U gebruikt een verouderde browser zonder flexbox support. Hierdoor zal de website niet goed weergegeven worden. Update alstublieft uw browser of ga over op een moderne browser, zoals Chrome, Edge (Windows), Safari (Mac) of Firefox. [Internet Explorer moet minimaal versie 11 zijn]

Interview met Sjaak de Coninck

Lees het verhaal van Sjaak de Coninck. Sjaak is werkzaam als integratief therapeut en EMDR-therapeut en is als trainer verbonden aan de NLP-opleidingen en de opleiding tot Kindercoach van BGL. Tevens is hij eigenaar van DCTM, een bedrijf dat begeleiding biedt aan mensen met verkeersangst.

Wie ben je en wat doe je?

Ik ben Sjaak de Coninck en eigenaar van DCTM, een bedrijf van waaruit ik sinds 2002 mensen begeleid met verkeersangst. Samen met mijn vrouw Brenda heb ik een therapiepraktijk aan huis. Ik werk als integratief therapeut, EMDR-therapeut en NLP-trainer.

Ik werk vanuit het motto “Je doet het goed of je doet het niet.” Ik sta voor passie en kwaliteit.

Ik ben tot 1993 beroepsmilitair geweest en heb daarna in de rijschoolbranche gewerkt, waar ik vooral veel theorielessen heb gegeven. In beide banen hield ik mij reeds bezig met verkeersbegeleiding. Ik ben op gegeven moment in contact gekomen met een gezin dat een kind had verloren tengevolge van een dode hoek ongeval met een vrachtauto. Die mensen zochten naar een verklaring voor wat er gebeurd was. Ik ben over die problematiek gaan nadenken en heb toen de dode hoek spiegel (DOBLI) uitgevonden. Toen kwam alles in een stroomversnelling terecht, zat ik met ontwerpers aan tafel, had ik contact met het toenmalige Ministerie van Verkeer en Waterstaat en heb ik DCTM opgericht. Ik ben met vanaf dat moment steeds meer gaan specialiseren in de begeleiding van mensen met verkeersangst.

Wat is je connectie met BGL?

Ik was begonnen met een opleiding Hypnotherapie bij een ander opleidingsinstituut. Mijn vrouw koos ervoor om de opleiding Integratieve Psychotherapie bij BGL te volgen. Ik kan me nog heel goed herinneren dat zij na de eerste les thuis kwam met een BGL tasje met toolkit, pen en papier en dat ze zei: “Kijk Sjaak, zo doen ze dat daar.” Ik raakte gaandeweg ook enthousiast door haar verhalen en besloot een overstap naar BGL te maken.

Ik ben begonnen met de Medische Basiskennis bij Esther Eppenga. Inmiddels was ik behoorlijk gepassioneerd geraakt door NLP en ben bij jullie de opleiding NLP Master Practitioner en daarna het opleidingstraject tot NLP Trainer gaan volgen. In het verlengde daarvan ben ik vrij snel als co-trainer gaan meegelopen in de opleiding NLP Practitioner en NLP Master Practitioner.

Ik wilde ook heel graag het diploma Integratieve Psychotherapie bij BGL behalen en heb toen nog een heel leuk gesprek met Ellen de Jong gehad, waarin zij heeft uitgezocht wat ik al wel en nog niet gedaan had. Er werd toen een fantastisch programma op maat gemaakt. En in vervolg daarop heb ik ook nog de opleiding Inner Child Therapie doorlopen.

Momenteel ben ik verbonden als trainer aan de opleiding tot Kindercoach en de NLP opleidingen.

Verder had ik drie jaar geleden het plan gevat een specifieke opleiding voor rijinstructeurs in de markt te zetten op het gebied van verkeers-/rijangst op basis van NLP. Ik heb toen de samenwerking met BGL gezocht. In een plezierig gesprek met jou (Petra) is toen besloten dat Brenda en ik jullie materiaal mochten gebruiken en dat wij de opleidingen op de BGL-locatie in Driebergen zouden geven. Inmiddels zijn we met de derde opleiding bezig. Driebergen is zo’n beetje m’n tweede huis geworden.

