U gebruikt een verouderde browser zonder flexbox support. Hierdoor zal de website niet goed weergegeven worden. Update alstublieft uw browser of ga over op een moderne browser, zoals Chrome, Edge (Windows), Safari (Mac) of Firefox. [Internet Explorer moet minimaal versie 11 zijn]

Leergang Loopbaancoaching

Schrijf je in STAP-budget Open Dagen
 • duur6 maanden
 • kosten€ 3.250,- BTW-vrij. STAP-subsidie € 1.000,-.
 • diplomaBGL-diploma
 • erkenningOpstap naar Noloc-accreditatie
In het kort

Van lifetime employment naar lifetime employability

De huidige snelle tijd vraagt om organisaties die flexibel, snel, innovatief en sterk concurrerend zijn. Van medewerkers wordt verwacht dat zij voortdurend bezig zijn met het uitbreiden van hun competenties, op de hoogte zijn van actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en flexibel in hun werk. Organisaties beschikken hierdoor over breed inzetbaar, hoog gekwalificeerd personeel. Werknemers verhogen zo hun marktwaarde en zijn minder afhankelijk van de organisatie waar ze werken. In theorie een win-win situatie in de praktijk een weg met hindernissen.

Veel medewerkers houden zich pas bezig met loopbaanontwikkeling als hun eigen functie in gevaar komt (bijvoorbeeld na een overname, fusie of reorganisatie) of als gevolg van een persoonlijke crisis (een burn-out bijvoorbeeld of depressie). Soms zijn het de managers zelf die de employability belemmeren. Zij willen niet het risico lopen hoog gekwalificeerde medewerkers op te leiden om die vervolgens te verliezen aan een andere afdeling of concurrent.

Om al deze ontwikkelingen in goede banen te leiden, is een uitgebalanceerde aanpak op het gebied van loopbaanontwikkeling nodig. In de opleiding tot Loopbaanprofessional richt u zich op de loopbaanvraagstukken van individuele cliënten in verschillende levensfasen en met uiteenlopende achtergronden. Bij de exploratie van hun vragen wordt de verbinding gemaakt met actuele ontwikkelingen en actuele trends die spelen in de organisatiecontext, op de arbeidsmarkt en in het opleidingenveld.

In de 9-daagse leergang Loopbaancoaching leert u op praktische en ervaringsgerichte wijze hoe u cliënten kunt optimaal kunt ondersteunen in hun loopbaanontwikkeling. Daarbij is er aandacht voor vraagverheldering, oplossingsgericht werken, gepaste inzet van instrumenten en (psychologische)testen, exploratie van beroepen, opleidingen en de arbeidsmarkt. Binnen de leergang is ook een belangrijke plaats ingeruimd voor zelfonderzoek en reflectie. U bent tenslotte het belangrijkste instrument in de loopbaancoaching.

Na succesvolle afronding van de leergang ontvangt u een diploma en kunt op verantwoorde wijze loopbaantrajecten vormgeven en uitvoeren afgestemd op de wensen, behoeften en het instroomniveau van de cliënt.

Desgewenst kunt u er (op een later moment) voor kiezen uw competenties te verruimen en te verdiepen door in een verkort traject de Post-HBO Registeropleiding Loopbaanprofessional met het Noloc-keurmerk te volgen. Zeker als u zich wilt laten certificeren als Noloc Register Loopbaanprofessional biedt deze optie de nodige voordelen.

 

Inhoud
Oplossingsgericht werken in loopbaancoaching (3 dagen)

In deze driedaagse is een centrale plaats ingeruimd voor het empathisch en respectvol communiceren en oplossingsgericht coachen. Door vanuit oprechte belangstelling aan te sluiten bij de belevingswereld van de cliënt, ontstaat de vertrouwensrelatie die nodig is om de loopbaancoaching succesvol te laten verlopen. Vanuit de gedachte dat ieder mens mogelijkheden in zich draagt om succes te realiseren, ondersteunt u de cliënt bij het verder ontwikkelen van reeds aanwezige kwaliteiten. Een kleine stap in de goede richting is vaak al voldoende om een proces van grote verandering op gang te brengen. Uw aanpak is betrokken en tegelijkertijd resultaatgericht.

Naast het opdoen van inzichten en praktische vaardigheid is zelfonderzoek en reflectie op het eigen handelen essentieel in uw ontwikkeling tot loopbaancoach.

Inrichten loopbaanonderzoek en inzet instrumenten (4 dagen)

In deze vierdaagse module leert u hoe u gefaseerd structuur en diepgang kunt aanbrengen in het loopbaantraject, rekening houdend met de wensen en behoeften en het instroomniveau van de cliënt. Met behulp van verschillende loopbaaninstrumenten ondersteunt u de cliënt bij het verkrijgen van inzicht in de eigen persoonlijkheid, persoonlijke geschiedenis, kwaliteiten, waarden en drijfveren, interesses, omgevingsfactoren, beroepswensen en capaciteiten. U leert hoe u de rode draad in de persoonlijke – en loopbaanitems kunt vaststellen en vertalen naar loopbaanrichtingen (functie, taken, werkomgeving) en/of een persoonlijk ontwikkelings- en actieplan.

Omdat u zelf het belangrijkste instrument in loopbaancoaching bent, is het essentieel uzelf goed te leren kennen. Hiertoe doorloopt u ook zelf de verschillende fasen van een loopbaantraject. Niet alleen krijgt u hierdoor zicht op eigen (ontwikkel)thema's, maar ervaart u tevens de impact van loopbaancoaching.

