U gebruikt een verouderde browser zonder flexbox support. Hierdoor zal de website niet goed weergegeven worden. Update alstublieft uw browser of ga over op een moderne browser, zoals Chrome, Edge (Windows), Safari (Mac) of Firefox. [Internet Explorer moet minimaal versie 11 zijn]

Interview met Marloes Burgers

Lees het verhaal van Marloes Burgers, Manager Kinderopvang Haarlem.

Wie ben je en wat doe je?

Marloes Burgers, al jaren werkzaam in de kinderopvang. Ik had mijn docentenopleiding Omgangs- en Opvoedkunde afgerond en er was in die tijd geen werk in het onderwijs. Ik zag toen een advertentie voor hoofd Kinderopvang bij een particuliere organisatie in Haarlem en heb gesolliciteerd. Dat was in 1989, in een tijd dat kinderopvang net opkwam. Begin jaren ’90 kwam er pas een CAO Kinderopvang en vond ook de eerste stimuleringsmaatregel plaats.

In 1995 heb ik gesolliciteerd bij Stichting Kinderopvang Leidschendam (SKL). Ik kwam daar in een team terecht waar nog een hoop moest gebeuren op het gebied van teamsamenwerking. Door de jaren heen heb ik mij ontwikkeld als manager en als mens.

In 2005 ben ik na een reorganisatie bij SKL in Haarlem terecht gekomen. Ik was toen bestuurslid kinderopvang Haarlem. Ze vroegen in eerste instantie of SKL mij tijdelijk wilde detacheren om bestuurlijke taken te vervullen. Toen duidelijk werd dat ik ook langer beschikbaar was, hebben ze me als interim manager voor 1 jaar aangesteld. Uiteindelijk zit ik hier 1 april a.s. al weer 10 jaar als manager opvang. De kinderopvang is een dynamisch veld waarin geen jaar hetzelfde is. Ondanks de krimp van de laatste jaren, hebben we toch nog 36 locaties en investeren we veel in de pedagogische kwaliteit.

Daarnaast heb ik samen met mijn partner nog twee kinderen opgevoed, die al weer enige tijd zelfstandig wonen. Ook ben ik bestuurslid van de zwemvereniging. Ik vind het belangrijk om maatschappelijk betrokken te zijn. Ook mijn kinderen heb ik altijd voorgehouden dat het belangrijk is om vrijwilligerswerk te doen. Mijn zoon zit bij de Reddingsbrigade als vrijwilliger en mijn dochter doet ook heel veel voor de zwemvereniging. Verder zing ik in een koor en doe ik aan hardlopen.

Wat is je connectie met BGL?

Mijn eerste contact met BGL dateert uit mijn tijd bij SKL. We hebben jullie toen ingeschakeld voor teamtrainingen. Jullie zaten toen nog in Spaarndam. Ik had toen in eerste instantie contact met Angela Weesie. Diny en jij (Petra) hebben op onze locatie de eerste teamtraining gedaan. Ik zie ons nog zitten op die hele kleine stoeltjes. Later hebben we nog hele interessante meerdaagse trainingen gedaan met de hoofden op het gebied van visievorming en Pedagogisch Beleid in Soest en Baarn.

Ik heb heel veel geleerd van jullie trainingen en ook van de toenmalig directeur van SKL, Yvonne Versteeg. Het was een bijzondere tijd waarin we vanuit de welzijnsachtige scene van kinderopvang opschoven richting dienstverlening, waarin de pedagogische medewerkers gericht werden aangestuurd als het ging om het aangaan van professionele klantcontacten en het leveren van pedagogische kwaliteit.

Ook voor de Kinderopvang Haarlem hebben jullie diverse trainingen gegeven voor de managers in Hoofddorp: teamtrainingen, intervisie, persoonlijke trajecten. Ook zijn jullie ingezet op teamtrainingen bij de verschillende dagverblijven.

Wat is het belangrijkste wat je hebt geleerd?

Ik heb goed naar mezelf leren kijken, veel geleerd over het leggen van verbinding met m’n mensen en over het aansturen van teams met aandacht voor individuele en teamkwaliteiten. Ik vind niet dat iedereen alles moet kunnen, maar vind echt dat een team elkaar moet kunnen versterken.

Ik kan me zelf ook kwetsbaar opstellen in een team. Ze mogen ook van mij weten waar ik tegenaan loop en hoop hiermee een soort van wisselwerking te creëren.

Ik heb ook nog de opleiding NLP Practitioner bij BGL gedaan. Wat me daarvan vooral is bijgebleven, is het sneller kunnen schakelen in gedachten. Dat je gericht en betrokken kunt bezig zijn met dingen in je werk, maar dat je ze ook weer kunt loslaten als je naar huis gaat. Ik heb daarin echt grenzen leren stellen. Ik vind dat je niet ziek moet worden van je werk.

Hoe pas je het geleerde toe in de dagelijkse praktijk?

Ik heb de opgedane inzichten kunnen inzetten bij het realiseren van de verbeterslag van het middenmanagement, zowel op inhoudelijk als organisatorisch terrein. Daarbij heb ik ook steeds beter mijn eigen grenzen in de gaten leren gehouden. Juist omdat ik veel zie en vaak feilloos weet waar zich knelpunten bevinden, moet ik oppassen dat niet alles op mijn bordje komt te liggen. Het helpt dat ik steeds meer ben opgeschoven van een adviserende naar een coachende rol.

Wat heeft je het meest verrast?

Het enthousiasme en het respect voor de mensen waarmee jullie de trajecten hebben verzorgd. Jullie boden echt een luisterend oor en zorgden daarmee voor een veilige leeromgeving. Als mensen zich bloot moeten geven en elkaar gaan aanspreken, is die veiligheid wel heel belangrijk.

Ook is het fijn om te merken dat we de laatste jaren niet veel teamtrainingen hebben hoeven in te zetten omdat er een goede basis is. De managers zijn taakvolwassen geworden en nemen binnen kaders hun eigen beslissingen. Ik geef hen daarin ruimte en vertrouwen. Ook het realiseren van een centraal pedagogisch beleid en de inzet van een pedagogisch consulent werken ondersteunend.

Wie gun jij ook een leerervaring bij BGL?

Vrijwel iedereen. Zo’n NLP-opleiding is echt een verrijking.

Wat zijn je toekomstige ambities?

In mijn huidige functie zou ik graag meer tijd willen hebben om de clustermanagers te coachen op inhoudelijke kwaliteit en managementvaardigheden. Echt eens in zo’n team zijn en mensen ter plekke coachen.

Ook het trainen van teams vind ik interessant. Ik heb laatst een trainer ondersteunt bij een training op een van de locaties en daar kreeg ik zoveel energie van.

Verder zou ik de opleiding tot Schoolleider wel willen doen. Directeur van een basisschool lijkt mij ook een boeiende functie. Dan zit ik wel weer meer op niveau van de clustermanager, maar toch.

Wat heb je niet gevraagd en wil je toch echt nog even kwijt?

Ik wil nogmaals benadrukken dat jullie echt heel veel meerwaarde hebben gehad met die teamtrainingen die jullie hebben gegeven en de groei en ontwikkeling die we daarna hebben doorgemaakt. Ik hoop dat jullie hiermee nog lang kunnen doorgaan.

Welke wijsheid zou je ons willen meegeven?

Zorg dat je op de lijst van het FCB komt te staan. Het FCB stimuleert en ondersteunt zowel werkgevers als werknemers uit onder andere de Kinderopvang bij hun ontwikkeling onder meer in de vorm van subsidies voor loopbaan en scholing.

Door Petra Janzweerd