U gebruikt een verouderde browser zonder flexbox support. Hierdoor zal de website niet goed weergegeven worden. Update alstublieft uw browser of ga over op een moderne browser, zoals Chrome, Edge (Windows), Safari (Mac) of Firefox. [Internet Explorer moet minimaal versie 11 zijn]

Jongerencoaching

 • duur5 sessies à 1 uur
 • kostenzie website jongerencoach
 • frequentieeens per 1-2 weken
Introductie

De puberteit is een heftige fase vol vragen, uitdagingen, keuzes en verwachtingen. Risico’s nemen, grenzen opzoeken en zelfs overschrijden, voor je mening uitkomen, botsen met je ouders en leraren, eigen verantwoordelijk willen dragen. Dejongere is op zoek naar zijn of haar eigen identiteit, wil geaccepteerd worden om wie hij of zij is en is uit op waardering voor wat hij of zij doet.

Jongerencoaching is een laagdrempelige vorm van hulpverlening aan jongeren tussen de 12 en 18 jaar en hun ouders/opvoeders met een hulpvraag.

Vind een coach/therapeut?

Toepassing
Lees verder

De coaching is bestemd voor jongeren van 12 tot 18 jaar (zie Kindercoaching voor jongere kinderen).

Jongerencoaching kan worden ingezet bij eenvoudige gedragsproblemen en sociaal-emotionele problemen. Denk hierbij aan:

 • een laag zelfbeeld, gebrek aan zelfvertrouwen;
 • faalangst, examenstress;
 • communicatieproblemen: niets zeggen, vijandig communiceren;
 • onbegrepen voelen door bijvoorbeeld ouders, docenten, klasgenoten;
 • moeilijk contact maken, je alleen voelen;
 • overmatige boosheid, agressief gedrag;
 • niet weten wat je wilt, niets leuk vinden;
 • moeite met plannen;
 • overmatig piekeren;
 • verslaafd aan social media, gamen;
 • seksuele vraagstukken;
 • pesten of gepest worden;
 • omgaan met ingrijpende situaties : scheiding ouders, verlies dierbare.
Aanpak
Lees verder

De coaching is erop gericht om jongeren in contact te brengen met zichzelf, wie zij zijn en hoe zij zichzelf ervaren. Door grip te krijgen op de eigen gedachten, gevoelens en het eigen gedrag, kunnen de jongeren zelfstandiger functioneren op school en thuis.

De jongere kan beter voor zichzelf opkomen en leert grenzen te stellen. Ook is hij/zij in staat op een opbouwende manier in gesprek te gaan met anderen.

De focus in de jongerencoaching ligt op het boeken van succes en niet op oeverloze probleemverkenning. Een kleine stap in de goede richting kan al een proces van grote verandering op gang brengen. Hierdoor kan het zelfvertrouwen van de jongere groeien.

Daarbij besteden we ook aandacht aan de invloed van de omgeving op de jongere. Meer dan anderen zijn jongeren gevoelig voor de invloed, mening en gewoonten van de groep, de klas, het gezin waarvan zij deel uitmaken. In de coaching leert de jongere op een positieve manier om te gaan met de invloeden van buitenaf. Zij leren hoe zij voor zichzelf kunnen opkomen en tegelijkertijd respectvol met andere in gesprek kunnen gaan. Ook het stellen van grenzen is een belangrijk aandachtspunt.

De coaching kan individueel plaatsvinden, maar er kunnen ook gesprekken gevoerd worden met groepen jongeren of gesprekken met de jongere en zijn leefomgeving (ouders, professionele opvoeders, broers en zusters etc. ).

Praktische Informatie
 • Duur:

  Gemiddeld gaat het om 5 sessies van 1 uur.

 • Frequentie:

  De sessies vinden (twee)wekelijks plaats.

 • Prijs:

  Zie website jongerencoach

 • Coach/Therapeut:

  De jongerencoaches zijn professionele zelfstandige beroepsbeoefenaren die opgeleid door BGL & partners. De coaches zijn aangesloten bij erkende beroepsorganisaties als de Nobco of NFG.

BGL is vrijgesteld van BTW

Voor meer informatie of afspraak maken: 023-555 67 55 info@bgl.nl