdag 5

Dag 1
• Samenvatting van de stof van modules I en II.
• Trance-inductie: combinatie van fixatie, visualisatie en ideomotoriek.
• Hypnotische taalgebruik 3: uitbreiding van artistieke vaagheid, indirecte suggestie, implicatie en koppeling.
• Seeding (priming): subtiele aankondiging/voorbereiding van trance en/of therapeutische interventie.
• Utilisatie van belemmerende ideeën/overtuigingen van de cliënt als verpakking voor hypnotische suggesties.
• Analoog markeren van ingebedde suggesties m.b.v. stemrichting.

Module 3: lesdag 6

• Tranceverschijnselen: tijdsvervorming en amnesie.
• Tranceverschijnselen gebruiken als metafoor voor het probleem of de oplossing.
• Linguïstiek: ambiguïteit en paradox.
• Werken met symbolen.
• Methoden als CGT, EMDR, NLP, EFT, ACT, TA en lichaamswerk volledig indirect (Ericksoniaans) uitvoeren.
• Ericksoniaanse hypnotherapie toepassen bij depressie, paniekaanvallen en OCS.
• Het Helpende Handen (Mirroring Hands)-proces deel 3: kinesthetische, visuele en auditieve varianten.
Demonstratie en oefening.

Module 4: lesdag 7

• Samenvatting van de stof van de modules I, II en III.
• Trance-inductie: verrassing, verwarring en shock.
• Hypnotisch taalgebruik 4: uitbreiding van artistieke vaagheid, indirecte suggestie, implicatie en koppeling.
• De Kristallen Bol-techniek van Milton Erickson.
• De vier fases van hypnotherapie: informatie, rapport, trance en therapie, gelijktijdig uitvoeren en
ineenvlechten.
• Toepassing van poëtische stijlfiguren in hypnotische communicatie.

Module 4: lesdag 8

• Utilisatie van het probleem of het symptoom.
• Linguïstiek: (gedachtenlezen) mind-reading als diagnostische of therapeutische techniek.
• Herkenning en utilisatie van NLP-metaprogramma's en denkstijlen van de cliënt.
• Onbewuste processen bij jezelf als coach, therapeut, docent etc.: het opmerken en gebruiken van gevoelens,
ingevingen en intuïties.
• Ericksoniaanse hypnotherapie toepassen bij alle mogelijke psychische, psychosomatische, emotionele en
sociale problemen.
• Het Helpende Handen (Mirroring Hands)-proces deel 4: demonstratie en oefening.
• Afronding van de opleiding met schriftelijke toetsing en slotevaluatie.

Klik op de dag en bekijk het programma.

Bekijk literatuurlijst

Doelgroep & Toelating

Bekijk of deze opleiding geschikt voor u is.

Lees verder

De opleiding is bestemd voor coaches, counselors en therapeuten die vanuit de Ericksoniaanse benadering:

  • willen leren hoe ze elke mogelijke wens of reactie van de cliënt kunnen verwelkomen en omzetten in onbewuste medewerking, verandering en groei.
  • vitaal, gemotiveerd en vanuit eigen kracht hun werk willen blijven verrichten

 

 

Download de "Studeren bij BGL" brochure

Diploma & Erkenningen

U ontvangt na voltooiing van uw opleiding het diploma Practitioner Ericksoniaanse hypnotherapie.

De opleiding is geaccrediteerd door de SKB (SKB-C: 106 SBU/3,8 EC’s) en NBVH.

Lesoverzicht

Toelichting

  • Een overzicht van de verschillende startdata en leslocaties staat aan de linkerkant van de pagina weergegeven.
  • Voor de uitgebreidere planning kunt u de gewenste startdatum aanklikken, te vinden onder het kopje planning.
Bekijk de lessen, tijden & locaties

Alle data wijzigingen voorbehouden. Start onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen.

Schrijf je online in

Heeft u een vraag? Bekijk onze Veelgestelde Vragen pagina. Mochten er nog vragen onbeantwoord blijven, kunt u contact met ons opnemen via info@bgl.nl of via 023-555 67 55.