U gebruikt een verouderde browser zonder flexbox support. Hierdoor zal de website niet goed weergegeven worden. Update alstublieft uw browser of ga over op een moderne browser, zoals Chrome, Edge (Windows), Safari (Mac) of Firefox. [Internet Explorer moet minimaal versie 11 zijn]

Werkgerelateerde coaching

 • duur5 sessies à 1.5 uur
 • kosten€ 185,- per sessie
 • frequentieeens per 2-3 weken

Introductie

Coaching is een krachtig middel om zaken als werkvreugde en beroepsproblemen te belichten. In ieder beroep doen zich situaties voor waarbij coaching gewenst is, zeker als er grote veranderingen in de werksituatie optreden. Een veranderende situatie vraagt over het algemeen om een nieuwe manier van werken. Dit is simpeler gezegd dan gedaan, want aangeleerde gewoontes kunnen u flink in de weg zitten. Ook kunt u zich onzeker of zelfs angstig voelen om een nieuwe koers te gaan varen. Als spanningen oplopen en teleurstellingen zich opstapelen, zal dat uw werkplezier en slagvaardigheid aanzienlijk doen verminderen. Daarnaast kunnen problemen in de werksfeer ook nog eens versterkt worden door allerlei perikelen in uw privéleven.

Toepassing

Lees verder

Coaching kan worden toepast:

 • ter voorbereiding op of ondersteuning in een nieuwe functie;
 • bij het implementeren van een nieuwe werkwijze;
 • ter verbetering van uw persoonlijke en/of de teameffectiviteit;
 • in het geval van vastgelopen werkrelaties;
 • bij aanpassingsproblemen na een fusie of reorganisatie;
 • bij re-integratie na langdurige afwezigheid.

Aanpak

Lees verder

Samen met uw coach onderzoekt u de zelfgestelde doelen en ambities of vraagstukken waarmee u zichzelf in het werk geconfronteerd ziet. Uw leert te reflecteren en te sturen op uw gedrag en de effecten daarvan. Daarbij leert u uw eigen talenten en competenties optimaal te benutten en uw vaardigheden te vergroten. Door u te bezinnen op het werk en uw eigen werkhouding komt u tot een meer uitgebalanceerde werkverdeling en kunnen conflicten, overmatige stress of zelfs burnout worden voorkomen.

Coaching draagt ook bij aan een breder zicht op uw ontwikkelwensen en loopbaankansen. Het is daarbij belangrijk dat u een evenwicht weet te vinden tussen uw werk en persoonlijke ontplooiing.

Hoewel de coaching zich in eerste instantie zal richten op vraagstukken die samenhangen met het werk, is er ook aandacht voor privéaangelegenheden. Het zal duidelijk zijn dat er niet altijd een duidelijke scheidingslijn tussen beide levensgebieden getrokken kan worden.

Belangrijk is dat zowel u als het bedrijf of de organisatie waar uw werkt, baat hebben bij de coaching. Het doel van de coaching wordt vooraf in samenspraak met u (en uw leidinggevende) vastgesteld. In een intakegesprek worden de coachingswensen en -doelen in kaart gebracht en wordt een coachplan opgesteld.

Praktische Informatie

 • Duur:

  Een coachtraject omvat gemiddeld 5 sessies van 1.5 uur.

 • Frequentie:

  De bijeenkomsten vinden eens per 2-3 weken plaats.

 • Prijs:

  € 185,- per sessie (1,5 uur)

 • Coach/Therapeut:

  De coaches van BGL & partners zijn professionals met een brede ervaring in het begeleiden van mensen met werkgerelateerde vraagstukken. 
Zij maken gebruik van inzichten en technieken uit het Oplossingsgericht werken, het Neuro-Linguïstisch Programmeren, de Integratieve Psychotherapie en de Rationeel Emotieve Therapie.

BGL is vrijgesteld van BTW

Voor meer informatie of afspraak maken: 023-555 67 55 info@bgl.nl