U gebruikt een verouderde browser zonder flexbox support. Hierdoor zal de website niet goed weergegeven worden. Update alstublieft uw browser of ga over op een moderne browser, zoals Chrome, Edge (Windows), Safari (Mac) of Firefox. [Internet Explorer moet minimaal versie 11 zijn]

Interview met Ronald Mol

Lees het verhaal van Ronald Mol, docent en therapeut.

Wie ben je?

Ronald Mol, net 56 jaar geworden. Samen met mijn vriendin heb ik twee kinderen, een dochter van zes en zoontje van bijna 4.

Wat doe je?

Ik ben als docent verbonden aan verschillende opleidingen van BGL: Counseling met Verbeeldingskracht, Integratieve Psychotherapie, Gezins- en Relatietherapie en Mediator. Ik heb een eigen praktijk met cliënten, en doe heel veel relatietherapie. Zo nu en dan verzorg ik trainingen op maat.

Wat is je connectie met BGL?

Ik was student bij een ander opleidingsinstituut en volgde daar een Hypnotherapieopleiding. Ik had best wat kritiek over de wijze waarop de opleiding was vormgeven. Naar mijn idee was de opleiding te formalistisch ingericht en werd er te star vastgehouden aan één werkwijze. Vanuit de psychologieopleiding die ik had gevolgd herkende ik dat starre vasthouden aan één benadering niet, er was ook geen wetenschappelijk bewijs voor. Ik had andere ideeën over het inrichten van zo’n opleiding: meer oplossingsgericht en met aandacht voor onder meer de cognitieve gedragstherapie. Ook had ik een andere benadering van studenten voor ogen. Ieder heeft al kwaliteiten en vaardigheden in huis, waarom zou je vanuit het utilisatiemodel gezien niet meer gebruik maken van de bijzondere kwaliteiten van mensen?

Ik ben na mijn afstuderen gebeld door Bert Nieborg, één van de grondleggers van BGL, om met hem een opleiding Hypnotherapie vorm te geven. Dit was in 1994. We zijn toen stad en land afgereisd, zelfs nog naar België om marktonderzoek te doen. Uiteindelijk startten we in een dijkpand in Spaarndam de eerste opleiding Hypnotherapie, waarin mijn ideeën hun inbedding kregen. Na verloop van tijd sloot ook Rien Bakker zich aan bij de club.

Hoewel de opleiding is uitgebreid met andere methodieken en technieken, is de kern nog steeds hetzelfde gebleven. We hebben toen een stevig fundament neergelegd.

Aan wie denk je nog regelmatig terug?

Aan de mensen uit de begintijd: Bert Nieborg, Diny Janzweerd, Petra Janzweerd en ook de mensen van het Hypnotherapieteam. Helaas zijn Bert Nieborg, Rien Bakker en Margot Maessen overleden.

En natuurlijk zijn er ook oud-studenten waaraan ik nog regelmatig terugdenk, bijvoorbeeld Koeno Speelman die mij nog regelmatig belt en Ernst van Diggele. Zij stammen nog uit de begintijd. Eigenlijk zijn er uit alle jaren mensen die ik zo weer voor de geest kan halen, waaronder uiteraard mijn vriendin Sylvana Koene.

Wat is je vooral bij gebleven uit je tijd bij BGL?

Ik ben altijd heel blij geweest met de vrijheid die ik heb genoten. Ik heb de ruimte gekregen om te pionieren en dat doe ik nog steeds. Naast de opleiding Hypnotherapie heb ik verschillende andere opleidingen mogen ontwikkelen: de opleiding NLP counseling, de opleiding tot Mediator en onlangs nog verschillende modules van de opleiding Gezins- en Relatietherapie. Daarom ben ik ook al die jaren blijven ‘plakken’.

Wat heeft je het meest verrast?

Toen ik net bij BGL was verraste de persoonlijke en ongedwongen sfeer me. We gingen regelmatig samen na het werk nog wat eten bij de Toerist in Spaarndam. Dat was ik helemaal niet gewend.

En ook de groei van BGL heeft me verrast. Eerst werd er mondjesmaat uitgebreid en ineens was er met de komst van de opleiding Kindercounselor en Kinder- en Jeugdtherapie die enorme groei.

Wat heb jij vooral geleerd in de afgelopen jaren?

