U gebruikt een verouderde browser zonder flexbox support. Hierdoor zal de website niet goed weergegeven worden. Update alstublieft uw browser of ga over op een moderne browser, zoals Chrome, Edge (Windows), Safari (Mac) of Firefox. [Internet Explorer moet minimaal versie 11 zijn]

Opleiding tot Coach

Schrijf je inDownload de brochure Open Dagen
  • duur3-6 maanden - Blended Learning: e-learning en klassikaal onderwijs
  • kostenvanaf € 6.000
  • diplomaPost-HBO Diploma
  • erkenningEMCC/NOBCO, CPION/SPHBO, ST!R
In het kort

Succesvol coachen van mensen in organisaties

Wij bieden u een opleidingstraject waarmee u verschillende niveaus in coaching kunt doorlopen. Daarmee ontwikkelt u een brede kijk op de verschillende facetten van het vak van coach. U verwerft een verdiept inzicht in veranderingsprocessen die zich binnen mensen en organisaties afspelen.

  • De opleiding Coach Foundation vormt het fundament onder uw ontwikkeling tot coach. In deze opleiding staan reflectie op de eigen coachrol, het respectvol communiceren en oplossingsgericht coachen centraal.
  • De opleiding Coach Practitioner bouwt voort op de opleiding Coach Foundation. In de module Narratieve coaching staat het werken met verhalen, emoties en dilemma’s centraal. In de module Procescoaching richt zich op het begeleiden van het individu rekening houdend met de invloed van het systeem (gezin, team, afdeling, organisatie) met aandacht voor interactiepatronen en groepsdynamiek, stimuleren van (team)samenwerking en omgaan met weerstand bij verandering.

In beide opleidingen doet u nieuwe inzichten en vaardigheden op die u in verbinding brengt met de mens die uzelf bent. U bent tenslotte het belangrijkste instrument in de coaching. Leren door te reflecteren en leren door te doen.

De opleiding is onder meer bestemd voor leidinggevenden, staffunctionarissen, adviseurs, intern begeleiders en senior medewerkers die mensen met een behoefte aan coaching op een professionele manier willen stimuleren in hun persoonlijke ontwikkelingsproces.

Erkenning

De opleiding tot Coach Foundation en Coach Practitioner hebben een EQA-keurmerk (European Quality Award). De opleiding Coach Practitioner is tevens een door CPION- erkende Post-HBO Registeropleiding. U kunt zich na afronding van de opleiding als coach laten registreren bij de NOBCO of ST!R.

BGL-lidmaatschap

Volg deze opleiding als lid van BGL en bespaar op de kosten. Want met het BGL-lidmaatschap heb je onbeperkt toegang tot alle opleidingen en trainingen voor een vaste prijs per jaar. Wil je deze opleiding volgen? Meld je eerst aan als BGL-lid en daarna voor deze opleiding om direct gebruik te maken van het voordeel.

Lees hier meer over het BGL-lidmaatschap of mail naar info@bgl.nl voor meer informatie.

Inhoud
Opleiding tot Coach Foundation (Basis)

Oplossingsgericht coachen
De Opleiding tot Coach Foundation vormt het fundament voor uw ontwikkeling tot coach. Tijdens deze 5-daagse basisopleiding staat het respectvol communiceren en oplossingsgerichte coachen centraal. Door vanuit oprechte belangstelling aan te sluiten bij de belevingswereld van de coachee, ontstaat de vertrouwensrelatie die nodig is om het coachproces succesvol te laten verlopen. Vanuit de gedachte dat ieder mens mogelijkheden in zich draagt om succes te realiseren, ondersteunt u de coachee bij het verder ontwikkelen van reeds aanwezige kwaliteiten. Het mooie is dat een kleine stap in de goede richting al voldoende is om een proces van grote verandering op gang te zetten. 

Opleiding tot Coach Practitioner (Verdieping)

De 10-daagse Opleiding tot Coach Practitioner bouwt voort op de opleiding tot Coach Foundation. U breidt uw gereedschapskist verder uit met modellen, vaardigheden en technieken op het gebied van narratieve coaching en procescoaching. Deze opleiding bestaat uit de blokken Narratieve coaching en Procescoaching.

Blok 1: Narratieve coaching
In dit blok staat het werken met verhalen, metaforen en symbolen centraal. We groeien op te midden van ‘verhalen' die mede bepalen hoe wij onszelf, anderen en de wereld om ons heen zien. We creëren dus op zekere hoogte onze eigen werkelijkheid. Als coach richten we ons op het verkennen en ontrafelen van de (onbewuste) verhalen van de coachee en stimuleren we hem/haar tot het ‘herschrijven' ervan. Hiertoe is het belangrijk dat we als coach ook zicht hebben op onze eigen verhalen en in staat zijn deze flexibel te hanteren. 

Blok 2: Procescoaching

In dit blok gaan we in op het begeleiden van processen in groepen en teams. Hierin komt met name de systeemgerichte aanpak naar voren, waarin we ons vooral richten op de invloed van het systeem en de interactie tussen de leden ervan. Tijdens de lessen verwerft u inzicht in het ontstaan en de ontwikkeling van groepen en teams en leert hoe u veranderingsprocessen kunt faciliteren. Daarbij is er specifiek aandacht voor het omgaan met machtsverschillen en weerstandsreacties. Ook gaan we in op het proces van opdrachtverwerving en de positionering van coaching in organisatie. 

Belangrijke kernmerken van onze coachopleidingen

In de opleidingen worden theoretische en methodische kennis gecombineerd met werken aan persoonlijke ontwikkeling en het trainen van praktische vaardigheden. Leren door te reflecteren en leren door te doen zijn hierbij kernbegrippen.