(Psychologische) vragenlijsten, arbeidsmarkt en opleidingsadvies (dagen)

In deze tweedaagse training krijgt u de unieke kans om te werken met het testplatform TrjcT van LDC. TrjcT is een loopbaan(her)oriëntatie- en mobiliteittool dat bestaat uit verschillende professionele vragenlijsten en tests. De resultaten hiervan (de interne analyse) zijn direct gelinkt aan informatie over beroepen, opleidingen, cursussen en vacatures die samen de externe analysevormen.

De invulling van de lessen kent theoretische en praktische aspecten. Er wordt ingegaan op de theoretische achtergrond van psychologische tests en vragenlijsten en het op verantwoorde wijze omgaan daarmee in verschillende fasen van het loopbaanproces afgestemd op de situatie van de cliënt.
Praktische oefening vindt plaats aan de hand van praktijkcasuïstiek. U oefent vaardigheden als testinterpretatie, bespreken van resultaten en het aanpakken van probleemsituaties.

In de training wordt de koppeling met de arbeidsmarkt gemaakt en leert hoe u cliënten effectief kunt ondersteunen bij het benaderen ervan. Ook leert u de opleidingsbehoeften van de cliënt in kaart te brengen en te verbinden met het opleidingsaanbod en de vraag vanuit organisaties en de arbeidsmarkt.

Praktijk, supervisie en intervisie

U maakt de vertaalslag van het geleerde naar de praktijk in het uitvoeren van een loopbaantraject onder supervisie.
De ervaringen die in de praktijk worden opgedaan vormen input voor de supervisie en lesbijeenkomsten en vice versa.

In de supervisie (individueel en groepsgewijs) werkt u zowel vragen uit die betrekking hebben op het begeleidingsproces van de cliënt, als vragen die samenhangen met uw eigen functioneren en ontwikkeling.

U ontvangt ook ondersteuning in de vorm van e-coaching. Het gaat hier om schriftelijke feedback op de ingeleverde reflectieverslagen.

In de oefen-/intervisiegroep oefent u extra met de stof betrekking heeft op de gevolgde lessen en reflecteert op basis van praktijkcasuïstiek op uw eigen handelen.

Download de opleidingsbrochure voor uitgebreidere informatie.

Bekijk literatuurlijst

Doelgroep & Toelating

Bekijk of deze opleiding geschikt voor u is.

Lees verder
Doelgroep

De leergang Loopbaancoaching is voor iedereen die zich (verder) wil bekwamen op het gebied van loopbaancoaching. Binnen de eigen organisatie of als zelfstandige loopbaancoach.

Bijvoorbeeld:

 • HR-managers die zich richten op de duurzame inzetbaarheid voor hun medewerkers.
 • Personeelsadviseurs die adequate tools nodig hebben om employability te stimuleren.
 • Re-integratieadviseurs met een belangrijke taak op het gebied van verzuimmanagement en re-integratie op de arbeidsmarkt
 • Interne en externe coaches die optimaal willen inspelen op de toenemende behoefte van zowel organisaties als particulieren aan ondersteuning bij de loopbaanontwikkeling van respectievelijk hun medewerkers of henzelf.
 • Schooldecanen, mentoren en studieloopbaanbegeleiders die zich onder meer bezighouden met de studiekeuze en loopbaanoriëntatie van leerlingen/studenten.
Toelating

Als deelnemer beschikt u over een HBO diploma of academisch denk- en/of werkniveau.

Download de "Studeren bij BGL" brochure

Diploma & Erkenningen

U ontvangt na voltooiing van uw opleiding een diploma.

Lees in de opleidingsbrochure welke doorstroommogelijkheden deze opleiding biedt.

Tijden & Locaties
Kosten
 • Kosten:

  € 3.250,-. BTW-vrij. U kunt gebruik maken van de STAP-regeling, waarbij u € 1.000,- subsidie kunt aanvragen.

 • Inclusief:

  supervisie, e-coaching, toetsing, toegang testomgeving en arrangement

 • Bijkomende kosten:

  Literatuurkosten ca. € 130,-

 • Betalingsregeling:

  Betalen in 5 termijnen is mogelijk, de extra kosten hiervoor bedragen € 100,-

BGL is vrijgesteld van BTW

Lesoverzicht

Klik op een startdatum om alle lesdagen te zien.

Utrecht Lunettenstartdatum: maandag 9 oktober 2023 - (9000)

Lestijd: 10.00-17.00 uur

Module 1 Oplossingsgericht werken in loopbaancoaching (8954)
Maandag 09, 30 oktober, 20 november

Module 2 Inrichten loopbaanonderzoek en inzet instrumenten (8951)
Maandag 15, 29 januari, 26 februari, 11 maart 2024

Module 3 (Psychologische) vragenlijsten, arbeidsmarkt en opleidingsadvies (8952)
Maandag 01, 15 april 2024

Supervisie wordt apart gepland.


Alle data wijzigingen voorbehouden. Start onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen.

Schrijf je online in

Heeft u een vraag? Bekijk onze Veelgestelde Vragen pagina. Mochten er nog vragen onbeantwoord blijven, kunt u contact met ons opnemen via info@bgl.nl of via 023-555 67 55.