U gebruikt een verouderde browser zonder flexbox support. Hierdoor zal de website niet goed weergegeven worden. Update alstublieft uw browser of ga over op een moderne browser, zoals Chrome, Edge (Windows), Safari (Mac) of Firefox. [Internet Explorer moet minimaal versie 11 zijn]

Loopbaancoaching – Outplacement

 • duurgem. 5 sessies à 1.5 uur
 • kosten€ 250,- per sessie/€ 1.125.- per bundel van 5 sessies
 • frequentieeens per 2-3 weken
Introductie

Veel werknemers houden zich actief met hun loopbaanontwikkeling bezig. Zij hebben een grote behoefte aan een stimulerende werkomgeving waarin zij verder kunnen groeien en waarin ruimte is voor eigen initiatief en een zekere mate van autonomie. Daarbij is de balans tussen werk en privé belangrijker dan ooit. Soms ook komt men min of meer gedwongen in beweging als de eigen functie in gevaar komt (bijvoorbeeld na een overname, fusie of reorganisatie) of als gevolg van een persoonlijke crisis (bijvoorbeeld een burn-out of depressie).

Loopbaancoaching biedt u de kans om u op een plezierige en niet bedreigende wijze te bezinnen op uw ontwikkelwensen en loopbaankansen om van daaruit gericht actie te ondernemen.

De uitkomst van het loopbaantraject kan een functieverandering binnen de organisatie zijn, maar ook een carrière buiten het bedrijf is een optie. Outplacement speelt veelal bij een gedwongen vertrek. U krijgt de beschikking over een budget dat u kunt benutten voor bezinning op uw loopbaanwensen en ondersteuning bij het vinden van ander werk.

rLoopbaankeuzes

Toepassing
Lees verder

Vragen of thema’s in de loopbaanbegeleiding/outplacement zijn bijvoorbeeld:

 • Waar sta ik in mijn carrière en wat wil ik verder?
 • Hoe wil ik mijn loopbaan verder vormgeven?
 • Hoe maak ik een verantwoorde keuze voor mijn verdere loopbaan?
 • Hoe zet ik mijn kwaliteiten en vaardigheden in en welke kan en wil ik verder ontwikkelen?
 • Hoe vind ik evenwicht tussen werk en privé?
 • Hoe krijg ik meer plezier in mijn werk?
 • Hoe kan ik omgaan met teleurstelling en blokkades overwinnen?
Aanpak
Lees verder

Samen met de loopbaanprofessional gaat u na welke veranderingen zich in de loop van de tijd hebben voorgedaan in uw loopbaan en kijkt u naar uw toekomstige loopbaanwensen. 
De loopbaanprofessional leert u na te denken over uzelf, uw eigen wensen, behoeften, ambities en mogelijkheden en stimuleert u om van daaruit actief te bewegen in de zelfgekozen richting. We maken daarbij gebruik van gerichte oefeningen, creatieve werkvormen, vragenlijsten en testen.

Door te reflecteren op uzelf en uw eigen mogelijkheden, ontwikkelt u een reëel beeld van uzelf in relatie tot het veld van beroeps- en functiemogelijkheden, wat van belang is om de juiste keuzes te kunnen maken in uw eigen loopbaan. Belangrijk is dat u een evenwicht weet te vinden tussen uw werk en persoonlijke ontplooiing. Hoewel de loopbaanbegeleiding zich in eerste instantie zal richten op vraagstukken die samenhangen met het werk, is er ook aandacht voor privé-ervaringen. Het zal duidelijk zijn dat er niet altijd een duidelijke scheidingslijn tussen beide levensgebieden getrokken kan worden.

In een loopbaan-/outplacementtraject worden de volgende stappen doorgelopen:

 • Intakegesprek: nadere kennismaking met u en uw opdrachtgever, verduidelijken wensen en verwachtingen, vaststellen trajectroute, afspraken maken.
 • In kaart brengen van de huidige stand van zaken: keuzes, beslissingen en belemmeringen.
 • Onderzoek naar uw natuurlijke drijfveren en belangstelling.
 • Vaststellen van de loopbaanrichting en mogelijke beroepen.
 • Formuleren van loopbaandoelen, het opstellen van een opleidingsplan en het verwerken van de resultaten in een actieplan.
 • Evaluatiegesprek(ken) om de geboekte  voortgang zichtbaar te maken en resultaten te borgen.

Desgewenst kan ondersteuning worden geboden bij uit uitvoeren van uw actieplan. U kunt hierbij denken aan:

 • Het opstellen van een CV.
 • Vacature search.
 • Het doen van een (open) sollicitatie.
 • Het gebruik van social media.
 • Netwerken.
 • Training en coaching.
 • Hulp bij het opstarten van een eigen onderneming.
Praktische Informatie
 • Duur:

  Een loopbaantraject bestaat gemiddeld uit 5 sessies van 1,5 uur. De doorlooptijd van een outplacementtraject bedraagt 6-12 maanden.

 • Frequentie:

  De bijeenkomsten vinden eens per 2-3 weken plaats.

 • Prijs:

  € 250,- per sessie van 1,5 uur, € 1.125 per bundel van 5 sessies.
  Voor de inzet van testen geldt een meerprijs.

 • Coach/Therapeut:

  De loopbaanprofessionals zijn zelfstandige beroepsbeoefenaren met een brede ervaring in het begeleiden en adviseren van mensen met loopbaanvraagstukken. De Loopbaanprofessionals zijn Noloc en CMI gecertificeerd.

BGL is vrijgesteld van BTW

Voor meer informatie of afspraak maken: 023-555 67 55 info@bgl.nl