U gebruikt een verouderde browser zonder flexbox support. Hierdoor zal de website niet goed weergegeven worden. Update alstublieft uw browser of ga over op een moderne browser, zoals Chrome, Edge (Windows), Safari (Mac) of Firefox. [Internet Explorer moet minimaal versie 11 zijn]

Executive coaching

 • duurgem. 5 sessies à 1.5 uur
 • kosten€ 300,- per sessie/€ 1.350,- per bundel van 5 sessies
 • frequentieeens per 2-3 weken
Introductie

Als leider ziet u zich geplaatst voor steeds complexere organisatievraagstukken. Oude handelingspatronen passen niet meer. U moet nieuwe wegen vinden om deze vraagstukken te kunnen oplossen. Dat vereist specifieke kwaliteiten. Kwaliteiten die niet zozeer samenhangen met vaardigheden en technieken, maar meer met de persoon die u zelf bent. Gebleken is dat de beste katalysatoren voor verandering die leiders zijn, die ontdekt hebben dat ze eerst zelf moeten veranderen om de organisatie te kunnen veranderen. De kunst is om zelf de verandering te zijn die u in de organisatie wilt zien.

Toepassing
Lees verder

De coachings-/adviesvraagstukken hebben veelal betrekking op de volgende thema’s:

 • Vanuit kernwaarden invulling kunnen geven aan een collectieve visie.
 • Effectief kunnen opereren in een krachtenveld met strategische vraagstukken en dilemma’s.
 • Anderen kunnen inspireren (boegbeeld zijn)  en stimuleren tot succesvolle samenwerking.
 • Leiding kunnen geven aan complexe situaties.
 • Kunnen sturen op resultaten en op processen.
 • Kunnen toetsen en bijstellen van eigen beelden en opvattingen.
 • Voorwaarden scheppen voor innovatie en groei.
 • Inzicht in en uitbreiden van de eigen voorkeurstijlen van leidinggeven, situationeel leiderschap.
 • Ontwikkelen van open leerhouding die zich kenmerkt door actief experimenteren, ontvankelijkheid voor feedback en reflectie op het eigen handelen.
 • Aanscherpen van interactionele en communicatieve vaardigheden.
 • Kunnen participeren in brede netwerken.
Aanpak
Lees verder

In een intakegesprek brengt u met u coach uw coachingswensen en -doelen in kaart en wordt een coachplan opgesteld.  In de coaching reflecteert u op de vraagstukken waar u als leider tegenaan loopt en gaat u op zoek naar zinvolle strategieën en interventies die u helpen de gewenste verandering te realiseren. U maakt een ontdekkingsreis  in uzelf en krijgt vanuit een toenemend bewustzijn inzicht in  uw handelingspatronen en leert uw eigen mogelijkheden te benutten en uit te bouwen. Het inzetten van een persoonlijkheidsscan kan u helpen bij het in kaart brengen van uw ontwikkelthema’s.

Op samenhangende wijze brengen we denkbeelden en methodieken afkomstig uit verschillende disciplines bij elkaar. Belangrijke pijlers zijn:

 • Oplossingsgerichte werken en het waarderend perspectief. Veranderingen worden op een positieve manier benaderd, waarbij de focus ligt op het uitbouwen van succeservaringen.
 • Meervoudig kijken. We gaan ervan uit dat onze waarnemingen altijd gekleurd zijn door ons persoonlijke geschiedenis, ervaringen en voorkeuren. We handelen dan ook vanuit onze unieke versie van de werkelijkheid. Belangrijk is dat we onze opvattingen via constructieve uitwisseling leren verbinden met die van anderen om tot participatie en gedragen besluiten te komen.
 • Systeemdenken. Vraagstukken kunnen niet los gezien worden van het systeem (de organisatie,  het team etc.) waar we deel van uitmaken. Interventies richten zich vooral op het verbeteren van de onderlinge interactiepatronen, gedragsverandering en communicatietraining.
Praktische Informatie
 • Duur:

  Een coachtraject omvat gemiddeld 5 sessies van 1.5 uur.

 • Frequentie:

  De bijeenkomsten vinden eens per 2-3 weken plaats.

 • Prijs:

  € 300,- per gesprek van 1,5 uur, € 1.350,- per bundel van 5 sessies.
  Aan de inzet van een persoonlijkheidsscan zijn extra kosten verbonden.

 • Coach/Therapeut:

  De coaches zijn zelfstandige beroepsbeoefenaren met een brede ervaring in het begeleiden van mensen met werkgerelateerde vraagstukken. De coaches zijn aangesloten bij een erkende beroepsorganisatie zoals NOBCO, Stir of NOLOC.


BGL is vrijgesteld van BTW

Voor meer informatie of afspraak maken: 023-555 67 55 info@bgl.nl