U gebruikt een verouderde browser zonder flexbox support. Hierdoor zal de website niet goed weergegeven worden. Update alstublieft uw browser of ga over op een moderne browser, zoals Chrome, Edge (Windows), Safari (Mac) of Firefox. [Internet Explorer moet minimaal versie 11 zijn]

Mediation

 • duur5 sessies à 1.5 uur
 • kostenzie website mediator
 • frequentieeens per 2-3 weken
Introductie

Soms komen we er met elkaar niet uit. Wat begint als een verschil van mening, een spanningsveld of een aantal onduidelijkheden over en weer, kan uit de hand lopen en resulteren in een conflict dat niet op te lossen lijkt. Ineens bent u dan een “partij met belangen.” Naar een advocaat stappen is niet altijd de beste of meest gewenste manier om het ontstane conflict aan te pakken. U heeft immers een relatie met elkaar – de ander is bijvoorbeeld uw zakenpartner, collega, vriend(in), of echtgenoot – en u wilt dat graag zo houden. Een mediator kan in dit soort situaties helpen om tot een werkbare oplossing te komen.

Toepassing
Lees verder

Wanneer kan Mediation uitkomst voor u bieden?

 • Mediation in arbeidssituaties: ziekteverzuim, ontslag, arbeidsvoorwaarden, omgangsvormen, bestuursgeschillen.
 • Mediation in familierechtzaken: echtscheiding, omgangsregeling, erfrecht, familieverhoudingen
 • Mediation in zakelijke geschillen: consumentenzaken, contracten, samenwerking. bedrijfsovername en opvolging, automatisering.
 • Mediation bij overheidsgeschillen: milieu en ruimtelijke ordening.
 • Buurtbemiddeling.
Aanpak
Lees verder

De mediator voert over het algemeen eerst een persoonlijke gesprek met de betrokkenen (partijen) afzonderlijk. In deze gesprekken krijgt ieder de gelegenheid om zijn of haar verhaal te vertellen, stoom af te blazen en de eigen wensen kenbaar te maken. Daarnaast worden betrokkenen voorbereid op de gesprekken met elkaar.

Voorafgaand aan de gezamenlijke gesprekken ontvangen de betrokkenen een mediationovereenkomst. Hierin worden zaken als commitment en vertrouwelijkheid vastgelegd. De overeenkomst wordt door alle betrokkenen, ook door de mediator, getekend.

Tijdens de gezamenlijke gesprekken krijgen de betrokkenen de gelegenheid om hun versie van het conflict te vertellen De mediator ziet er op toe dat een ieder inhoudelijk en emotioneel gehoord wordt, zorgt voor de-escalatie en vermindering van spanning zodat de communicatie tussen betrokkenen opgang kan komen.

Het doel van de gezamenlijke gesprekken is het op gang brengen van de communicatie en werken aan het herstel van de ‘beschadigde’ relatie. Hiertoe worden de betrokkenen gestimuleerd echt naar elkaar te luisteren, waardoor begrip kan ontstaan voor elkaars zienswijzen. Conflictverhalen worden ontrafeld, eisen en verwijten worden vertaald in bezorgdheden, belangen en behoeften, en communicatiepatronen en bijbehorende effecten worden verhelderd. Hierdoor komt er meer duidelijkheid over wat echt belangrijk is en ontstaat speelruimte om tot afspraken te komen. Deze kunnen betrekking hebben op zowel inhoudelijke zaken (bv. hoe gaan we de taken verdelen?) als relationele zaken (bv. hoe spreken we elkaar aan?).Gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Als er een opdrachtgever in het spel is, bv. bij een arbeidsconflict, dan krijgt de opdrachtgever geen inhoudelijke informatie uit de mediation teruggekoppeld. Wel wordt aan het eind van de traject gerapporteerd welke afspraken betrokkenen hebben vastgelegd.

Praktische Informatie
 • Duur:

  Een mediationttraject omvat intakegesprekken van 1 uur met betrokkenen afzonderlijk en gezamenlijke gesprekken van 1.5 uur. De duur van het traject is afhankelijk van de aard van het conflict. Gemiddeld wordt uitgegaan van 3-5 gesprekken.

 • Frequentie:

  De bijeenkomsten vinden eens per 2-3 weken plaats.

 • Prijs:

  Zie website mediator

 • Coach/Therapeut:

  De mediators zijn deskundige professionals met een brede ervaring op het gebied van conflictbemiddeling. Zij zijn opgeleid door BGL & partners en werkzaam vanuit hun eigen praktijk.

BGL is vrijgesteld van BTW

Voor meer informatie of afspraak maken: 023-555 67 55 info@bgl.nl