U gebruikt een verouderde browser zonder flexbox support. Hierdoor zal de website niet goed weergegeven worden. Update alstublieft uw browser of ga over op een moderne browser, zoals Chrome, Edge (Windows), Safari (Mac) of Firefox. [Internet Explorer moet minimaal versie 11 zijn]

Maatwerk voor individuen

In het kort

Van werknemers wordt tegenwoordig verwacht dat zij voortdurend bezig zijn met het ontwikkelen van hun talenten, zodat zij effectief kunnen inspelen op veranderingen waarmee ze in hun werk worden geconfronteerd.

De behoefte aan leren en ontwikkeling wordt echter ook ingegeven door persoonlijke motieven: uitzicht op ander werk, volgen van een persoonlijke passie, creatieve uitdaging, behoefte aan erkenning, meer autonomie etc.

Opbrengst
Lees verder

Daar waar persoonlijke en organisatiedrijfveren elkaar overlappen, ontstaat voor beide partijen een aantrekkelijke werkrelatie. Investeren in opleidingen, trainingen, coaching en loopbaanbegeleiding voor medewerkers is dan ook een tweesnijdend mes: organisaties vergroten hun aantrekkingskracht en weten door een optimale match van persoon en functie hun bedrijfsvoering en resultaten te verbeteren. Medewerkers kunnen alles uit hun carrière halen op productief en persoonlijk vlak.

Om ervoor te zorgen dat de ingezette ontwikkelingstrajecten niet verzanden in een verzameling tips en trucs, is het essentieel dat er niet alleen aandacht is voor het verruimen van kennis en vaardigheden, maar juist ook voor zelfonderzoek en reflectie op het eigen handelen. Duurzame veranderingen beginnen altijd bij de persoon zelf, ongeacht of het nu gaat om persoonlijk leiderschap, effectieve communicatie, conflicthantering of ondernemerschap.

Aanbod
Lees verder

Individuele medewerkers of leidinggevenden met een ontwikkelvraag kunnen zich inschrijven voor ons opleidingen en trainingen met een “open inschrijving”. Zij volgen ons reguliere programma samen met deelnemers afkomstig uit andere organisaties. Ook individuele coaching, loopbaanbegeleiding of mediation behoren tot de mogelijkheden.

Indien het wenselijk is dat meerdere werknemers uit uw organisatie dezelfde scholing gaan volgen, kunt u er ook voor kiezen om (onderdelen uit) ons scholingsaanbod op maat te laten uitvoeren voor uw organisatie. Het programma wordt dan toegesneden op de specifieke vraagstukken en praktijkervaringen van uw medewerkers. Voor de in company trajecten vindt een uitgebreide intake plaats, waarbij u uw vraagstukken, doelen en wensen kunt verhelderen, zodat in onderlinge wisselwerking een gericht programma kan worden opgesteld.

Contact

Wilt u uw medewerkers stimuleren in hun persoonlijke ontwikkeling? Neem contact op voor een nadere kennismaking en toelichting op de mogelijkheden.


Telefoon: 023-5556755

Mailen kan ook: info@bgl.nl