Wat is je het meest bijgebleven uit je tijd bij BGL?

Meerdere dingen.

Bijvoorbeeld mijn eerste optreden in de opleiding tot Kindercoach. Ik was aan het trainen met Angelique de Graaff in de NLP opleiding in Driebergen, toen we een telefoontje van Diny (Janzweerd) kregen dat de groep in Eindhoven onverwacht zonder trainer was komen te zitten. Toen is besloten dat ik direct naar Eindhoven zou afreizen om daar een les over het gebruik van metaforen in de coachingspraktijk te verzorgen. In de auto op weg naar Eindhoven heb ik toen nagedacht hoe ik een en ander zou aanpakken. Gelukkig was ik goed bekend met het onderwerp. Daar aangekomen kon ik meteen aan de slag, want er zat een grote groep studenten al even op mij te wachten. De les pakte goed uit en de studenten vroegen of ik nog vaker zou terugkomen. Hun positieve feedback heeft er onder meer toe geleid dat ik door Diny gevraagd werd om in de toekomst meer lessen te verzorgen. Inmiddels geef ik met heel veel plezier negen verschillende lessen in de opleiding tot Kindercoach.

Verder moet ik terugdenken aan mijn deelname aan de opleiding tot Trainer. Aanvankelijk wist ik niet goed wat ik aanmoest met de training. Ik trainde al heel lang. Bij Defensie gaf ik al jarenlang trainingen aan militairen. Ik hoorde veel bekende dingen en twijfelde of ik wel door moest gaan. In een gesprek met mijn mentor Yvonne Veenendaal heb ik echt een slag kunnen maken en uiteindelijk heb ik met plezier mijn opleiding afgerond.

Ook is het gesprek met Ellen de Jong, waaraan ik hiervoor al refereerde, me bijgebleven. Vooral dat ze heel gedegen uitploos wie zit er nu eigenlijk voor me, wat kun je en weet je, wat weet en kun je nog niet en wat gaan we aanbieden. Echt maatwerk.

En uiteraard mag de opleiding Inner Child Therapie bij Louis Crijns en Ellen de Jong niet ontbreken. Vooral de wijze waarop Louis zijn lessen geeft, is heel bijzonder. Brenda zei eerder al tegen me: “Als je ooit de gelegenheid krijgt om tijdens zijn les mee te werken aan een demonstratie, doe dat dan”. Dat heb ik gedaan en het was een hele indrukwekkende sessie.

Verder kijk ik terug op een leuke ervaring met Kees Jan Hundling. Ik was co-trainer in de opleiding NLP Practitioner en de dagtrainer Wassili had een voedselvergiftiging opgelopen. Ik wilde de groep wel overnemen en de groep vond het ook prima, maar jullie vonden het toch belangrijk dat er ook een gediplomeerd NLP-trainer aanwezig was. Gelukkig kon Kees Jan invallen. We hebben toen een duotraining verzorgd alsof we al jaren samenwerkten. Later kreeg ik door Wassili mijn trainersdiploma uitgereikt, een mooi moment.

Tot slot wil ik Peter Gossen noemen. Ik had een intake voor de opleiding tot Trainer bij hem in zijn praktijk in de Den Haag. Toen ik binnenkwam zag ik zeker wel twintig diploma’s en certificaten aan de muur hangen. Ik dacht nog “Tjonge jonge wat overdreven”. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik denk dat ik nu ook wel aan hetzelfde aantal kom. Ik kom hem regelmatig tegen tijdens opleidingsdagen. Van leermeester tot collega.

Aan wie denk je nog regelmatig terug?

Behalve aan de eerder genoemde mensen denk ik aan mijn NLP-trainers: Wassili Zafiris, Jos van Boxtel,Katinka Frischalowski, Marian Huijsser en Angélique de Graaff. Met Jos werk ik ook samen in de Rijinstructeur+ opleiding. Mede door de enthousiaste feedback van Angélique ben ik als trainer bij BGL terecht gekomen.

Wijlen Rien Bakker, docent in de opleiding Integratieve Psychotherapie, was een heel bijzonder mens. Bij hem heb ik examen integratieve psychotherapie gedaan.

