U gebruikt een verouderde browser zonder flexbox support. Hierdoor zal de website niet goed weergegeven worden. Update alstublieft uw browser of ga over op een moderne browser, zoals Chrome, Edge (Windows), Safari (Mac) of Firefox. [Internet Explorer moet minimaal versie 11 zijn]

Kinder- en Jeugdtherapie

 • duur5- 10 sessies à 1 uur
 • kostenzie website therapeut
 • frequentieeens per 1-2 weken
Introductie

Kinder- en Jeugdtherapie is een kortdurende therapievorm met unieke mogelijkheden. De therapie is bestemd voor kinderen en jongeren van 4-18 jaar die te maken hebben met gedragsproblemen of sociaal-emotionele problemen. Omdat problemen in onze visie niet op zich staan, maar samenhangen met de omgeving waarin ze zich voordoen, is er ook ondersteuning voor ouders/opvoeders.

Vind een coach/therapeut?

Toepassing
Lees verder

Kinder- en Jeugdtherapie kan worden toegepast bij:

 • gedragsproblemen als driftaanvallen en verminderde concentratie
 • slaap-, eet- of zindelijkheidsproblemen
 • probleemgewoontes als duimzuigen en nagelbijten.
 • lichamelijke klachten als buikpijn, hoofdpijn en benauwdheid
 • gevoelens van onzekerheid
 • faalangst en fobische klachten
 • depressieve klachten
 • rouw en verlies
 • verwerken van traumatische ervaringen
 • pestproblematiek
Aanpak
Lees verder

In de therapie gaan we er vanuit dat ieder kind in principe gezond is en mogelijkheden heeft om de ontwikkelingstaken waarvoor het staat te volbrengen. Omdat ieder kind uniek is, bestaan er geen standaardoplossingen. In een veilige en plezierige omgeving werkt uw kind samen met de therapeut aan passende oplossingen voor zijn of haar problemen. Uw kind verdient daarbij respect en waardering voor de wijze waarop het zich ontwikkelt. We kunnen veel van onze kinderen leren.

Aangezien kinderen heel gevoelig zijn voor symbolen en verhalen, spelen deze elementen een belangrijke rol in het begeleidingsproces. Bij jonge kinderen wordt veel gewerkt met spelvormen en ondersteunende materialen als poppen, knuffels, tekenmateriaal etc. terwijl jongeren die op het voortgezet onderwijs zitten, om een meer volwassen benaderingswijze vragen.

Praktische Informatie
 • Duur:

  De duur van de therapie is afhankelijk van de aard en zwaarte van de vraag of klacht en de bereidheid van het kind en ouders om eraan te werken. Gemiddeld gaat het op 5-10 sessies van 1 uur.

 • Frequentie:

  De sessies vinden (twee)wekelijks plaats.

 • Prijs:

  Zie website therapeut.

 • Coach/Therapeut:

  De kinder- en jeugdtherapeuten zijn professionele zelfstandige beroepsbeoefenaren die opgeleid door BGL & partners. De therapeuten coaches zijn aangesloten bij erkende beroepsorganisaties als de NFG, VIT, NvPA of VvvK.

 • Vergoedingen:

  Kinder- en Jeugdtherapie wordt in een aantal gevallen door uw zorgverzekeraar gedeeltelijk vergoed (aanvullende verzekering). Er zijn zo veel soorten verzekeringen en de voorwaarden en bedragen van vergoedingen veranderen per jaar. Wij raden u aan uw polis of verzekeringsagent te raadplegen.

BGL is vrijgesteld van BTW

Voor meer informatie of afspraak maken: 023-555 67 55 info@bgl.nl