Ik heb belachelijk veel geleerd in de afgelopen jaren, om daar nu uit te kiezen ….

Ik was in de begintijd bij BGL behoorlijk theoretisch en methodisch gericht. In de loop der tijd ben ik me steeds meer gaan richten op het maken van contact met de persoon zelf. Wie is die mens daar tegenover me en begrijp ik wat hem of haar van binnenuit beweegt? Ook mijn spirituele verdieping bij de Ridwhan school heeft hiertoe bijgedragen.

Ik ben daarbij iemand die steeds zoekt naar de combinatie van opvattingen uit verschillende Westerse psychologische stromingen met inzichten uit Oosterse filosofieën. Dit heeft mijn werkwijze verdiept.

Hoe pas je het geleerde toe in je dagelijks leven?

Ik probeer in de opvoeding van mijn kinderen zoveel mogelijk aan te sluiten bij hun natuurlijke kwaliteiten en drives. Ik merk dat zij daardoor de wereld open en nieuwsgierig benaderen. Ik zie ook dat zij liefdevol kunnen zijn naar anderen.

En ook in mijn relatie heb geleerd om minder reactief te reageren. Ik ben beter in staat om met ergernissen om te gaan. Ik zie het ook terug in de relatietherapie. Mensen maken elkaar voortdurend verwijten en stellen eisen aan elkaar. Wat ze leren is hoe ze op een andere manier kunnen omgaan met ergernissen en ongemakken die zich nu eenmaal voordoen in een relatie. Kunnen constateren dat sommige dingen pijn doen en toch kunnen blijven functioneren.

Wie gun je ook een leerervaring bij BGL?

Ik kom veel in trainingen allerlei aardige en intelligente mensen tegen die als het ware worden geleefd door de waan van de dag. Hierdoor nemen ze weinig tijd om na te denken over zichzelf en hun handelen. Ik gun hen dat ze als persoon kunnen groeien en beter met ‘conflicten’ kunnen omgaan. Als ik kijk naar hoe de Zwarte Piet-discussie is gevoerd, waarbij mensen alleen maar met woorden op elkaar inhakken, dan vind ik dat jammer.

Wat zijn je toekomstige ambities?

Als de jongste binnenkort naar school gaat, dan gaat mijn boek over ‘ons mensen’ er komen. Een boek waarin ik inga op het raakvlak tussen de ontwikkeling van de persoonlijkheid en de interactie met de omgeving en wat we van de natuur meekrijgen en hoe zich dat alles verhoudt tot het leiden van een zinvol leven. Het boek biedt praktische handvatten aan hulpverleners om snel te kunnen doordringen tot uiteenlopende problematiek tussen mensen in een systeem. Zij leren hoe ze hen kunnen helpen bij het ontwikkelen van hun natuurlijke vermogens, waardoor ze zelf in staat zijn problemen op te lossen.

Ik zou ook graag de therapeutische opleidingen van BGL opnieuw van de bodem af aan willen opbouwen, zodat samenhang tussen alle theorieën, methodieken en technieken nog duidelijker zichtbaar wordt. Een mooi organisch geheel verbonden met de basisfilosofie.

Verder wil ik persoonlijk blijven leren van mijn kinderen. Ik lees veel over ontwikkelingspsychologie en pas de inzichten toe in mijn therapeutische praktijk. Maar juist in het contact met mijn kinderen vind ik de praktische toetsing van deze theoretische kennis.

Wat is je niet gevraagd en wil je toch echt nog even kwijt?

Ik wil nogmaals benadrukken dat ik het persoonlijke contact bij BGL enorm waardeer. Ik heb aardige collega’s en voel me echt verbonden met de mensen waarmee ik te maken heb. Sommige contacten gaan al ver terug. Het voelt toch als ‘thuiskomen’. Ook nu het bedrijf zo veel groter is geworden.

Welke wijsheid zou ons willen meegeven?

Soms kun je als organisatie te hard groeien. Als je te snel groeit ben je te afhankelijk van het getij. Het is belangrijk steeds je kernwaarden goed te blijven koesteren en zoveel mogelijk organisch te ontwikkelen.

Waar ik respect voor heb is dat je in deze woelige tijden zo stevig aan het roer staat en toch steeds nieuwe kansen blijft zien en uitdagingen aangaat.

Door Petra Janzweerd