U gebruikt een verouderde browser zonder flexbox support. Hierdoor zal de website niet goed weergegeven worden. Update alstublieft uw browser of ga over op een moderne browser, zoals Chrome, Edge (Windows), Safari (Mac) of Firefox. [Internet Explorer moet minimaal versie 11 zijn]

Maatwerk voor organisaties

In het kort

Verbeterprogramma’s, efficiencyverhoging, kostenreducties, kwaliteitstrajecten, cultuurverandering, ketensamenwerking, klantgericht werken… elke organisatie heeft hiermee te maken.

Verandering wordt gezien als de enige constante en daarmee als normaal onderdeel van de bedrijfsvoering. Visies, denkwijzen en gedragspatronen dienen vrijwel continu te worden bijgesteld.

Het accent is verschoven van beheersing naar beïnvloeding en ontwikkeling. De focus ligt op het denken in mogelijkheden en het zoeken naar makkelijk toepasbare oplossingen. De inventiviteit van mensen en flexibiliteit van ondernemingen staan voorop. Met een beeld van de ideale eindsituatie als leidraad bepaalt men gaandeweg welke procedures en processen nodig zijn om daar te komen. Niet controle, maar vertouwen, vrijheid en verantwoordelijkheidsgevoel vormen de basis.

Het managen van verandering is een proces waarin er zowel aandacht dient te zijn voor de harde kant (organisatie en structuur) van een organisatie als de zachte elementen (mensen) die daarin een rol spelen. De context – maatschappij, technologie, economie – speelt een overkoepelende rol.

Steeds vaker krijgt de “zachte”’ kant van organisaties de aandacht die het verdient. Gedrag en de interactie tussen mensen bepalen tenslotte in grote mate het succes van een verandering. Daar waar mensen zich niet betrokken, gekend of onzeker voelen, ontstaat weerstand. Heldere communicatie met daarin aandacht voor reflectie en terugkoppeling is essentieel om het proces van veranderingsbereidheid op gang te brengen.

Meer dan 25 jaar houden we ons bezig met organisatieontwikkeling. Daarbij maken we gebruik van beproefde methodieken en instrumenten die het veranderproces in uw organisatie ondersteunen.

Opbrengst
Lees verder

Organisatieontwikkeling is een krachtig middel om het functioneren van de organisatie en betrokkenen te verbeteren, de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen en de bedrijfsresultaten te optimaliseren.

Aanpak
Lees verder

In onze aanpak maken we onder meer gebruik van het gedachtegoed van Wouter Hart (Verdraaide organisaties, 2012) en Killian Bennebroek Gravenhorst. (De veranderversneller, 2015).

Bij het verhelderen van het veranderverhaal van uw organisatie richten we ons op het onderwerp van de verandering, de veranderaanpak en de mensen op wie de verandering betrekking hebben. Daarbij staan vijf veranderkundige vragen centraal: WAAROM, WAARTOE, WAT, HOE, WIE.

Omdat transformatie van de organisatie bij de leiders zelf begint, is er een belangrijke rol weggelegd voor leiderschapsontwikkeling. De versterking en de borging van de professionaliteit van de leiders is een belangrijke sleutel tot het verder verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening en het realiseren van de gewenste resultaten.

Uiteraard ontwikkelt een organisatie zich doordat de mensen die er werken zich ontwikkelen. Daarom is er bij organisatieontwikkeling ook een belangrijke rol weggelegd voor de ontwikkeling van teams en individuele medewerkers.

Contact

Wilt u gericht sturing geven aan veranderingen in uw organisatie? Neem contact op voor een nadere kennismaking en toelichting op de mogelijkheden.

Telefoon: 023-5556755
Mailen kan ook: info@bgl.nl