U gebruikt een verouderde browser zonder flexbox support. Hierdoor zal de website niet goed weergegeven worden. Update alstublieft uw browser of ga over op een moderne browser, zoals Chrome, Edge (Windows), Safari (Mac) of Firefox. [Internet Explorer moet minimaal versie 11 zijn]

De toegevoegde waarde van coaching in het VO

Inmiddels heeft BGL & partners al zo’n 250 schoolleiders in het voortgezet onderwijs opgeleid tot managementcoach. In het het opleidingstraject dat via de VO-academie wordt aangeboden, worden ervaren schoolleiders/bestuurders in het voortgezet onderwijs via een informele, ervaringsgerichte manier van leren zodanig opgeleid dat zij in staat zijn om beginnend schoolleiders en bestuurders op een adequate manier te ondersteunen in hun professionaliseringsproces. Op deze manier ontstaat een platform van kennisdeling en groei van expertise, waarbij scholen zelf aan zet zijn om leiderschapsontwikkeling van binnenuit vorm te geven. In het bijgevoegde filmpje laten een aantal schoolleiders weten hoe coaching hun gesteund heeft in hun ontwikkeling. De toegevoegde waarde van coaching in het vo – YouTube

Ook voor de diverse ziekenhuizen en zorginstellingen hebben wij op dezelfde leest een opleidingstraject voor interne coaches verzorgd. Wellicht ook interessant voor uw organisatie.