U gebruikt een verouderde browser zonder flexbox support. Hierdoor zal de website niet goed weergegeven worden. Update alstublieft uw browser of ga over op een moderne browser, zoals Chrome, Edge (Windows), Safari (Mac) of Firefox. [Internet Explorer moet minimaal versie 11 zijn]

Ons werkmodel

Om wendbaar en creatief invulling te kunnen geven aan de vraagstukken waarvoor wijkteams zich geplaatst zien, is het essentieel dat zij duidelijk weten waarvoor ze staan en zicht hebben op hoe ze van waarde kunnen zijn voor elkaar, hun cliënten en externe partners.

Een heldere bedoeling (missie en visie) geeft richting aan het handelen in de praktijk van alledag met een minimum aan procedures en afspraken. Optimaal benutten van eigen kracht bevordert de intrinsieke motivatie en de veerkracht van medewerkers. Een goede verbinding tussen de bedoeling, de eigen kracht en de dagelijkse praktijk ondersteunt de wijkteams in het ontwikkelen van hun wendbaarheid en het creatief omgaan met uitdagingen.

Om de verbinding tussen genoemde elementen te realiseren, maken wij gebruik van de methodiek van het ”Dialoogspel”. Op speelse en enerverende wijze leren wijkteams hoe ze gezicht en uitvoering kunnen geven aan de eigen missie, visie en ambities.