U gebruikt een verouderde browser zonder flexbox support. Hierdoor zal de website niet goed weergegeven worden. Update alstublieft uw browser of ga over op een moderne browser, zoals Chrome, Edge (Windows), Safari (Mac) of Firefox. [Internet Explorer moet minimaal versie 11 zijn]

Conflictcoaching – Mediation

 • duurgem. 5 sessies
 • kosten€ 250,- per sessie, € 1,125 per bundel van 5 sessies
 • frequentieeens per 2-3 weken
Introductie

Conflicten maken een onlosmakelijk onderdeel van ons leven uit. Vrijwel dagelijks worden we er in onze directe omgeving mee geconfronteerd. Zo ook in onze werkomgeving. Wat begint als een verschil van mening, een spanningsveld of een aantal onduidelijkheden over en weer, kan uit de hand lopen en resulteren in een conflict dat niet op te lossen lijkt. Naar een advocaat stappen is niet altijd de beste of meest gewenste manier om het ontstane conflict aan te pakken. Betrokkenen hebben immers een relatie met elkaar en willen dit over het algemeen graag zo houden. Een conflictcoach/mediator kan in dit soort situaties helpen om tot een werkbare oplossing te komen.

Deze deskundige zorgt ervoor dat de betrokkenen regie houden over het verloop van het proces en hun inbreng als zelfstandige volwassenen behouden. Samen werken zij aan win-win oplossingen in plaats van het gelijk van één van de partijen. Daarbij worden zijn niet gehinderd door overbodige of belemmerende juridische procedures.

Conflictcoaching kan ook worden ingezet als een vorm van individuele coaching. Tijdens de coaching reflecteert u op uw eigen conflictgedrag en leert u hoe u zich effectiever kunt opstellen in conflicten.

Toepassing
Lees verder

Conflictcoaching-mediation in de zakelijke  context kan om verschillende redenen worden ingezet:

 • Ziekteverzuim, ontslag,  arbeidsvoorwaarden
 • Onwenselijke omgangsvormen.
 • Verstoorde verhoudingen tussen leidinggevende en medewerker.
 • Verstoorde verhoudingen tussen medewerkers onderling.
 • Verstoorde samenwerking tussen zakenpartners en zakelijke relaties.
 • Consumentenzaken.
 • Onenigheid over contracten.
 • Bedrijfsovername en opvolging.
 • Reflectie op het eigen conflictgedrag.
Aanpak
Lees verder

De conflictcoaching-mediation start met een intakegesprek met de opdrachtgever met aandacht voor: de situatieverduidelijking, toelichting op de werkwijze, over en weer verduidelijken van verwachtingen, afspraken over het te volgen proces en financiën. De opdrachtgever krijgt geen inhoudelijke informatie uit het proces teruggekoppeld. Wel wordt aan het eind van de traject gerapporteerd welke afspraken betrokkenen hebben vastgelegd.

Vervolgens voert de conflictcoach-mediator voert over het algemeen eerst een persoonlijke gesprek met de betrokkenen afzonderlijk. In deze gesprekken krijgen zij elk de gelegenheid hun verhaal te vertellen, stoom af te blazen en de eigen wensen kenbaar te maken. Ook worden zij voorbereid op de gesprekken met elkaar.

Voorafgaand aan de gezamenlijke gesprekken ontvangen de betrokkenen een mediationovereenkomst. Hierin worden zaken als commitment en vertrouwelijkheid vastgelegd. De overeenkomst wordt door alle betrokkenen, ook door de conflictcoach/mediator, getekend.

Tijdens de gezamenlijke gesprekken krijgen de betrokkenen de gelegenheid om hun versie van het conflict te vertellen De mediator ziet er op toe dat een ieder inhoudelijk en emotioneel gehoord wordt, zorgt voor de-escalatie en vermindering van spanning zodat de communicatie tussen betrokkenen opgang kan komen. Het doel van de gezamenlijke gesprekken is het op gang brengen van de communicatie en werken aan het herstel van de “beschadigde” relatie. Hiertoe worden de betrokkenen gestimuleerd echt naar elkaar te luisteren, waardoor begrip kan ontstaan voor elkaars zienswijzen. Conflictverhalen worden ontrafeld, eisen en verwijten worden vertaald in bezorgdheden, belangen en behoeften, en communicatiepatronen en bijbehorende effecten worden verhelderd. Hierdoor komt er meer duidelijkheid over wat echt belangrijk is en ontstaat speelruimte om tot afspraken te komen. Deze kunnen betrekking hebben op zowel inhoudelijke zaken (bv. hoe gaan we de taken verdelen?) als relationele zaken (bv. hoe spreken we elkaar aan?).Gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Praktische Informatie
 • Duur:

  De duur van het traject is afhankelijk van de aard van het conflict. Gemiddeld wordt uitgegaan van 5 gesprekken.

 • Frequentie:

  De bijeenkomsten vinden eens per 2-3 weken plaats.

 • Prijs:

  € 250,- per sessie
  Kosten eindrapportage/vaststellingsovereenkomst: € 250,-

 • Coach/Therapeut:

  De coaches/mediators zijn zelfstandige beroepsbeoefenaren met een brede ervaring in het begeleiden van mensen met uiteenlopende vraagstukken. De coaches/mediators zijn aangesloten bij beroepsorganisaties als de NOBCO, Stir of MfN.

BGL is vrijgesteld van BTW

Voor meer informatie of afspraak maken: 023-555 67 55 info@bgl.nl