U gebruikt een verouderde browser zonder flexbox support. Hierdoor zal de website niet goed weergegeven worden. Update alstublieft uw browser of ga over op een moderne browser, zoals Chrome, Edge (Windows), Safari (Mac) of Firefox. [Internet Explorer moet minimaal versie 11 zijn]

Veranderscan

 • duur1 dag per scanvariant
 • kosten€ 1900,- per scan/€ 2.950,- gecombineerde scan
Introductie

De veranderscan van BGL & partners/MFC is een methodiek waarmee deskundige professionals uit het werkveld een scherpe dwarsdoorsnede maken van uw organisatie.
Via interviews met u, leden van uw managementteam en medewerkers komen sterktes en knelpunten in de werkprocessen, structuur en cultuur duidelijk aan het licht. Op basis van het veldonderzoek wordt een rapportage gemaakt, waarin verbeterpunten en aanbevelingen worden aangedragen. Hiermee kunnen u en uw medewerkers aan de slag, al dan niet onder deskundige begeleiding van een coach/adviseur.

De veranderscan van BGL & partners/ MFC kent twee varianten:

 • Scanvariant 1: analyse van werkprocessen
 • Scanvariant 2: structuur- en cultuuranalyse

Zie toelichting onder ‘Aanpak’

 

 

Toepassing
Lees verder

De veranderscans geven een korte bedrijfskundige analyse van uw organisatie. Op basis van de sterkte- en zwakteanalyse kan een veranderaanpak in kaart worden gebracht.

Waarom zet u een veranderscan in?

 • Om de werkprocessen in uw organisatie duidelijk in kaart te brengen.
 • Om aanknopingspunten te vinden voor het optimaliseren en herinrichting van bedrijfsprocessen.
 • Om uw ambities en doelstellingen voor de komende jaren scherp in kaart te brengen.
 • Om inzicht te krijgen in de (beleving van de) organisatiecultuur en onderstromen.
 • Om te onderzoeken in hoeverre de missie, visie en kernwaarden zichtbaar zijn in handelen van medewerkers.
 • Om het menselijk kapitaal van uw organisatie in beeld te brengen.
 • Om na te gaan of aanwezige talenten optimaal worden benut.
 • Om te bepalen welke kwaliteiten nodig zijn om uw ambities te realiseren.
 • Om de mate van zelfsturing en zelforganisatie van (teams van) medewerkers in kaart te brengen.
 • Om na te gaan hoe u zich op toekomstige veranderingen heeft voorbereid.
 • Om inzicht te krijgen in de eigen stijl van leidinggeven en bijbehorende kwaliteiten.
 • Om concrete aanknopingspunten te hebben voor een heldere veranderaanpak.
Aanpak
Lees verder

Scanvariant 1: analyse van de werkprocessen
De eerste scanvariant belicht de werkprocessen. Kernvraag: welke werkprocessen lopen door uw organisatie en waar zitten eventuele faalmomenten? Door optimaliseren en herinrichten van bedrijfsprocessen worden in alle processen waardestromen gecreëerd worden. De nadruk ligt op continue verbetering met als doel verspilling en de kans op fouten te minimaliseren. Verspilling is in dit geval elke activiteit die middelen gebruikt en geen waarde toevoegt. Eenvoud en wendbaarheid zijn hierin belangrijke uitgangspunten.

Scanvariant 2: structuur- en cultuuranalyse
De tweede scanvariant doet onderzoek naar de structuur en cultuur binnen uw bedrijf. Daarbij is er aandacht voor de wijze waarop u de kernwaarden en het kerndoel van uw organisatie weet te verbinden met prestatieverbetering en tastbare resultaten. Verder onderzoeken we de stijl van leidinggeven en meten we of dit leiderschap optimaal past binnen de bedrijfscultuur. Ook analyseren we de onderstromen binnen teams. Wat is zichtbaar en vooral ook, wat niet?

U kunt beide scans los van elkaar laten afnemen. Uiteraard kunt u deze twee scans ook als een gecombineerde scan van twee dagen laten uitvoeren.

Praktische Informatie
 • Duur:

  1 dag per scanvariant

 • Prijs:

  € 1.900,- per scan
  € 2.950,-, gecombineerde scan

BGL is vrijgesteld van BTW

Voor meer informatie of afspraak maken: 023-555 67 55 info@bgl.nl