U gebruikt een verouderde browser zonder flexbox support. Hierdoor zal de website niet goed weergegeven worden. Update alstublieft uw browser of ga over op een moderne browser, zoals Chrome, Edge (Windows), Safari (Mac) of Firefox. [Internet Explorer moet minimaal versie 11 zijn]

Loopbaancoaching

 • duur5 sessies à 1.5 uur
 • kostenzie website loopbaancoach
 • frequentieeens per 2-3 weken
Introductie

Samen met de loopbaanprofessional gaat u na welke veranderingen zich in de loop van de tijd hebben voorgedaan in uw loopbaan. En u kijkt naar uw toekomstige loopbaanwensen. De loopbaanprofessional leert u na te denken over uzelf, uw eigen wensen, behoeften, ambities en mogelijkheden en stimuleert u om van daaruit actief te bewegen in de zelfgekozen richting.

Door te reflecteren op uzelf en uw eigen mogelijkheden ontwikkelt u een reëel beeld van uzelf in relatie tot het veld van beroeps- en functiemogelijkheden, wat van belang is om de juiste keuzes te kunnen maken in uw eigen loopbaan. Belangrijk is dat u een evenwicht weet te vinden tussen uw werk en persoonlijke ontplooiing. Hoewel de loopbaanbegeleiding zich in eerste instantie zal richten op vraagstukken die samenhangen met het werk, is er ook aandacht voor privé-ervaringen. Het zal duidelijk zijn dat er niet altijd een duidelijke scheidingslijn tussen beide levensgebieden getrokken kan worden.

Vind een coach/therapeut?

Subsidieregeling ontwikkeladvies 45-plussers
De subsidieregeling Ontwikkeladvies is per 1 januari 2019 opengesteld voor alle werkende 45-plussers. Alle medewerkers van 45 jaar of ouder komen in aanmerking voor een gratis advies van een loopbaanprofessional. Per ontwikkeladvies is € 600,00 subsidie beschikbaar. De regeling loopt tot 10 januari 2020.

Loopbaankeuzes
Maak van je dromen je toekomst.
Toepassing
Lees verder

Vragen of thema’s in de loopbaanbegeleiding zijn bijvoorbeeld:

 • Waar sta ik in mijn carrière en wat wil ik verder?
 • Hoe wil ik mijn loopbaan vormgeven?
 • Hoe maak ik een verantwoorde keuze voor mijn verdere loopbaan?
 • Hoe zet ik mijn kwaliteiten en vaardigheden in en welke kan en wil ik verder ontwikkelen?
 • Hoe vind ik evenwicht tussen werk en privé?
 • Hoe krijg ik meer plezier in mijn werk?
Aanpak
Lees verder

Loopbaanbegeleiding zien we als een krachtig middel om bij te dragen aan de ontwikkeling van mens en organisatie. Op een plezierige en niet bedreigende wijze kunt u zich bezinnen op uw ontwikkelwensen en loopbaankansen en van daaruit actie te ondernemen.

In een loopbaantraject worden de volgende stappen doorgelopen:

 • we brengen de huidige stand van zaken in kaart: keuzes, beslissingen en belemmeringen;
 • we gaan op onderzoek uit naar natuurlijke drijfveren en belangstelling;
 • de loopbaanrichting en mogelijke beroepen worden vastgesteld;
 • we besteden aandacht aan het formuleren van loopbaandoelen, het opstellen van een opleidingsplan en het verwerken van de resultaten in een plan van aanpak;
 • tot slot vindt er een evaluatiegesprek plaats waarin u vertelt over uw voortgang.

We maken daarbij onder meer gebruik van gerichte oefeningen, creatieve werkvormen en testen: persoonlijkheid, interesse, motivatie, werkomgeving en capaciteiten (TPTA-HRM, Talentlens Re-integratie, Golden Personality Type Profiler Persoonlijkheidsvragenlijst van Pearson).

Verder kunt u, in overleg, ook gebruik maken van een aantal andere loopbaangerelateerde diensten, zoals:

 • het opstellen van een professioneel CV
 • sollicitatietraining
 • internetdiensten
 • outplacement.
Praktische Informatie
 • Duur:

  Een loopbaantraject bestaat gemiddeld uit 5 sessies van 1.5 uur.

 • Frequentie:

  De bijeenkomsten vinden eens per 2-3 weken plaats.

 • Prijs:

  Zie website loopbaancoach.

 • Coach/Therapeut:

  De loopbaancoaches zijn deskundige professionals met een brede ervaring in het begeleiden en adviseren van mensen met loopbaanvraagstukken. Zij zijn opgeleid door BGL & partners en werkzaam vanuit hun eigen praktijk.

BGL is vrijgesteld van BTW

Voor meer informatie of afspraak maken: 023-555 67 55 info@bgl.nl