Vanuit verschillende invalshoeken ontwikkelt u een integrale kijk op coachingsvraagstukken. Belangrijke pijlers worden gevormd door het Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP), de Rationeel Emotieve Training (RET), de Geweldloze Communicatie, het Oplossingsgericht werken, de Narratieve Therapie, het Systeemgericht werken, de Groepsdynamica.

In de coaching leert u hoe u mensen kunt ondersteunen bij het optimaliseren van hun resultaten in het werk en het realiseren van hun persoonlijke ontwikkelwensen.

U ontwikkelt een stijl van coaching die in het verlengde ligt van uw eigen kracht en persoonlijkheid.

De opleidingen zijn geaccrediteerd en hebben een EQA-keurmerk (European Quality Award). De opleiding Coach Practitioner is tevens een Post-HBO Registeropleiding. Na succesvolle afronding van de opleiding ontvangt u een officieel diploma van de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland.

Blended Learning: e-learning en klassikaal onderwijs

Bekijk literatuurlijst

Doelgroep & Toelating

Bekijk of deze opleiding geschikt voor u is.

Lees verder
Doelgroep

De opleiding is bestemd voor iedereen die zich (verder) wil bekwamen op het gebied van coaching, binnen de eigen organisatie of zelfstandig vanuit een eigen praktijk.

Deelnemers zijn afkomstig uit verschillende sectoren en vervullen verschillende functies. Het betreft onder meer leidinggevenden, staffunctionarissen, hulpverleners, consultants, intern begeleiders en senior medewerkers die mensen met een behoefte aan coaching op een adequate manier willen ondersteunen in hun professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Toelating

Als deelnemer beschikt u over een HBO diploma of academisch denk- en/of werkniveau.

Download de "Studeren bij BGL" brochure

Diploma & Erkenningen

U ontvangt na voltooiing van uw opleiding een erkend diploma.

Lees verder
Diploma

Diploma Coach Foundation
Diploma Coach Practitioner: Post-HBO register diploma van de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland

Erkenningen

CPION/SPHBO 

CPION (Centrum Post-Initieel Onderwijs) vormt het aanspreekpunt voor aanbieders die hun post-initiële opleidingen willen laten registreren als officiële Registeropleiding. De SPHBO is een landelijke dienstverlenende organisatie op het gebied van Post-HBO-opleidingen. De opleiding tot Coach Practitioner is een Post-HBO Registeropleiding. Na succesvolle afronding van deze opleiding wordt u opgenomen in dit register.

EMCC/ NOBCO 

De European Mentoring & Coaching Council (EMCC) wil in heel Europa een good coaching practice bevorderen. In dat kader zorgt de EMCC voor twee Europese kwaliteitskeurmerken: European Individual Accreditation (EIA) voor coaches en European Quality Award (EQA) voor opleidingen voor coaches. Momenteel zijn al 20 Europese landen aangesloten. 
De Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) verzorgt de EMCC accreditatie voor coachopleidingen in Nederland. Er worden vier accreditatieniveaus onderscheiden: Foundation, Practitioner, Senior Practitioner en Master. BGL biedt een geaccrediteerde opleiding op Foundation en Practitioner niveau aan. Aan de masterclasses zijn PE-punten toegekend die u kunt gebruiken in het kader van uw EIA- accreditatie.

De NOBCO verzorgt ook de registratie van beroepscoaches. Elke aangesloten NOBCO-coach start na inschrijving als pre-EIA Coach. Na een uitgebreide toetsingsprocedure door het NOBCO Accreditatiebureau zal de coach op basis van genoten vooropleidingen en opgedane coachervaring worden ingeschreven in het register op één van de bovengenoemde accreditatieniveaus. Meer informatie vindt u terug op www.nobco.nl

ST!R
Na afronding van uw opleiding tot Coach Practitioner kunt er ook voor kiezen om u het kwaliteitswaarmerk ‘Erkend Coach’ aan te vragen bij de ST!R, een onafhankelijke stichting die de beroepsregistraties van supervisoren, coaches en overige professioneel begeleiders beheert voor derden. Meer informatie vindt u op www.stir.nu.

Cedeo
Cedeo is een onafhankelijke keuringsinstantie die de kwaliteit van human resources dienstverleners meet en waarborgt. BGL heeft een Cedeo-erkenning, zowel voor de opleidingen met een open inschrijving als voor de maatwerkactiviteiten. Dit keurmerk wordt toegekend op basis van een terugkerend klanttevredenheidsonderzoek.

Lees in de opleidingsbrochure welke doorstroommogelijkheden deze opleiding biedt.

Heb je een vraag? Vul hier het contactformulier in

Lesopmerkingen

U kunt Coach Foundation en Coach Practitioner apart volgen of tezamen.
Let op: Er is wel een instroomeis voor Coach Practitioner: Coach Foundation of aantoonbare ervaring met oplossingsgericht coachen, mogelijk via een assessment.

Lesoverzicht

Toelichting

  • Een overzicht van de verschillende startdata en leslocaties staat aan de linkerkant van de pagina weergegeven.
  • Voor de uitgebreidere planning kunt u de gewenste startdatum aanklikken, te vinden onder het kopje planning.

Opleiding tot Coach Foundation

Bekijk de lessen, tijden & locaties

Opleiding tot Coach Practitioner

Bekijk de lessen, tijden & locaties

Alle data wijzigingen voorbehouden. Start onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen.

Lees het interview met oud-student Leonie Blom, zelfstandig ondernemer en projectleider VO-managementcoach.

» Lees het interview
Schrijf je online in

Heeft u een vraag? Bekijk onze Veelgestelde Vragen pagina. Mochten er nog vragen onbeantwoord blijven, kunt u contact met ons opnemen via info@bgl.nl of via 023-555 67 55.