Verder heb ik nog regelmatig contact met Vivian Braat, een oud-student uit de NLP-opleiding. We hadden direct een goede klik. Zij is werkzaam als coach en verwijst regelmatig cliënten naar mijn therapeutische praktijk.

Wat is het meest waardevolle dat je hebt geleerd?

Inhoudelijk is de opleiding Integratieve Psychotherapie buitengewoon waardevol voor mij geweest vooral de regressielessen. Ik pas het geleerde dagelijks toe. En ik vind het gedachtegoed van NLP heel aanvullend op deze materie. Met name bij mensen die niet zoveel met hypnotherapie hebben, merk ik dat NLP heel toegankelijk is.

Wassili zei ooit dat het wel tien jaar duurde om echt NLP toe te passen. En ik merk inderdaad dat naarmate ik meer met NLP bezig ben, het me steeds makkelijker afgaat om met NLP te werken. Het is als het ware een tweede natuur geworden. Het is fantastisch dat je als trainer steeds opnieuw wordt teruggebracht naar de basis, steeds in contact bent met de lesstof, waardoor je steeds beter de verbanden gaat zien. En ook mijn werk als therapeut draagt bij aan deze verdieping.

Wat heeft je het meest verrast?

De grootste verrassing is dat ik voor dit ontwikkelpad heb gekozen. Toen ik aan de opleidingen begon, was ik van plan om bij verkeersangst te blijven. En hoewel dit nog steeds mijn specialisatie is, is mijn therapiepraktijk vooral via mond tot mond reclame uitgebreid. Naast cliënten met verkeerangst, werk ik bijvoorbeeld ook met kinderen en mensen met relatieproblemen. Via een goede vriend van mij ben ik ook in de luchtvaart terecht gekomen en heb ik verschillende mensen uit deze branche in mijn praktijk mogen ontvangen.

Wat zijn je toekomstige ambities?

Ik ben op dit moment bezig met de certificering voor MindSonar, een meetinstrument waarin door vragen over dertien metaprogramma’s te beantwoorden de denkstijl van mensen in kaart wordt gebracht. Via een zeer uitgebreide rapportage wordt de gebruikers duidelijk wat de voor- en nadelen van hun profiel zijn.

Ik ga dit instrument vooral inzetten bij het trainen van teams. Een verzekeraar waarvoor ik jarenlang trainingen op het gebied van schadepreventie heb verzorgd, heeft me gevraagd ondersteuning te gaan bieden aan managers en planners uit de transportsector. Met behulp van MindSonar wil ik een zowel een individueel als teamprofiel in kaart brengen. Dit vormt het vertrekpunt voor een traject waarin ze kunnen leren om efficiënter om te gaan met elkaar en de chauffeurs.

Verder heb ik ook binnen BGL wel ambities. Ik zou het ontzettend leuk vinden om in de opleidingen Counseling met Verbeeldingskracht en Integratieve Psychotherapie les te geven. En ook het werken als leertherapeut spreekt mij aan.

Hoe zou je BGL in een paar woorden kunnen kenschetsen?

Jullie bieden gedegen opleidingen aan, zorgen voor maatwerk en hebben een grote betrokkenheid bij studenten door bijvoorbeeld het mentorschap, intervisie en supervisie. Je kunt niet ongezien met een diploma de deur uitlopen.

Wie gun je ook een leerervaring bij BGL?

Dan blijf ik dicht bij huis. Door rijinstructeurs kennis te laten met NLP kan binnen hun vakgebied een flinke kwaliteitsslag gemaakt worden, waardoor je een andere verkeersdeelnemer op de weg kunt zetten en een bijdrage kunt leveren aan de verkeersveiligheid. Eigenlijk zou NLP gewoon onderdeel moeten zijn van deze opleiding.

Maar ook mensen uit de opleiding tot Kindercoach met een onderwijsachtergrond vragen zich regelmatig af waarom NLP geen onderdeel heeft uitgemaakt van de PABO opleiding die zij hebben gevolgd.

Welke wijsheid zou je ons/de lezer willen meegeven?

Je kunt dingen pas loslaten als je ze eerst hebt vastgepakt.

Door Petra Janzweerd